Mostra totes les entrades de admin

Per què els docents no som contacte estret?

Des del Sindicat Alternativa volem exposar una sèrie de circumstàncies que ens semblen contradictòries a la vegada que denunciables des del punt de vista sanitari, segons les consultes i informacions que ens fan arribar els docents d’arreu de les Illes.

Amb la definició que el Ministeri de Sanitat, la Conselleria de Salut i la d’educació han decidit atorgar a l’expressió de “contacte estret” a la mà, un docent de primària o secundària mai ho serà considerat perquè per protocol és impossible que es llevi la mascareta a l’aula, i molt menys més de 15 minuts. Llavors estam amb una normativa que entra en contradicció amb les mesures sanitàries i que deixa al docent en una situació de desprotecció total que no es troba a cap altra col.lectiu de treballadors.

Conselleria ha subcontractat empreses per dur a terme el servei de prevenció de riscos laborals. Si es produeix la circumstància extraordinària que al docent se li hagi de fer la prova PCR, en aquest cas, es fa una telefonada als afectats i gràcies al bon criteri del servei de Sanitat es fa la PCR però, el docent s’ha d’incorporar al seu lloc de feina encara que no conegui el resultat de la prova, posant així en risc als seus familiars, altres professors i també als alumnes. 

Serà que som un col.lectiu immunitzat o serà que s’han fet uns protocols i normes que atempten contra el drets dels docents com a treballadors i se’ls empra com a conillet d’índies per no haver de contractar més personal els dies de quarantena i per no haver de dir a pares i famílies que no s’està invertint el mínim per complir les normes de sanitat?

Des d´Alternativa qüestionem les mesures i  el concepte de contacte estret aplicat als docents. Exigim que es facin les PCR a tots els docents que han estat en contacte amb alumnes/ professors positius i que la reincorporació a la feina es faci segons els protocols vigents de Sanitat.

Reclamem que s’unifiquin els criteris entre Sanitat i Educació i que prevalguin els de Sanitat ja que no pot ser que primin altres interessos davant els riscos sanitaris i epidemiològics en el cas dels docents.També reclamem que es revisin els protocols seguint les darreres investigacions científiques que apunten a noves formes de contagi.

Criteris d’avaluacions BOIB Curs 20/21

La Conselleria ha aprovat les ordres d’avaluació per a aquest curs 20/21 seguint els paràmetres i les ordres ministerials.

Primària

Correcció d’errades: Primària

Secundària

Batxillerat

Comunicat Alternativa

 

Resum Mesa Sectorial 20 octubre 2020

A la Mesa Sectorial d’avui s’han tractat els següents punts :

  • Esborrany d’Ordre per la qual es regula l’homologació , el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la CAIB. 

En aquest punt, la Conselleria ha exposat les propostes de modificació per agilitzar el reconeixement de la formació permanent. 

S’ha desenvolupat i millorat la redacció del reconeixement de l’Autoformació, que el nostre sindicat va introduir fa uns anys. També s’han concretat els límits de la formació a distància 15 hores setmanals i es podran cursar a la vegada formacions presencials. No es podran solapar cursos a distància. 

Hem demanat que incrementi l’oferta formativa per part de l’administració i que s’adreci a tots els àmbits docents . També hem demanat una millora dels recursos humans i materials de l’administració per agilitzar el reconeixement dels cursos al portal del personal docent. 

  • Concurs de trasllats d’àmbit estatal de funcionaris docents i inspectors. 

Aquest any ambdós concursos de trasllat són d’àmbit estatal, i les úniques modificacions respecte a l’anterior convocatòria , fa referència a que les sol·licituds i reclamacions únicament es podran presentar telemàticament. És publicaran el 29 d’octubre i el termini de sol·licitud sera del 5 al 26 de novembre.

  • Pròrroga dels criteris de plantilla. 

La Conselleria ha exposat que en l’actual situació de pandèmia prorrogarà els criteris de plantilla del curs passat i ha dit que actualment la plantilla orgànica gairebé arriba al 90% de la quota dels centres.

Per part d’Alternativa hem tornat a reclamar una millora global, reduint ràtios , calculant les quotes en base a 23 hores lectives a primària i 18 a secundària, fet que incrementaria les quotes dels centres i la qualitat educativa i alhora generaria vacants per incrementar les plantilles orgàniques dels centres. 

  • Tutorització

En aquest punt han proposat una modificació que permeti la tutorització dels companys que siguin contractats pel procediment d’adjudicació urgent ,amb manca de capacitació pedagògica o de titulació de català. 

Per la nostra part hem demanat reactivar el grup de treball sobre tutorització per poder les problemàtiques actuals del sistema de tutorització . Entre elles introduir la possibilitat de tutorització per acumulació de feina en diversos centres educatius i fer d’aquest procés un vertader acompanyament dels companys que inicien la tasca al món docent. També hem expressat la necessitat d’incrementar l’oferta formativa del màster de capacitació i la nostra oposició a la rebaixa dels requisits exigits per accedir a la funció docent. Consideram que rebaixant els requists, es dóna un missatge erroni a la societat. 

Torn obert de paraules 

Tot i ser una mesa extraordinària sense torn obert de paraula , agraïm la flexibilitat mostrada per plantejar les següents qüestions.

Oposicions :

Hem demanat alguns aclariments respecte a les oposicions i des de conselleria han confirmat que les oposicions es faran, perquè estan convocades i tenen el pressupost assignat per fer-les. Avui es publicaran les llistes d’admesos i d’un termini de 10 dies per fer al·legacions. 

Conselleria ha confirmat que únicament es faran les oposicions previstes i que no hi haurà una nova convocatòria. 

Per part d’Alternativa, hem tornat a plantejar la problemàtica que està   creant la semipresencialitat, amb una càrrega de feina molt alta pels docents i la necessitat de donar-hi una solució.

Criteris de promoció 

Hem tornat a demanar la posada en marxa dels grups de treball sobre molts de temes que han quedat aparcats per la COVID, tutorització, interins, oposicions, condicions sociolaborals etc.. i la conselleria ha dit que a partir del novembre reprendrà aquests grups de treball.