Mostra totes les entrades de admin

Volem el 2% i el 0’9% també!

El Govern central ha anunciat en la presentació dels pressupostos per al proper any una pujada de sou del 0,9 % als funcionaris. Davant això, hem de recordar que, de fet, els docents de les Illes no hem vist encara reflectit a les nostres nòmines l’augment del 2% anunciat en desembre de 2019 (que significaria uns 600€ anuals)  i que tots els funcionaris de l’Estat i algunes administracions públiques de les Illes Balears sí perceben des de ja fa mesos. A cada mesa sectorial que s’ha dut a terme durant l’any 2020 hem demanat per aquest 2% i la resposta mai ha estat del tot clara.

Cada vegada que a nivell estatal s’han produït retallades, la nostra Comunitat, fent-se ressò del mal entès concepte de solidaritat, ens les ha aplicades justificant que eren unes mesures estatals. Però el que no ha fet mai aquesta Comunitat és compensar aquesta mesura apujant els seus complements autonòmics per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels seus treballadors.

No pot ser que metges, professors i altres funcionaris siguem de nou els que sufraguem una crisi que també patim. Una crisi de la qual n’estem intentant minimitzar els impactes a tota la societat amb el nostre esforç, treball i responsabilitat.

Si el Govern no té prou pressupost i és per manca de finançament, que treballin els polítics per negociar amb Madrid uns pressupostos dignes. Si no són capaços d’assolir el mínim finançament necessari; tant per manca de doblers, com per mala gestió, que prenguin altres mesures, començant per la reducció de despesa pública innecessària (com pot ser l’excés d’assessors i alts càrrecs).

Des del Sindicat Alternativa, no acceptarem que la Covid19 sigui una excusa per no aplicar l’augment de sou que se’ns deu des del mes de gener d’aquest any. Tampoc acceptarem una congelació del nostre salari, ja que segons diu el Govern, som treballadors essencials que estem fent molt bona feina i així i tot ens sentim castigats amb aquestes mesures.

Per això, convidem a tots els sindicats de docents i a la resta de sindicats del sector públic, a fer accions conjuntes i mobilitzacions si el Govern persisteix en el seu propòsit. Instam també al Govern autonòmic a plantar-se davant el govern estatal, per tal d’aconseguir un bon finançament per les Illes Balears, com ja vam anunciar durant l’estiu amb la petició d’un repartiment del Fons Interterritorial que tingués en compte la situació generada durant la crisi provocada per la pandèmia.

Comissió: Pla de Coeducació

Avui hem assistit a una reunió per videoconferència per crear la comissió de seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022

Hem repassat els objectius generals, els específics i les accions. També la temporalització.

Aquest curs s’ha de començar a treballar amb els Plans d’igualtat dels centres.

A la pàgina de Convivèxit , a l’apartat d’Igualtat i dona, podeu trobar més informació:  https://intranet.caib.es/sites/convivexit/ca/igualtat_i_dona/

Resum de la Mesa Sectorial extraordinària 29/10/2020.

 

Avui a la mesa sectorial extraordinaria telmàtica s’ha tractat l’únic punt de l’ordre del dia:

  • Proposta de resolució per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa.

El departament d’Inspecció ha dut a la mesa sectorial aquesta convocatòria per poder dotar d’un inspector adicional a Eivissa que va quedar sense cobrir. Ha informat que la plantilla actual pot arribar fins a 35 inspectors a totes les illes. A Mallorca, n’hi ha 22 i en resten 6 per cobrir, Menorca té els 3 que pertoquen i Eivissa actualment té 3 inspectors als quals s’afegeix aquest nou inspector per arribar al total de la plantilla assignada. 

Per part d’Alternativa , hem reconegut que als darrers anys s’ha millorat la situació amb la convocatòria d’oposicions al cos d’inspectors. Hem demanat que es doti la totalitat de la plantilla per poder donar un millor servei als centres i que es convoquin oposicions de forma periòdica. 

Esborrany convocatòria

Torn obert de paraules :

Tot i ser una mesa extraordinària , la Directora General de personal docent ho obert un torn de paraules als sindicats. 

Per part d’Alternativa hem plantejat dues questions:

  • La necessitat de millorar la informació i la coordinació i la resposta que es dona als docents i als centres  en tot el que fa referència a les diverses situacions que es donen quan hi ha casos de COVID. Hem plantejat que l’actual declaració de contacte estret, de  confinament del docents , dels fills dels docents, de presa de mostres PCR. Des de la Conselleria de Salut estan donant respostes diverses a situacions semblants i això genera molts dubtes als centres i als docents. 
  • Increment de sou dels docents . Aquest dies el Govern de l’Estat ha plantejat un increment de sou dels funcionaris del 0,9% , uns 20 euros mensuals. Hem recordat que enguany ens corresponia una pujada del 2%, uns 600 euros anuals, i que tots els funcionaris de l’estat i algunes administracions públiques de les Illes balears estan aplicant, als docents no s’ha aplicat. Millor dit s’ha aplicat aquest increment del 2% però a la vegada ens aplicaren una reducció equivalent en els complements. També hem recordat que el col·lectiu docent és l’únic col·lectiu de funcionaris de la CAIB que no està cobrant la carrera professional alhora que les darreres dades indiquen que la cistella de compra de les Balears és on més s’incrementa.

Per tot això hem exigit la negociació de totes aquestes millores retributives , per equiparar-nos a la resta de funcionaris i no quedar una vegada més  com els més beneits de l’Estat.

La Directora General ha dit que el Govern durà una proposta a la mesa general de funció pública.