Mostra totes les entrades de admin

Sorteig participació oposicions estabilització

Avui, 2 de febrer de 2023, hem assistit a l’acte de sorteig de l’ordre d’actuació dels aspirants en les oposicions reduïdes del procés d’estabilització.

 

La lletra per la qual començaran els aspirants a ser cridats i a actuar és la P. Aquesta lletra correspon al nº 16, tret de manera aleatòria, de les 26 lletres de l’alfabet.

 

També s’ha celebrat el sorteig del funcionari de carrera a partir del qual es formaran els tribunals de la mateixa oposició. En aquest cas, hi ha 2754 persones, ja han estat descomptades les persones que tenen algun motiu d’exclusió, segons la normativa. Tots aquests docents són de les especialitats convocades. Han estat ordenades alfabèticament amb el seu corresponent número d’ordenació. 

De manera aleatòria ha sortit el nº  508 corresponent al senyor Carrió Garau, Bartomeu. A partir d’aquesta persona, s’aniran configurant els tribunals, tret del president o presidenta que és nomenada directament per Conselleria.

Interins i estabilització

El passat mes de novembre ja vam traslladar al Conseller d’educació la possibilitat de crear un pla postestabilització pels interins que no quedin estabilitzats, ja sabem que només quedarà un 8% d’interins en el sistema educatiu per cobrir substitucions, jubilacions….i això significa que quedaran molt poques places pels interins que no siguin estabilitzats. 

És per això que des d’Alternativa, ja vam demanar, i tornam a demanar, al Govern establir un pla postestabilització per protegir tots els docents que després d’anys de feina quedin aturats. Hem proposat les següents mesures, per tal d’incrementar les plantilles i a l’hora contribuir a la millora de la qualitat educativa:

Ampliació de plantilles:

  • Primària: reducció d’hores lectives i aplicació del reforç +1.
  • Secundària: reducció d’hores lectives i augment d’hores de tutoria i coordinació.
  • Reducció valenta de ràtios.
  • Possibilitar prejubilacions i reduccions horàries als majors de 55 anys.

-Condicions laborals dels interins:

  • Recuperar el pagament, la contractació i la puntuació de l’estiu dels interins i de la part proporcional en cas de no tenir una vacant o substitució de tot l’any.
  • No fer canvis al barem d’interins.
  • Recuperació d’oposicions i interinatges per illa (Mallorca – Menorca – Eivissa – Formentera), no per comunitat autònoma. És a dir, recuperar l’autonomia política perduda.

Volem afegir que compartim la preocupació del col·lectiu d’interins que ara inicia mobilitzacions i que hem fet les mateixes peticions fa temps, però ara volem recordar que des del Sindicat Alternativa ja vam demanar la suspensió cautelar del pagament de taxes, el dia 27 de desembre, mentre no s’hagi resolt el concurs de mèrits. Comunicat 

La setmana passada també vam denunciar que pagam les taxes més cares de la Comunitat Autònoma. Comunicat 

Recordem que a finals d’octubre vam treure un estudi sobre la quantitat que deixam de percebre els docents pel que fa a la carrera professional comunicat 

Finalment, recordar que el Sindicat Alternativa va presentar les seves propostes i reivindicacions en el congrés de diputats reunint-se amb representants de diferents partits polítics. Notícia

Malauradament, no ens han escoltat, sembla que hi havia altres interessos.