Mostra totes les entrades de admin

INTERINS SENSE ESTIU

INTERINS SENSE ESTIU

Els últims dies de juny, quan es tanca el curs amb l’entrega de notes i d’informes, són, per a molts docents interins, també els últims dies que tindran  contracte ja que els que han fet substitucions seran cessats i no cobraran la nòmina al mes de juliol .

Són molts els casos dels docents que, havent fet feina amb el companys durant tot el curs  no gaudiran de la mateixa retribució durant els mesos d’estiu i passaran a formar part de les llistes de l’atur.

La falta de contractació els mesos de juliol i agost és un greuge comparatiu entre els docents que, fent la mateixa, no només perdran poder adquisitius, sinó que, a més, deixen de sumar la puntuació d’experiència corresponent a aquests dos mesos, fet que condiciona l’obtenció d’una plaça en el futur.

Abans de les retallades, que es van produir l’any 2012, els docents de les Balears que havien treballat més de 5 mesos i mig, tenien el dret merescut de cobrar el sou durant l’estiu. Aquest curs, 5 anys després, es repeteix la mateixa situació.

Exigim al Govern de les Balears i a la Conselleria d’Educació i Universitat que modifiqui aquesta situació anòmala i recuperi el pagamanent del sou complet dels docents interins.

Mateixa feina, mateix sou!

Resum mesa sectorial d’adjudicacions.

Abans de la reunió, la Directora General de Personal Docent, ha explicat la reunió que varen mantenir els diferents directors generals  de personal docent de les diferents autonomies a Madrid. El més destacable és la constatació que arribar a la taxa d’un 8 % d’interins en dos anys és del tot impossible. La Directora General és de l’opinió de què calen almenys 4 anys perquè tothom tengui l’opció de poder-se presentat vàries vegades.  

A la mesa d’avui hi ha hagut com un punt d’ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors
  2. L’esborrany de la Resolució de la Directora General de Personal Docent de per la qual es convoca, per al curs 2017/18, el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals.
  3. Torn obert de paraules.

Aquí poden destacar que s’ha introduït els canvis pertinents tenint en compte que enguany hi ha oposicions i per tant hi haurà nous funcionaris docents, fet que endarrereix i dificulta l’adjudicació.

Se’ns ha facilitat un possible calendari d’adjudicacions (també es troba a l’esborrany), subjecte a possibles modificacions.

30 de juny llista d’interins definitiva i comissions de serveis

6-7 de juliol per sol.licitar les places, tràmit  telemàtic, funcionaris suprimits, desplaçats per manca d’horari, amb situació d’expectativa, reingrés al cos.

23-24 juliol  sol.licitud de places, tràmit telemàtic, per a funcionaris en pràctiques.

28-31 de juliol (ambdós inclosos)  sol.licituds de places, tràmit telemàtic, per a funcionaris  interins, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte.

Com a novetat, les reclamacions s’hauran de fer telemàticament amb uns terminis escurçats per poder avançar els processos d’adjudicació.

Alternativa va expressar la necessitat d’aplicar la llista única d’adjudicacions, per tal d’evitar els greuges que genera aquesta adjudicació per cossos amb puntuació diferenciada, per simplificar el procés i per respectar les preferències i la vocació dels interins. Aquest sistema genera multitud d’adjudicacions a mitja jornada o en illa diferent quan podrien obtenir una millor plaça per la seva puntuació.  Recordam que aquesta petició va ser acordada per l’Assemblea de docents.

Tornàrem a sol·licitar la consideració com a no voluntari de tots els cessaments de contracte perquè tots puguin sol·licitar la prestació d’atur en cas de no obtenir plaça. Els interins volen continuar fent feina, és la conselleria que els cessa.

Una vegada que ja ens trobam a l’equador de la legislatura, encara ens costa molt de creure que ens trobem amb un govern progressista que permeti la discriminació salarial en funció del tipus de contractació. S’han fet algunes passes, considerant algunes substitucions de tot un curs com a vacants, però el 30 de juny molts companys seran cessats i no cobren l’estiu tot i haver fet la mateixa feina que els altres. Exigim la recuperació dels drets laborals perduts i l’aplicació del principi d’igualtat salarial.   

