Mostra totes les entrades de admin

CAMPANYA 10N-ELECCIONS GENERALS

En les eleccions del dia 10 de novembre ens juguem el futur de l’educació en un moment clau. Malgrat això, la majoria de partits polítics no parlaran gaire o gens d’Educació durant la campanya.

Per aquest motiu, l’ASD, Alternativa Sindicat Docent, vol concórrer de manera simbòlica a aquests comicis per posar al centre del debat l’educació a les Illes Balears.

És una campanya breu, una setmana, cada dia tractarem un tema cabdal en l’educació.


1.PEL 5% DEL PIB EN EDUCACIÓ

El primer requisit que farà possible que puguem començar a negociar i  aconseguir les nostres reivindicacions és que augmenti la dotació pressupostària que es destina a educació.

Necessitam que es dediquin més recursos econòmics i com a mínim una dotació del 5% del PIB a l’Educació per poder pal·liar mancances estructurals i començar a desenvolupar les millores que el sistema està reclamant.


2. PER LA DEROGACIÓ IMMEDIATA DE LA LOMQE!

Un any després del canvi de Govern estatal encara és vigent la LOMQE. És hora de prendre mesures serioses contra ella. Demanam al nou Govern que derogui la LOMQE i cerqui el consens amb tota la comunitat educativa i la societat, en general, perquè crei una llei estable que perduri en el temps encara que canviïn els governs.

3.PER UN SISTEMA EDUCATIU PÚBLIC, DE QUALITAT I EQUITATIU!

L’alumnat i els docents necessiten poder treballar amb bones condicions. Per això es necessiten infraestructures dignes i de qualitat adaptades al segle XXI i amb quantitat suficient per baixar les ràtios actuals. Necessiten uns currículums actualitzat al segle XXI. La societat necessita un sistema equitatiu perquè cada alumne pugui aprofitar el millor del sistema sigui quin sigui la seva situació personal i estigui on estigui.


4.Per una escola laica!

Al segle XXI ja és ben hora de separar les religions de l’escola. La religió és d’àmbit privat i no ha de sortir d’aquest ambit. L’escola, en canvi, és d’àmbit públic, per a tothom, ha de ser laica, cap religió hi cap.
A més, vivim en un estat aconfessional. La religió contravé els principis científics i filosòfics que haurien de prevaler en els nostres centres escolars i, per tant, ha de quedar-se en l’àmbit privat. 

Alternativa Sindicat Docent proposa que s’augmentin les hores de classe de les disciplines de les Ciències Socials, ja que són aspectes del seu currículum: La influència de la religió als altres àmbits de la societat


5.Per uns docents respectats i valorats!

Reclamam que es valori i respecti als docents, començant  a implementar les millores sociolaborals que se’ns han estat prometent i no acaben d’arribar.

Aquestes millores fan referència a:

  • Aconseguir la reducció a les 18h lectives a secundària i a les 23h lectives a primària,
  • Recuperar el poder adquisitiu perdut.
  • Complements que garanteixin un augment real del sous  (equiparables a carrera professional)
  • Complement de Residència igual al de les Illes Canàries
  • Mesures que afavoreixin la conciliació familiar i laborar amb plens drets.
  • Evitar mesures que no aporten res en benefici ni del docent ni del sistema educatiu ni de l’alumne, com el marcatge.
  • Regulació de les altres feines dels docents: extraescolars, sortides, etc…


6. Per una escola en català

Alternativa Sindicat Docent aposta per l’educació en català. La llengua vehicular ha de ser el català.


Informa’t, reflexiona, decideix el teu vot i que sigui una aposta pel futur amb equitat, qualitat, dignitat.


Recordam que les nostres reivindicacions per a les anteriors eleccions, segueixen vigents:

http://www.sindicatalternativa.cat/eleccions-26m/ 

MESA 29/10/2019: Riscos laborals, plantilles i marcatge

Resum Mesa Sectorial extraordinària dia 29/10/2019

Ahir assistirem a la mesa  sectorial d’educació on es tractaren els següents punts a l’ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acord  de Constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent.

 Vàrem aprovar  L’Acord de Constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent, que permetrà deslligar-nos de la comissió paritària general per poder abordar les problemàtiques dels docents d’una forma més específica. 

Des de el sindicat Alternativa, demanàrem que es facin els tràmits el més aviat possible per poder tenir ja en funcionament aquest servei. També ens interessàrem pel  tema de les infraestructures i del personal disponible a totes les Illes i ens contestaren que en breu ens convocaran a una altra reunió per tractar el tema i posar en marxar el reglament una vegada fets els tràmits burocràtics previs de constitució de la Comissió paritària.

2.Criteris de plantilles del curs 2020-2021. 

També ens presentaren l’esborrany dels criteris per la confecció de la plantilla orgànica dels centres del curs 2020-2021.

Vàrem valorar positivament l’increment de la  plantilla orgànica que ja que es vol aconseguir  arribar al 90% de la plantilla total, això incrementarà la mobilitat del funcionaris de carrera alhora que permetrà que tots els funcionaris de carrera obtinguin plaça definitiva en el primer concurs i no haver de romandre en expectativa molt de temps.

