Mostra totes les entrades de admin

Consell d’Educació i Formació Permanent de Persones Adultes a les Illes Balears.

Aquest dijous 3 de desembre ha tingut lloc la reunió del Consell d’Educació i Formació Permanent de Persones Adultes a les Illes Balears.

Se’ns informa de la intenció que es té des de l’administració de potenciar un canvi de reglament dels CEPA i un anàlisi acurat que ho permeti. Es volen activar els centres d’adults, dotar-los d’eines i poder atendre les demandes socials que sorgeixen.

Ens hem de demanar cap a on va l’educació de les persones adultes, com ens adaptam als canvis socials i com construir una ciutadania formada, crítica i analítica, preparada per al segle XXI.

Es planteja l’elaboració d’un reglament a partir d’una proposta que se’ns farà arribar, es podran fer esmenes fins al 31 de gener i a partir d’aquí una Comissió Redactora, formada pels voluntaris que es troben dins el Ple, serà l’encarregada de donar-li forma.

Des de l’administració se’ns agraeix la participació i l’activació d’aquest Consell.

Resum mesa sectorial d’educació 02/12/2020

A la mesa sectorial s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

 

1.Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga el

nomenament dels funcionaris interins als quals s’hagin adjudicat places per a

substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels

ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments

a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes

directament relacionades amb la COVID-19.

La conselleria ha proposat la prorroga voluntària dels nomenaments fets per fer front a les substitucions per motiu de la COVID. Serà una prorroga per el pròxim trimestre i previsiblement es tornaran a prorrogar fins a final de curs.

Alternativa , considera positiva aquesta mesura, perquè d’aquesta forma els companys podran cobrar les vacances de nadal i reconeix la feina voluntariosa d’aquests companys. Hem demanat que en cas que aquestes contractacions s’allarguin fins a final de curs, passin a tenir la consideració de vacants sobrevingudes. Així aquests contractes tendran els mateixos drets laborals que qualsevol altre vacant.

També hem demanat un tractament anàleg als que tenen el sanitaris a Eivissa, on la conselleria de sanitat els dona hotel i manutenció. Hem recordat que el que volem és un complement de residència suficient, com si tenen a Canaries i una carrera professional com la resta de funcionaris, que permeti establir-se a treballar a les illes com correspon.

2 . Oferta publica d’ocupació.

La Conselleria ha duit a la mesa la Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La proposta total es de 1162 places, 262 de la taxa de reposició i 900 de l’ampliació de la taxa d’estabilitat. Aquestes places es poden oferir a futures oposicions , en un termini de 3 anys.

La conselleria ha confirmat que a l’estiu del 2021, només es duran a terme les oposicions que ja estan convocades i que s’ajornaren per causa de la pandèmia i que en cap cas faran una nova convocatòria.

Per part d’Alternativa hem demanat que es negociï el calendari anual d’oposicions a mig termini i que d’una vegada el Govern d’Espanya, modifiqui el model d’oposicions com va demanar quan era a l’oposició.

  1. Torn obert de paraules :

Hem demanat aclariment sobre la situació del cobrament de tutoria, que la Conselleria es va comprometre pagar totalment a tots els que fessin de tutors aquest curs. Hem recordar que les mitges jornades fan la feina de tutoria íntegre i a més l’organització extraordinària dels centres està duent a terme desdoblaments interns als centres, etc.. amb l’assignació de tutories als docents que la conselleria no paga.

 

Hem tornat a insistir en les reivindicacions sobre la congelació de la nómina del 2,9%  únicament als docents metges i administratius, quan totes les comunitats autònomes ho estan pagant .A més  també som discriminats respecte altres funcionaris de les illes Balears com puguin ser els companys dels ajuntaments , consells insulars etc.. També hem recriminat que el govern ens digui que som insolidaris i que el problema del finançament autonòmic s’ha d’arreglar reivindicant un finançament suficient al govern de Madrid i no fent-lo recaure en el docents.

 

I l’allotjament dels docents, què?

Hem llegit a premsa que el Govern de les Illes Balears destina 200.000 euros per poder facilitar allotjament gratuït als treballadors sanitaris que es desplacen a les Pitiüses. Podeu llegir la notícia aquí 

Des del Sindicat Alternativa valoram positivament aquesta decisió del GOIB que facilita que tots els ciutadans ens veiem beneficiats davant la manca de personal sanitari a les Illes;  però volem recordar que el col·lectiu docent fa anys que fem peticions semblants pels companys docents que s’han de desplaçar per cobrir places a altres illes diferents de la de residència. És ben sabut que a Eivissa i Formentera hi ha una problemàtica greu d’habitatge pels docents, cosa que vam denunciar a la campanya Som docents, no turistes del maig del 2016.  Fins i tot el febrer passat la Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentara reunida amb la Directora General de Personal Docent i altres càrrecs de la Conselleria d’Educació va tractar la qüestió i va proposar solucions.

S’ha de dignificar la tasca dels docents,  dignificar també vol dir pagar, i se’ls ha de pagar el que els correspon enlloc de crear greuges entre col·lectius de funcionaris de la mateixa CAIB. En aquest sentit,  recordam que estam a l’espera del reconeixement de la carrera professional docent, també de l’equiparació del complement de residència com ja vam demanar al 2017 i de l’increment del sou del 2% i del 0.9 % que pujaran totes les altres Comunitats Autònomes. La solució definitiva no ha de ser pagar un hotel, ha de venir del pagament adequat  perquè els docents puguin fer front a les despeses i al nivell del cost de vida allà on tenen la seva destinació. Exigim que els docents no siguem els funcionaris que anam acumulant tots els greuges comparatius.

Des del Sindicat Docent Alternativa exigim també al Govern de les Illes Balears que recordi que els sanitaris no són l’únic col·lectiu de treballadors dels que hi ha mancança, i que, per tant, afronti el problema de l’habitatge dels docents destinats a les Pitiüses, que necessiten solucions urgents.