Arxiu mensual: desembre de 2022

A Catalunya, el pagament de les oposicions queda pendent…i aquí, l’estabilització més cara!

El passat dia 24 es va publicar al BOIB la convocatòria de les oposicions extraordinàries del procés d’estabilització. El preu de les taxes no apareix encara.

A la convocatòria no es contempla la possibilitat de deixar pendent el pagament de les taxes de les oposicions com es fa altres llocs, com per exemple a Catalunya, on el pagament de les oposicions queda condicionat al concurs de mèrits. Els que es vulguin apuntar i estan pendents del concurs de merits, poden inscriure’s i deixar el pagament pendent fins que es resolgui el concurs de mèrits.

Des dela Sindicat Alternativa ja vam comentar a mesa sectorial la possibilitat d’haver de seguir fent pagaments per participar de l’estabilització sense que s’hagi resolt el concurs de mèrits (primer convocat).

Demanam que es faci una modificació de la convocatòria i s’afegeix un punt tal com ja fet la Generalitat de Catalunya.

Resolució de la Generalitat de Catalunya

Gràcies pel vostre valor: eleccions 1D

Les eleccions sindicals celebrades ahir als centres de l’educació pública han estat un daltabaix per a Alternativa docent. La candidatura ha rebut un 6,4% dels vots totals emesos, obtenint 3 delegats a la Junta de Mallorca i 2 a la Junta d’Eivissa-Formentera. Són uns resultats insuficients per poder accedir a la Mesa Sectorial d’Educació (on és necessita un 10% dels delegats) que era el nostre principal objectiu.

El col·lectiu docent ha triat majoritàriament llistes de sindicats històrics, sindicats de serveis o sindicats més recents que s’allunyen molt de la proposta transparent i honesta que proposàvem des d’Alternativa. 

Sempre hem volgut mantenir els alliberats mínims per poder atendre els docents i poder gestionar la part política i de proposta d’idees en la normativa que regirà els propers anys el món docent i educatiu a les Illes Balears. En aquest sentit ens sentim profundament orgullosos per la feina feta perquè, malgrat no ser presents, el col·lectiu se’n beneficiarà en un futur molt proper. 

Ens preocupa moltíssim la baixa participació en les eleccions. Només un 43.51% del cens va emetre el seu vot. El món sindical ha quedat antic i allunyat dels treballadors que representen. El fet de no aturar les activitats lectives ha debilitat la participació. Nosaltres vam demanar el vot telemàtic per poder facilitar la votació. És, fins i tot, una participació tan baixa que, deixa en entredit els resultats finals. És motiu per fer una reflexió general com a treballadors.

No volem deixar passar l’ocasió d’agraïr a tothom que, d’una manera o altra, han fet possible presentar candidatura a les tres juntes de personal docent: afiliats i afiliades, candidats a les llistes, interventors, apoderats… i a tots els que han triat la candidatura d’Alternativa. Gràcies per votar amb valor.

En els propers dies, Alternativa convocarà una assemblea per analitzar els resultats i decidir quin ha de ser el paper del sindicat a partir d’ara.

Conciliació familiar = perdre drets polítics

En la revisió del cens definitiu, una docent ha vist com el seu dret de sufragi i de votació en les eleccions sindicals d’aquest 1r de desembre s’ha vist conculcat per estar en situació d’excedència per cura de fills, funció que encara a dia d’avui recau majoritàriament sobre les dones.

Aquesta excedència és voluntària, però manté el dret de cotització en la seguretat social i que, a més, a efectes legals, s’equipara a la situació de treballador en actiu, per tant, no deixa de ser una treballadora que, per motius personals, ha deixat temporalment el seu lloc de feina per cura familiar. 

La llei d’igualtat de les Illes Balears contempla que han d’existir mesures per garantir la participació equilibrada de dones i homes en els llocs directius i de decisió. Així mateix, s’han de formular accions de conciliació en la vida laboral, la personal i la familiar per afavorir la promoció professional i la formació permanent de tot el personal docent. Poder ser elegible i electora hauria d’estar contemplat.

En ple segle XXI, això no hauria de ser un problema, entenem que aquesta situació és profundament injusta i que la cura familiar i la compatibilitat del món laboral i familiar no hauria de contrarrestar cap dels drets polítics que com a ciutadans i treballadors tenim.

Existeixen diversos pronunciaments judicials que ja amparen aquest dret i, per tant, nosaltres emprendrem les mesures legals necessàries perquè aquesta situació d’injustícia se solucioni.