Mostra totes les entrades de admin

Tràmits i adjudicacions d’interins. Massa problemes!

En el tràmit extraordinari d’adjudicacions de places del curs 20-21, efectuat aquests darrers dies, hem detectat alguns elements que són inexplicables:

-No publicació de la relació de places que s’ofereixen, saltant-se el reglament i la resolució prèvia que regeix el tràmit i perdent transparència.

-No definició de les dates en les places anomenades COVID19.

-Després de les reclamacions durant tot el curs passat, han tornat a penjar les adjudicacions en un format diferent al telemàtic (en PDF).

-A les places del cos de mestres no sol aparèixer la data aproximada de finalització però a les del cos de secundària sí sol aparèixer la data aproximada de finalització.

-Errors continus i sistemàtics que entorpeixen que el tràmit telemàtic es faci de manera normal i que han obligat a prorrogar el tràmit en diverses ocasions.

-Error massiu en la publicació de l’ adjudicació i en la comunicació només de manera privada.

Tot això provoca que un miler de docents s’incorporin tard al sistema que, si aquest fet ja és greu normalment, aquest curs pot dificultar molt els primers dies del curs.

D’altra banda, exigim que es doti els treballadors de les conselleries dels recursos suficients (econòmics, personal, material…) perquè puguin realitzar la seva feina en les condicions adequades.

Per tot això, demanarem en les properes hores una reunió amb els responsables del Govern (Conselleria d’Educació i Conselleria de Presidència) per aclarir què ha ocorregut i buscar les solucions pertinents.

 

50M d’euros, més docents?

Els recursos que arriben del Govern estatal del fons COVID per a l’educació a les Balears són insuficients. Dels 2000 milions d’euros generals, només ens arriben uns 50M d’euros.

Com fa temps venim reclamant és el moment d’invertir aquesta quantitat extra en docents per a l’escola pública per tal de reduir veritablement les ràtios de totes les etapes educatives i aconseguir així un curs presencial amb la màxima seguretat possible que la pandèmia ens obliga.

En l’escenari B, amb el qual la Conselleria ha decidit començar el curs, la semipresencialitat estarà supeditada a la doble feina dels docents: a l’aula i amb plataformes online de qualsevol tipus per tal que els alumnes puguin seguir el curs. Els docents no poden assumir aquesta càrrega de feina. És per això que cal ampliar la plantilla.

Només així s’aconseguirà que els centres escolars siguin el més segurs possible per a docents, alumnes i famílies, assegurant el dret a l’educació dels infants i joves de les Illes Balears.