Mostra totes les entrades de admin

Tràmits i adjudicacions d’interins. Massa problemes!

En el tràmit extraordinari d’adjudicacions de places del curs 20-21, efectuat aquests darrers dies, hem detectat alguns elements que són inexplicables:

-No publicació de la relació de places que s’ofereixen, saltant-se el reglament i la resolució prèvia que regeix el tràmit i perdent transparència.

-No definició de les dates en les places anomenades COVID19.

-Després de les reclamacions durant tot el curs passat, han tornat a penjar les adjudicacions en un format diferent al telemàtic (en PDF).

-A les places del cos de mestres no sol aparèixer la data aproximada de finalització però a les del cos de secundària sí sol aparèixer la data aproximada de finalització.

-Errors continus i sistemàtics que entorpeixen que el tràmit telemàtic es faci de manera normal i que han obligat a prorrogar el tràmit en diverses ocasions.

-Error massiu en la publicació de l’ adjudicació i en la comunicació només de manera privada.

Tot això provoca que un miler de docents s’incorporin tard al sistema que, si aquest fet ja és greu normalment, aquest curs pot dificultar molt els primers dies del curs.

D’altra banda, exigim que es doti els treballadors de les conselleries dels recursos suficients (econòmics, personal, material…) perquè puguin realitzar la seva feina en les condicions adequades.

Per tot això, demanarem en les properes hores una reunió amb els responsables del Govern (Conselleria d’Educació i Conselleria de Presidència) per aclarir què ha ocorregut i buscar les solucions pertinents.

 

50M d’euros, més docents?

Els recursos que arriben del Govern estatal del fons COVID per a l’educació a les Balears són insuficients. Dels 2000 milions d’euros generals, només ens arriben uns 50M d’euros.

Com fa temps venim reclamant és el moment d’invertir aquesta quantitat extra en docents per a l’escola pública per tal de reduir veritablement les ràtios de totes les etapes educatives i aconseguir així un curs presencial amb la màxima seguretat possible que la pandèmia ens obliga.

En l’escenari B, amb el qual la Conselleria ha decidit començar el curs, la semipresencialitat estarà supeditada a la doble feina dels docents: a l’aula i amb plataformes online de qualsevol tipus per tal que els alumnes puguin seguir el curs. Els docents no poden assumir aquesta càrrega de feina. És per això que cal ampliar la plantilla.

Només així s’aconseguirà que els centres escolars siguin el més segurs possible per a docents, alumnes i famílies, assegurant el dret a l’educació dels infants i joves de les Illes Balears.

Comunicat de premsa: “Inici de curs 20/21, incertesa, inacció i inseguretat”

Incertesa, inacció i inseguretat són les 3 paraules que millor descriuen l’inici del curs 2020/21. Tots sabem que ens trobem davant d’una situació mai viscuda per la majoria de nosaltres, que el virus és un desconegut a hores d’ara per als científics i que no es sap com es comportarà quan arribi el fred. L’OMS ja ha avisat que ens esperen encara dos anys per a començar a recuperar la nostra vida anterior. Per tant, és cert el que ens diuen i tots hi podem estar d’acord: el curs 2020/ 21 està ple d’incerteses que s’aniran destapant a poquet a poquet amb el pas de les setmanes i els mesos.

I què fan els governants davant d’aquesta situació? Com dirien alguns, estan “ a verlas venir”: Inacció. Pareix que fan molt perquè anuncien moltes coses, pengen moltes infografies a les xarxes, convoquen moltes reunions, ens diuen que contracten gairebé 400 docents més… Però la realitat és que el curs es posarà en marxa amb una xifra de docents si fa no fa igual a la del curs passat, els equips directius i claustres s’han vist obligats a fer uns plans de contingència sense tenir clar si tendran més recursos o no i el més important, sense ser experts en previsió de riscos ni sanitaris.

La realitat és que els docents han acabat la feina a finals de juliol sense saber com han d’organitzar el curs que ara comença, perquè els senyors que manen s’han excusat constantment en el fet que el futur epidemiològic és incert, en lloc de treballar amb els ajuntaments de les Illes, amb els hotelers i qualsevol altre organisme que disposi d’espais per a redistribuir l’alumnat; perquè els senyors que manen saben que no ens podem reunir amb més de 10 persones de la nostra família, però volen que estem amb 20 persones de 20 famílies diferents dins un espai reduït; perquè els senyors que manen saben que cal una gran inversió econòmica si volen que el curs 20/21 sigui el més segur possible i moltes coses més que els senyors que manen no han fet i haurien d’haver fet.