Arxiu mensual: octubre de 2022

Seguim demanant l’actualització del Fons social

El Decret vigent de Fons social és de 2002, fa 20 anys que no s’actualitza.

Des que va començar la nostra participació a la comissió de fons social, demanam que s’actualitzi el Decret que regula les quantitats a percebre i estigui equiparat al cost de la vida actual.

També que s’actualitzin els procediments, per exemple, el llibre de família ja no es tramita i no s’hauria de demanar.

Per fer aquestes actualitzacions, cal convocar a la Mesa Sectorial.

Des del Sindicat Alternativa sol·licitam, una vegada més, la convocatòria de la Mesa Sectorial de Personal docent no universitari, per tal de dur a terme aquesta actualització.

Avaluació LOMLOE. Documentació al BOIB

Primària
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11638/665512/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Secundària
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11638/665516/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Batxillerat
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11638/665572/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Quan sabrem tota la informació sobre el procés d’estabilització?

Quan sabrem tota la informació sobre el procés d’estabilització?

Està previst que en els propers mesos la situació laboral i administrativa de molts docents s’estabilitzi passant de cobrir places sent funcionari interí a ser funcionari de carrera.

Segons els anuncis fets i publicats al BOE, durant el 2023 tindran lloc dos processos selectius diferents:

-Concurs de mèrits: únic i excepcional. La Conselleria d’Educació ha anunciat que hi haurà unes 2500 places. A hores d’ara no ha especificat quines places són, quines especialitats, quins cossos… Sí que ha informat que la data probable del tràmit telemàtic seria del 21 de novembre al 21 de desembre del 2022.

Ens queda per saber si serà per illes o si serà en el conjunt de les Balears.

-Oposicions extraordinàries: Seran dues parts no eliminatòries, amb més bolles en la prova escrita i l’experiència docent comptarà un 40% de la valoració total. Tampoc no sabem quines places sortiran.

A hores d’ara, tenim molt poca informació i ens agradaria traslladar informació concreta i real als afectats, recollir la seva opinió i traslladar-la a Conselleria així com fem sempre.

Davant aquest moment excepcional que marcarà el futur de tants docents, des del Sindicat Alternativa tornam a demanar a la conselleria que es pronunciï com abans millor i amb tota la transparència que requereix el moment.

 

 

 

Tota la informació: http://www.sindicatalternativa.cat/proces-estabilitzacio-interins/

 

https://www.arabalears.cat/societat/alternativa-docent-reclama-madrid-llei-d-estabilitzacio-protegeix-places-no-treballadors_1_4372980.html

 

http://www.sindicatalternativa.cat/alternativa-es-reuneix-amb-els-grups-parlamentaris-al-congreso/