Mostra totes les entrades de admin

Reunió grup de treball sobre gestió econòmica de centres

Ahir assistirem a la reunió del grup de treball sobre la gestió econòmica dels centres i especialment sobre els romanents d’anys anteriors bloquejats per la Conselleria.

Per part d’Alternativa insistirem en les següents peticions :

  • Millora de la dotació econòmica dels centres per les despeses de funcionament i retorn de les quantitats retingudes
  • Clarificar les competències de la conselleria i dels ajuntaments a l’hora de fer inversions per evitar que els centres tenguin que fer front a inversions mitjançant l’estalvi i reducció de despeses de funcionament.
  • Reducció de la burocràcia als centres , millorant el programa ECOIB de comptabilitat dels centres i la formació.
  • Dotació de personal administratiu suficient a tots els centres.
  • Que la Conselleria negocii acords globals per la compra d’equipaments per reduir el preu i la burocràcia que implica la compra centre a centre.
  • Limitar les aportacions de les families als centres publics i concertats per evitar la segregació escolar per raó socioeconòmica.

 

Al grup de treball es va acordar un nou document de treball, una nota aclaratòria de les instruccions  i la posada en marxa de les mesures que s’hi contemplen.

Reunió de la Junta de Personal d’Eivissa i Formentera amb la DG de personal docent

El dimecres passat es va dur a terme la desitjada reunió entre els representants sindicals membres de la JPDNU. Va ser una reunió intensa de 3 hores i mitja on es parlà de moltes qüestions, encara que n’han quedat moltes més per a tractar. Les sensacions són essencialment positives. Els representants sindicals vam percebre una bona sintonia i molt bones paraules. Encara que sembli estrany els representants de la Conselleria van estar d’acord amb nosaltres en pràcticament tots els problemes que l’educació a Pitiüses té.

Malauradament, la sensació positiva també té un costat negatiu. El reconeixement de problemes per part de qui gestiona no necessàriament implica la posada en marxa de solucions. Els diferents sindicats no només posam sobre la taula els problemes, en molts casos aportam també possibles formes de solventar-los i sempre hi ha dues respostes: no hi ha pressupost i això s’ha de canviar a Madrid per a poder-ho canviar a les comunitats.

Davant aquesta situació, vam animar la Conselleria que aprofiti la conjuntura política que fa que el Govern Central mostri la disposició de fer canvis en aspectes com la llei o el sistema d’oposicions per portar les propostes de les Illes, sobretot perquè en les modificacions que es puguin fer es tenguin en compte les particularitats de les Illes.

Campanya 8 de març del 2020

Des del Sindicat Alternativa, llençam una campanya a les xarxes socials en motiu del 8 de març, per reivindicar el paper de les dones a la societat i el feminisme com a eina de transformació social.

La campanya fa referència a dones referents del passat però també a les invisibles del present.