 Pel que fa referència a les plantilles els criteris aplicats fan referència a la normativa vigent Alternativa va exigir la necessitat d’establir millores pel que fa a les plantilles, com pugui ser l’aplicació  d’una reducció de ràtios, reducció de les hores lectives a primària , 23 hores i secundària 18 hores, entre d’altres. Tornarem a demanar que se’ns  convoqui per negociar un nou acord de millora de les condicions del sistema educatiu que després es pugui veure reflexat en millores a les plantilles orgàniques dels centres,  bé per les baixades de les ràtios o bé fent més desdoblaments dels que ara estan quantificats.

Ja al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11070/628044/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

3.Sistema de marcatges.

El Director General de Planificació i centres va reconèixer que el sistema no estava funcionant correctament a tots els centres i que, després d’analitzar les incidències i la diversitat de situacions que es donen als centres, feren una proposta per flexibilitzar l’ús de la nova eina. Va remarcar que el sistema estava en fase de proves i que la competència del control horari segons la Lomqe correspon a l’equip directiu i que ells proposaven que el consell escolar de cada centre finalment decideixi sobre l’us del sistema de marcatge del GESTIB o d’un altre d’alternatiu. Segons les seves dades el 80% dels equips directius, no parla dels docents, estan a favor del sistema.

Des d’Alternativa recordàrem que a principis de setembre demanàrem una mesa sectorial extraordinària per tractar les problemàtiques que s’estaven generant als centres i que fins al dia d’avui no s’havia fet. També recordarem la unanimitat dels sindicats i de les tres Juntes de personal docent en la retirada del sistema actual i que són els representants legals dels treballadors

El nostre sindicat va tornar a demanar la retirada del sistema perquè és innecessària, genera inseguretat jurídica, no aporta cap millora al sistema educatiu i alhora ha fet aflorar moltes altres problemàtiques i qüestions que fins ara no eren un problema i amb aquest sistema ho son, com puguin ser els viatges d’estudis, guàrdies extraescolars, compensacions, etc… i també ha posat de manifest les mancances en infraestructures als centres, falta d’ordinadors, wifi, internet i el que trobam més important ha estat ha generat un gran malestar entre els companys que dediquen moltes hores a la seva feina i ara han sentit que es posava en dubte la seva feina. La falta d’una regulació jurídica adient està generant inseguretat en l’aplicació i entre els companys.

 Per tot això, què volem:

Tornar al sistema que hi havia abans de la imposició d’ aquest sistema de marcatge que funcionava perfectament i del qual en cap moment havíem tingut cap queixa ni havia generat mai cap problema entre equips directius, professorat ni Conselleria, recordant que sempre ha existit un control horari als centres.

Que s’inicii de bell nou la negociació completa del sistema de control horari als centres i s’esmenin les instruccions d’inici de curs, que obliguen a emprar el sistema de control horari del Gestib i d’aquesta forma poder cercar una solució a aquesta problemàtica i que siguin els claustres i no el Consell Escolar (alumnat i pares han de decidir com es farà el control de la jornada del professorat?), els que tenguin la decisió final retornant-los atribucions que la LOMCE va retallar.

La Conselleria es nega a eliminar el sistema de marcatge, i  proposa una propera mesa tècnica i una sectorial per a negociar una proposta  alternativa al sistema que ha imposat la Conselleria. 

La Mesa Sectorial va acabar sense cap acord i els sindicats estam a l’espera de la convocatòria de les meses anunciades, amb una proposta molt més concreta per part de Conselleria sobre  el Sistema de Marcatges.

VOLEM EL 5% DEL PIB PER EDUCACIÓ

Arran de les notícies que informen que les millores en diverses infraestructures educatives  com l’ampliació de l’IES Isidor Macabich a Eivissa, el conservatori de Música de Maó i un nou centre integrat de Formació Professional d’Hoteleria i Turisme a Ciutadella es faran amb els sous recaptats gràcies a l’impost de turisme sostenible. Com a membres de la comunitat educativa no podem més  que celebrar que a la fi es posin en marxa aquestes infraestrucutures que fa tant de temps que venim demanant des del sector.

Malauradament, també hem de destacar que aquest fet no és més que una evidència més que el pressupost dedicat a educació és insuficient. També és una evidència de l’infrafinançament que patim a les Illes Balears per part de l’estat.

Des d’Alternativa recordam que és urgent i necessari l’augment fins al 5% del PIB en Educació per no haver de recórrer a aquestes solucions improvisades.

Més informació:

http://www.caib.es//pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/eivissa-compta-amb-vuit-projectes-de-its-entre-els-quals-destaquen-un-projecte-d39habitatge-social-i-la-compra-d39un-solar0

http://www.caib.es//pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongmenorca-compta-amb-8-projectes-drsquoits-entre-els-que-destaquen-el-conservartori-de-maoacute-un-centre-de-fp-a-ciutadella-i-un-projecte-drsquohabitatge-social-a-es-mercadalstrong0

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/10/29/1116983/ibiza-contara-millones-ecotasa-para-ocho-proyectos.html