Mostra totes les entrades de admin

Comissió general d’organització curs 20-21

La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocat a tota la comunitat educativa per tractar les instruccions del funcionament del curs 20-21.

Hi haurà una comissió general i unes 14 subcomissions, que durant el juny tractaran cada un dels aspectes de 3 possibles escenaris.

Alternativa ha remarcat que faran falta millorar plantilles, espais, etc. És a dir, una millora substancial de la inversió educativa: que a una situació imprevista els docents han fet tot el que han pogut i no han demanat res a canvi, però el proper curs cal que hi hagi recursos suficients i una situació anòmala com aquesta no pot empitjorar els drets dels docents. És per això que tots els acords que afectin a les condicions laborals dels docents hauran de ser aprovades per la Mesa Sectorial.

Trobam positiva la reunió perquè  tots puguin aportar, però pensam que també tota aquesta comunitat educativa amb interessos particulars s’ha de mobilitzar per reclamar un finançament extraordinari pel sistema educatiu públic de les Illes Balears.

 

NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB  PER SOL·LICITAR “PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT” I ALTRES TRÀMITS

INFORMACIÓ DGPDOCEN: POSADA EN MARXA DEL NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB  PER SOL·LICITAR “PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT” I ALTRES TRÀMITS

La Direcció General de Personal Docent, juntament amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha estat treballant en la digitalització del procediment dels “Permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent”. Finalment, aquesta tasca s’ha concretat en un nou tràmit telemàtic operatiu a través del Gestib.

A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s’hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:

1)  Altes i baixes. S’han de continuar enviant als correus electrònics habilitats: Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es; Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

Tots els originals s’han de custodiar en la secretaria del centre i no s’han de remetre per correu postal ordinari a la Direcció General (tampoc els corresponents als dies de l’Estat d’Alarma).

(Aquesta part s’incorporarà també com un tràmit telemàtic al Gestib a finals d’any)

2)  Els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent, s’han de sol·licitar a través del Gestib. Les instruccions del nou tràmit les teniu disponibles al següent enllaç: http://80.28.7.251/?p=517

3)  Fons Social. S’han de tramitar mitjançant el correu electrònic: fonssocial@dgpdocen.caib.es

Les ajudes per estudis es poden sol·licitar fins al 15 de juliol de 2020.

4)  Altres tràmits: sol·licituds de jubilació, sexennis, triennis, excedències, reingressos, sol·licitud de fulls de serveis, certificats, etc.  S’han de continuar sol·licitant als correus electrònics habilitats en el punt (1).

Si heu de resoldre cap dubte, podeu contactar amb el Servei de Primària o amb el Servei de Secundària preferentment per correu electrònic, o bé, telefònicament.