Mostra totes les entrades de admin

XARXA EDUCATIVA PER L’ESCOLA EN CATALÀ: ARGUMENTARI PER A DOCENTS I FAMÍLIES.

Alternativa docent ha participat en la presentació de l’argumentari per a docents i famílies. Defensar l’escola en català és feina de tota la comunitat educativa.
Després de la compareixença del Conseller Antoni Vera el passat dijous, 8 de febrer, reafirmem que la proposta de segregació de l’alumnat per motius de llengua serà perjudicial per a ells, però també per al conjunt de la societat. A més, es va constatar que serà un procediment confús, com va passar amb el TIL. Volem advertir que moltes escoles s’hi podrien adherir per aconseguir uns recursos extra que neguen per la via ordinària.

RODA DE PREMSA DE LA XARXA EDUCATIVA PER L’ESCOLA EN CATALÀ

Amb presses i correres?

Les presses mai són bones, el nou Conseller va formar el seu equip molt ràpid per a afrontar els reptes educatius de les Illes Balears, igual de ràpid ja ha hagut de canviar-ho, cessa a tres dels seus Directors Generals i ningú sap molt bé perquè. Aquests canvis tan ràpids i tan sobtats, només generen incertesa 

Amb la mateixa rapidesa ha cedit davant els mandats dels seus socis de Govern amb el pin parental i la lliure elecció de llengua, reservant 20 milions d’euros per només un trimestre escolar i amb la única finalitat d’aconseguir la segregació lingüística a les nostres aules.

Molt ràpid, també, ha plantejat les solucions a vivienda a Eivissa i Formentera, sense tenir en compte la llei de regulació de l’habitatge i la inspecció dels lloguers turístics. Donar ajudes als docents que arriben nous a les Pitiüses no és una solució, què passa amb tots els docents que hi són de fa anys i que han apostat per un projecte de vida en aquestes illes, fent grans sacrificis, pagant hipoteques desorbitades i apostant per contribuir a l’estabilitat educativa en els seus centres….els ha oblidats? No tenen dret a aquestes ajudes?

El nou Conseller també ha fet una aposta clara per l’escola concertada. Dia rere dia podem veure com augmenten les ajudes a aquests centres. ha après molt bé de l’anterior a “posturear”, que sembla que faig però mentrestant va per un altre camí, afavorir la concertada.

El nou decret d’escolarització també va encaminat a implantar la lliure elecció de centre, fet que no farà altre cosa que seguir segregant per altres motius relacionats amb el poder adquisitiu de les famílies 

Des del Sindicat Alternativa, volem recordar que el nostre sindicat seguirà lluitant per la millora de les condicions sociolaborals de tots i totes les docents i que seguirà defensant l’escola pública, en català i sense cap tipus de segregació.

Posicionament de Xarxa educativa per la llengua sobre el denominat ‘Pla per a la lliure elecció de llengua en les etapes educatives’

Posicionament de Xarxa educativa per la llengua sobre el denominat ‘Pla per a la lliure elecció de llengua en les etapes educatives’ signat per PP i VOX, i els 20 milions d’euros pressupostats per a la seva aplicació en el primer trimestre del Curs 2024/2025

Les entitats sotasignants, integrants de tots els sectors de la comunitat educativa i de les organitzacions en defensa de la llengua i la cultura, integrants de Xarxa educativa per la llengua:

-rebujam el denominat ‘Pla per a la lliure elecció de llengua en les etapes educatives’ (Pla Vera), signat per PP i VOX el passat 3 de novembre, acordat d’esquena a la comunitat educativa i perpetrat de la mà de grups del tot aliens o poc representatius del món educatiu, caracteritzats per la seva animadversió a la nostra llengua i cultura.

-lamentam que s’opti per una modificació del model lingüístic educatiu vigent aquests darrers vint-i-cinc-anys, denominat de ‘conjunció lingüística’ (i no d’immersió lingüística, com erròniament s’ha dit en alguna ocasió), sense comptar amb el consens d’una majoria política i social àmplia, i que se cedeixi a les obsessions contra la nostra llengua d’una minoria política, que amb les seves polítiques d’odi suposa una amenaça seriosa per a la convivència.

-consideram que el Pla Vera resulta impossible de conciliar amb el principi de no-segregació dels alumnes per raons de llengua i que, per aquesta raó, atempta contra la cohesió social i obre la porta a la fractura i divisió de la societat en dues comunitats lingüístiques diferenciades.

-recordam que totes les dades indiquen que només si l’alumne ha estat escolaritzat amb el model lingüístic educatiu vigent, en acabar el període d’escolarització obligatòria pot assolir un domini ple i equivalent de les dues llengües oficials. Augmentar la presència del castellà i reduir la de la llengua catalana impedeix l’assoliment d’aquest objectiu essencial, i perjudica l’alumnat que no té el català com a llengua inicial perquè limita la seva inserció en el món social i laboral en condicions d’igualtat.

-estam convençuts que el Pla Vera obre la porta de la conflictivitat als centres educatius en cas de discrepància entre les famílies i els claustres de professorat i les direccions dels centres sobre la conveniència o no de modificar els seus projectes lingüístics per acollir-se voluntàriament al Pla pilot que es proposa i amenaça acabar amb la pau educativa.

-manifestam la nostra contrarietat per la consignació pressupostària d’una partida de 20 milions d’euros en els pressupostos de la comunitat autònoma per al primer trimestre del Curs 2024/2025 per a fer efectiu el Pla Vera (la qual cosa equival a 60 milions d’euros per al curs complet), això és, la destinació de recursos a satisfer els capricis ideològics de l’extrema dreta enlloc de destinar-los a necessitats més peremptòries, històricament desateses: millora i manteniment de les infrastructures, eliminació de barracons, equipaments i climatització de les aules, increment de les plantilles docents, baixada de ràtios, millora de la inclusió educativa, beques i altres ajuts, etc.

 FAPA Mallorca

 FAPA Menorca

 FAPA Eivissa

 ADIPMA (Associació de directors i directores d’educació infantil i primària de Mallorca)

 ADESMA (Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Mallorca)

 ADEPI (Associació de Directors de Primària d’Eivissa)

 ADESPI (Associació de Directors de Secundària d’Eivissa)

 ADEIPIB (Associació de Directors d’Escoles Infantils Públiques de les Illes Balears)

 IDEIB (Inspectores i Inspectors d’Educació de les Illes Balears)

 STEI Intersindical

 CCOO Illes Balears

 UGT-Ensenyament

 Sindicat SIAU

 Sindicat UOB

 Sindicat Alternativa

 ANPE

 APDE (Associació Professional Docents d’Eivissa)

 Junta de personal docent no universitari de Mallorca

 Junta de personal docent no universitari de Menorca

 Junta de personal docent no universitari d’Eivissa i Formentera

 UCTAIB (Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears)

 Assemblea 0-3

 Grup d’Educació alternativa d’Eivissa

 OCB (Obra Cultural Balear)

 Institut d’Estudis Eivissencs

 OCB-Formentera

 Plataforma per la Llengua Illes Balears

 Joves de Mallorca per la Llengua

Palma, 21 de desembre de 2023