Arxiu mensual: novembre de 2022

[Documentació] Mesa Sectorial: Oposicions cos d’inspectors, Oferta pública d’ocupació, Annex IV processos d’accés

Dia 24 de novembre, Mesa sectorial d’Educació a les 9.30h

1. Esborrany de resolució per la qual es convoquen proves selectives d’accés
al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears.

2. Esborrany de proposta d’acord de Consell de Govern pel qual s’aprova
l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent al personal
funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3. Normativa vigent sobre ordenació curricular (Annex 4 de l’Esborrany de
resolució per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització,
mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents
de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials
d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts
plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de
mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació
professional a les Illes Balears).

Consulta esborranys:  https://drive.google.com/file/d/1uoTnP2FW5SMUUv2i47S2a2ox4peJ1cOM/view?usp=share_link

Fes-nos arribar aportacions a info@sindicatalternativa.cat

I després del Concurs de mèrits, què? – Per un pla postestabilització per a interins

Avui comença el tràmit en què molts d’interins amb llarga experiència poden passar a ser funcionaris de carrera. El barem que s’ha triat perjudica moltíssim perquè es fa seguint els barems d’altres CCAA i trenca amb el barem exigit any a any als interins d’aquestes Illes. Aquests dies de nervis i il·lusions entre els interins, ens trobam amb amb sindicats nous que s’atribueixen la paternitat d’aquesta convocatòria, altres que prometen Pactes d’estabilitat que són d’una altra època que no tornarà. Ni aquests, ni els que vertaderament participaren a Madrid en l’elaboració d’aquest procés de desestabilització, voldran ser responsables de tots els interins que després d’anys de servei quedin al carrer sense cap opció de fer feina.

Sabem i esperem que bona part dels interins que ara fan feina als centres escolars balears, aconseguiran la plaça. Ara bé,també sabem, i molts de vosaltres ja en sou conscients, que aquest barem no està dissenyat per estabilitzar els treballadors docents de les Illes Balears i alguns obtindran l’estabilitat fora de la seva illa i altres simplement seran tractats com a treballadors kleenex.

A més, s’ha de tenir en compte que es pot obtenir una plaça en una illa o territori diferent, amb el cost personal i econòmic que pot fer que fins i tot s’acabi renunciat a ser funcionari de carrera. Companys, l’estabilització no era això. 

Des d’Alternativa,  hem lluitat per les persones i per l’aplicació de les directives Comunitàries sobre abús de temporalitat en la contractació dels treballadors i que fos un procés adaptat a la realitat dels docents de les Balears.

La inclusió del FOLC com a requisit protegirà bona part dels docents que tant han fet pel sistema educatiu de les illes. Recordem que l’any 2019 la Conselleria volia eliminar aquesta titulació per considerar-la un tràmit i que, gràcies a la pressió sindical que va exercir Alternativa, ara s’ha pogut introduir com a requisit imprescindible. Tot aquest procés posa de relleu la manca de competències autonòmiques en els temes cabdals que afecten a l’educació. 

Com ja s’han encarregat de dir, després del procés d’estabilització, només quedarà un 8% d’interins en el sistema educatiu per cobrir substitucions, jubilacions….i això significa que quedaran molt poques places pels interins que no siguin estabilitzats. 

És per això que des d’Alternativa, hem exigit al Govern establir un pla postestabilització per protegir tots els docents que després d’anys de feina quedin aturats. Hem proposat les següents mesures, per tal d’incrementar les plantilles i a l’hora contribuir a la millora de la qualitat educativa:

Ampliació de plantilles:

-Primària: reducció d’hores lectives i aplicació del reforç +1.

 -Secundària: reducció d’hores lectives i augment d’hores de tutoria i coordinació.

-Reducció valenta de ràtios.

-Possibilitar prejubilacions i reduccions horàries als majors de 55 anys.

-Condicions laborals dels interins:

-Recuperar el pagament, la contractació i la puntuació de l’estiu dels interins i de la part proporcional en cas de no tenir una vacant o substitució de tot l’any.

-No fer canvis al barem d’interins.

-Recuperació d’oposicions i interinatges per illa (Mallorca – Menorca – Eivissa – Formentera), no per comunitat autònoma. És a dir, recuperar l’autonomia política perduda.

El Govern de les Illes Balears ha fet un esforç quan una empresa privada ha fet un ERO o un acomiadament massiu. Esperem que faci el mateix esforç en el sector públic amb mesures que, a més de protegir els docents interins, beneficiaria el sistema educatiu.

Meses tècniques acords de millora

Avui hem assistit a les tres primeres meses tècniques sobre les negociacions per signar un segon acord marc. 

Hem parlat sobre aspectes sociolaborals, retributius i sobre polítiques educatives. 

Des del Sindicat Alternativa, ja des del primer moment, vam fer diverses peticions. Volem destacar: 

-Més inversió i més recursos per l’escola pública. Augmentar la inversió al 6% que recomana la UNESCO. 

-Millores sociolaborals: reducció d’hores lectives (18/23) , +1 a Primària, equiparació del complement de residència (des del 2017), reducció de jornada voluntària.

-Des del 2015, demanam l’actualització de les ajudes de fons social.

-Recuperació IT des del primer dia

-Un Decret de reducció de ràtios.

-Dotació econòmica en concepte de teletreball.

-Igualtat en els permisos (per interins i per funcionaris de carrera), per exemple pel que fa als, amb els permisos sense sou per a interins així com la reducció de jornada voluntària. 

-Possibilitar l’opció d’incorporació de treballar a mitja jornada (per cura d’un mateix) per temes de riscos laborals.

-Jubilacions anticipades: demanar a l’estat que canviï les de Muface. També per a interins. 

-Inclusió d’un pla post estabilització per tal de no deixar interins al carrer.

-El Pagament de la carrera professional i l’equiparació del complement de residència al de Canàries.

Us recordam que ens podeu fer arribar les vostres aportacions sobre l’actual document o noves propostes a info@sindicatalternativa.cat

En definitiva avançar en drets i aconseguir una educació pública de qualitat. 

Cal tenir en compte que, mentre nosaltres erem en aquesta reunió informativa, els treballadors sanitaris han aconseguit tant un pla d’estabilització com el pagament RETROACTIU al 2020 de la carrera professional. Notícia DM