Arxiu mensual: febrer de 2023

El nou acord marc millorarà les condicions laborals dels docents?

Des del Sindicat Alternativa valoram positivament les actuals negociacions relacionades amb un nou Acord marc. Malgrat això, creiem que arriben tard, fora del termini lògic per incloure unes millores dignes al pressupost d’aquest 2023.

Volem recordar la importància d’arribar a un acord sobre la carrera professional dels docents, ja que durant els darrers anys s’ha anat exigint més feina als docents però no s’ha compensat amb cap retribució. Seria de justícia l’equiparació total amb altres treballadors públics de la mateixa categoria laboral amb un avançament a l’inici del proper curs. Hem vist, com aquesta mateixa setmana, s’ha signat també la carrera professional pels treballadors del Consell de Mallorca. 

Volem destacar la necessitat d’assolir les 18 hores lectives a Secundària el proper curs, ja que això és una mesura incomplida del primer acord i que s’havia d’aplicar al curs 2017-2018. També és una urgència assolir les 23 hores lectives a Infantil i Primària. Per exemple, a Aragó, els mestres ja tendran 23 hores el curs 2024-2025 i a València ja s’ha implantat aquest curs: 18 i 23. 

Un altre aspecte que volem destacar és la necessitat de crear un pla de reducció de ràtios lligat a un pla d’infraestructures educatives per poder assolir les ràtios de l’anterior acord. 

A la proposta d’Acord Marc s’inclouen altres mesures que es poden aplicar ja el proper curs, com per exemple la possibilitat de demanar mitja jornada sense causa justificada o bé, equiparació de tots els permisos per interins o funcionaris de carrera. 

Altres aspectes de la proposta, com la creació d’un pla de reducció de burocràcia o un nou pla d’infraestructures, necessiten una calendarització que cal que estigui present a l’acord. 

A més, hem traslladat tan a Conselleria com a als altres sindicat la necessitat d’incloure a l’Acord un punt sobre la situació dels interins que no quedin estabilitzats.

Consulta les propostes d’acord marc: http://www.sindicatalternativa.cat/proposta-de-segon-acord-marc/ 


Tenim nou ROC sense l’aprovació dels docents

El nou ROC s’ha aprovat sense que els docents hagin pogut donar la seva opinió en la versió definitiva.

En la Mesa Sectorial pertinent, TOTES les organitzacions sindicals van votar en contra per múltiples causes.

El passat dimarts, el Consell de Govern va aprovar el nou reglament i s’ha publicat al BOIB aquesta setmana.

Comunicat Alternativa: http://www.sindicatalternativa.cat/mesa-sectorial-deducacio-no-al-nou-roc/  

Comunicat Alternativa: http://www.sindicatalternativa.cat/no-al-nou-roc-linies-vermelles/

El nou ROC AL BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11696/670074/decret-4-2023-de-13-de-febrer-pel-qual-s-aprova-el

Plenari de la Junta de Personal Docent d’Eivissa-Formentera

Des d’Alternativa portaven més d’un any demanant mobilitzacions conjuntes de tots el sindicats que formen la JPDnU, per fi, la Junta de Personal Docent no Universitari d ́Eivissa i Formentera, reunida en Plenari el 14 de febrer, ha acordat crear una plataforma reivindicativa per tal d ́exigir al conseller Martí March una negociació per millorar l’educació a les Pitiüses i les condicions sociolaborals del professorat. 

Ara, s’ha acordat iniciar de nou mobilitzacions, que començaran amb concentracions atotes les illes el proper 22 de febrer, a les 18h.

En el cas d ́Eivissa i Formentera, les concentracions estan convocades al Passeig de S’Alamera (Vara de Rey) de Vila i a la Plaça de la Constitució de Sant Francesc.

A petició d’Alternativa s’ha acordat no portar emblemes de cap sindicat sino cartels relatius a les reivindicacions.

Els punts bàsics de la Plataforma Reivindicativa són els següents:

 • Augment del pressupost d’educació
 • Flexibilització i formació per al desplegament de la LOMLOE
 • Negociació de les instruccions d ́avaluació de la LOMLOE
 • Disminució de ràtios
 • Augment del nombre de docents, especialment d’atenció a la diversitat
 • Reducció de l ́horari lectiu en tots els cossos docents
 • Augment del complement d ́insularitat, adaptat a la realitat de les Pitiüses, atesa la carestia de la vida i de l ́habitatge a Eivissa i Formentera.
 • Solucions efectives al problema de l ́habitatge per als docents a Eivissa i Formentera
 • Reducció i racionalització de les tasques burocràtiques
 • Millora i augment de l ́oferta de formació permanent del professorat, especialment per al pla digital i les seves acreditacions
 • Execució de totes les infraestructures pendents a Eivissa i Formentera i millora i actualització de les ja existents
 • Millora de les condicions econòmiques del personal docent. Abonament de totes les pujades salarials que encara resten pendents
 • Rebuig del ROC (Reglament Orgànic de centres)
 • Implantació de la carrera professional docent
 • Tribunals d ́oposició a totes les illes on hi hagi aspirants
 • Mesures efectives per la conciliació real de la vida laboral i familiar
 • Estabilització de tot el personal que es troba en frau de llei
 • Recuperació del cobrament de l ́estiu per a professorat interí i equiparació de tots els drets amb el personal funcionari
 • Solució per al PTFP. Readmissió dels acomiadats i solució del cos a extingir
 • Reducció de les taxes a les oposicions
 • Recuperació de les llicències per estudis retribuïdes
 • Rebuig del desplegament normatiu dels perfils educatius
 • Negociació de dies d’assumptes propis retribuïts
 • Possibilitat de demanar un any sabàtic retribuït cada cinc anys treballant els quatre  anys anteriors amb la reducció salarial corresponent