Mostra totes les entrades de admin

“LLEI EDUCATIVA”: ESMENA A LA TOTALITAT

Fa pocs dies el Conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, va presentar  l’esborrany de l’avantprojecte de Llei d’Educació.

En primer lloc volem manifestar la nostra sorpresa perquè encara és vigent la llei estatal, LOMQE, a la qual la llei autonòmica ha d’estar adequada. A més, el programa electoral del PSOE i els Acords de Bellver inclouen treballar a l’àmbit estatal per fer possible la derogació d’aquesta llei i, de moment, no en sabem res.

En segon lloc, trobem que abans de començar a elaborar una Llei Educativa cal que la Conselleria tracti i tanqui temes més fàcils de negociar i d’arribar a acords com és un nou Acord de Millora de les Condicions Sociolaborals del Professorat que té pendent de pactar amb els sindicats des de ja fa més de dos anys.

Després de fer-ne una lectura ràpida podem constatar que aquesta llei que segons diu pretén dignificar la tasca docent a penes menciona els claustres, els sindicats i les Juntes de personal docent. Estem convençuts que s’han de tenir en compte les seves aportacions perquè els professors són el motor essencial de l’aplicació de la llei educativa i, en aquest avantprojecte, es troba a faltar el paper rellevant  que cal donar al professorat.

Una altra mancança que trobem en l’avantprojecte de llei és el finançament. Tot el text es presenta com una declaració d’intencions sense concretar com es finançarà la seva aplicació. Encara estem esperant que el pressupost destinat a Educació sigui, com a mínim, del 5% del PIB.

A més, hi falta una aposta clara  per garantir i donar continuïtat del Decret de mínims de llengua catalana i promoure el seu paper com a llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears.

Altres aspectes que ens preocupen són l’autonomia de centres, la perfilació de places, l’avaluació del professorat, ja que poden atemptar directament contra drets sociolaborals dels docents.

Alternativa ha començat també un procés de revisió acurada de cada article de l’avantprojecte de la llei i hi farà les esmenes que consideri  amb les aportacions del seus afiliats.

 

MESA SECTORIAL: Plantilles i oposicions

Ahir, 28 de novembre,  vàrem tenir mesa sectorial sobre plantilles i oposicions.

S’han tractat els següents punts:

-Informació sobre les plantilles: a Secundària s’ha consolidat el 85% de la plantilla i a Primària, el 93%.

Des dAlternativa hem agraït l’esforç per arribar quasi al 90% de consolidació però hem recordat que els criteris de plantilles no s’han revisat. També hem recordat que esperam l’Acord de Millora i aconseguir la reducció de les hores lectives (23 a Infantil i Primària i 18 a Secundària), encara que no està pressupostat . Hem demanat també la reducció progessiva de ràtios a Infantil i Primària, de 25 a 20.

Oferta pública d’ocupació: hi haurà 1140 places d’oposicions (253 del 100% de la taxa de reposició, 625 que són les que queden de l’oferta dels tres darrers anys i 307 que són les desertes que van quedar de les oposicions del 2019).

Des d’Alternativa valoram positivament l’Acord de Govern i també saber l’origen de les vacants. Hem votat a favor perquè no podem permetre que es perdin aquestes places. També és un dels punts de l’Acord Marc vigent i aprovat.

-Propostes de millora per les oposicions del 2020: des d’Alternativa hem exposat que no és el model que volem i que s’han pogut fer canvis al Reial Decret (eliminar l’article 20 sobre el caràcter eliminatòri) i no s’ha fet.

L’informe que ens ha lliurat la Conselleria ens fa veure la realitat.

Algunes de les nostres propostes són aquestes: canvi d’ordre de les proves (inici per la programació), tornar al model transitori (sense el cas pràctic), reintroducció de la lectura del tema, la possibilitat de reclamar després de cada prova, fer un vertader concurs-oposició, la possibilitat que no es repeteixen presidències de tribunals, la publicació de les rúbriques i criteris d’avaluació en temps suficient, evitar desplaçaments, la possibilitat de lliurar la programació didàctia per via telemàtica…