Arxiu mensual: abril de 2023

Prou segregació per sexes

Prou segregació per sexes, prou segregació escolar.

Des del Sindicat Docent Alternativa volem mostrar el nostre suport a la Conselleria d’educació amb la decisió ferma d’aplicar la LOMLOE i eliminar, ja pel proper curs, els concerts als centres concertats que segreguen per sexe.

Ens agradaria, però que la decisió de reducció de ràtios a l’escola concertada també s’apliqui a l’escola pública i que no sigui per no tancar unitats, sinó per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com millorar les condicions de treball dels docents.

Quan seran valents els poders públics i deixaran de finançar els negocis privats en educació?

Volem recordar que des del Sindicat Alternativa sempre defensam l’educació pública i lluitam contra la segregació escolar.

Notícia a Diario de Mallorca

Notícia a Ultima Hora

 

Equiparació en la carrera professional, prou d’invents!

Des del 2015 Alternativa treballa per la implantació del complement de carrera professional al cos docent de les Illes Balears que equiparés la funció docent amb la resta cossos de treballadors públics d’altres conselleries o departaments, per això vàrem ser l’únic sindicat en proposar-la com un dels punts del nou Acord Marc.

La demanda d’Alternativa equivaldria a cobrar 150.000 euros, aproximadament, al llarg de les dècades de professió.  

Alternativa reclama una carrera professional equiparable, econòmicament i en les condicions mínimes, a la d’altres funcionaris no docents amb la mateixa categoria professional i requisits d’accés.

Amb el que ha estat tractat fins ara a la mesa sectorial, s’obri el camí, però encara queda molt lluny de la demanda que fem d’una carrera professional justa per als docents.

No estem d’acord amb l’existència de dos tipus de carrera professional per a tots el docent i un tercer tipus, exclusiu per a equips directius.

El primer tipus és una carrera professional per trams amb els complements consolidables, vinculada a una avaluació: 3 trams de 6 anys cadascun consolidables.

El segon tipus és de carrera professional per nivells excloents entre si, depenent de la tipologia de centre i segons la tasca que s’hi faci.

I finalment un tercer tipus de carrera professional per a equips directius, vinculat a la presentació d’un projecte i una avaluació.

Si es vol afavorir que els docents triïn diferents tipus de centres, i que als equips directius se’ls reconegui la seva tasca, s’ha de pensar en altres maneres d’incentivació deslligades de la carrera professional.

A més, cal tenir en compte que l’inici del pagament serà en setembre de 2023 i que les quantitats s’aniran actualitzant anualment fins a 2027. Cosa que suposa que encara que el docent tengui 20 anys d’antiguitat en 2023 només percebrà el primer tram.

Finalment, pel que fa a l’avaluació per obtenir la carrera professional, volem que no sigui una avaluació que porti més burocràcia o més angoixa als docents. Volem que sigui una avaluació útil que pugui influir en la millora de la tasca docent i no només en la millora econòmica.

Està molt bé que siguem la primera comunitat de l’Estat a tenir la carrera professional docent, però no siguem la primera a convertir-ho en un nyap.


Riscos laborals: valoracions 2022 i planificació 2023

Aquesta setmana s’ha dut a terme la reunió de la Comissió Paritària del Servei de Previsió de Riscos Laborals del Personal Docent. En la mateixa hem tractat les actuacions portades a terme des del Servei, la planificació per al 2023 i la satisfacció dels docents amb el SPRL.

A Alternativa som conscients i valoram molt positivament la feina i els esforços que fa el personal propi del Servei, entenem les dificultats que tenen per arribar a tothom, especialment pel que fa a l’hora d’incorporar nous professionals a la plantilla.

Valoram molt positivament el fet de disposar d’un servei de logopèdia i de piscologia clínica, però no pensam que sigui un avantatge. L’eina de feina principal d’un docent és la seva veu, A hores d’ara és vergonyós que la majoria d’afeccions de la veu no es considerin malaltia professional en el nostre sector.

Ens crida l’atenció que alguns organismes es preguntin el perquè de la necessitat de la figura del psicòleg clínic al servei, quan sabem que l’estrés, la síndrome del Burn Out i altres afeccions de caire psicològic provocades per l’excés de burocràcia, les modificacions constants a la normativa, haver d’atendre joves amb nombroses dificultats de caire no escolar…es troben entre les principals dificultats que ens transmeten els docents en les seves queixes.

Instam la Conselleria d’Educació i el Govern de les Illes Balears a duplicar els esforços per poder completar aquest servei propi i que sigui present a totes les Illes per garantir la igualtat en les condicions i el tracte als docents.