Amb un ventall no hi ha prou!!

Novetat: La conselleria d’educació a enviat emes unes recomanacions per pal·liar els efectes de les altes temperatures als centres.

Download

 

Ja ha arribat la calor. Els teus alumnes suen a classe? Denuncia-ho!

Volem #infraestructuresDignes Ja!

http://www.sindicatalternativa.cat/infraestructures-dignes/

Procés d’adjudicacions 2017/18

ESBORRANY !

Procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de substitucions.

Download

Mesa sectorial 9/6/17 Instruccions inici de curs 2017/18

 Instruccions inici de curs 2017/18

Alternativa ha agraït que les instruccions i els horaris passin per mesa, cosa que es va demanar el curs passat. Així com la nova estructuració que aporta les novetats i es desvia als diferents enllaços per la normativa a cada apart en concret.

Alternativa a la reunió sobre la negociació a la proposta de la Conselleria sobre els majors de 55 anys a secundària i altres cossos arribés a ser com el que s’ha aconseguit a primària vàrem demanar que almenys s’estudiï la possibilitat de concedir els 2 períodes lectius + 1 CHL l’any vinent, i si no fos possible,  Alternativa proposava que almanco es concedesqui la reducció horària completa als majors de 59 anys. Aquesta no l’hem vista reflectida a les instruccions, Conselleria ha explicat que la  proposta s’està negociant amb Hisenda.

Hem demanem que el professorat que imparteixi docència a més de 180 alumnes pugui disposar d’una reducció d’un període complementari (CHL) al seu horari individual, tant a secundària com a primària, en el cas de la primària s’estudiarà aquesta possibilitat.

Alternativa ha manifestat la seva preocupació i paradoxa respecte a les noves instruccions de cura i vigilància dels alumnes al temps de l’esplai on la ràtio mínima d’un mestre per cada 40 alumnes i un mestre per cada 20 alumnes d’infantil, on la ràtio per classe a 6è d’infantil és de 25 alumnes, per exemple, a part d’aquest fet, podem veure, aquest punt no es veu reflectit a secundària que no tenen consideració d’hores lectives.

La Conselleria  ens ha comunicat que ha estat inspecció educativa la que va proposar les ràtios a infantil i primària per no carregar d’aquesta responsabilitat als centres educatius.

S’ha demanat que, ja que per secundària “Els professors que siguin membres electes del consell escolar han de tenir assignat un període complementari (abans posava dos) a compte de les reunions del consell i de les seves comissions”, que també sigui el mateix a primària. La qual cosa es posarà també.

Alternativa ha demanat que es clarifiqui el terme “docència directa”, ja que està duent a múltiples interpretacions. La Conselleria a dit que farà un nou redactat on s’especifícarà que la “docència directa” és: classes (curriculars), tutories (individualitzada i de grup) i suport.

Alternativa ha demanat que es clarifiqui en el cas dels interins que han de canviar d’illa, si s’han d’incorporar al centre del curs passat o no. Ha quedat clar que s’han d’incorporar al centre nou.

Alternativa que la Conselleria aclarís el redactat sobre els períodes de docència, ja que molts equips directius de secundària estava aplicant 19 períodes lectius per la interpretació de “ha de ser entre 18 i 21” i que posés els 18 períodes com a criteri general, però els representants de la Conselleria no han volgut canviar.

La Conselleria ens ha informat que enguany s’han incorporat a la quota 130 mestres, 70 professors i 20 orientadors.

Fora de l’ordre del dia la directora general ha informat que dimecres dia 14 de juny va a Madrid per parlar de l’acord de consolidació i la modificació o no del decret 2007. En aquesta podrien sortir els següents temes:

-Reduccions dels temaris

-Demanar per la transitòria que possibilitaria eliminar la condició d’eliminatòria de les proves i equilibrar els percentatges entre la fase d’oposició i de mèrits (experiència docent)

-Treure les oposicions el mateix dia a totes les CCAA per evitar “efecte cridada”.

Mesa extraordinària: Instruccions d’inici de curs

Convocada una mesa extraordinària pel 9/6/17 amb un únic punt del dia:

Intruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents per al curs 2017/18.

ADJUNTEM ESBORRANYS:

Download

Download

Download