Arxiu mensual: octubre de 2022

Carrera Professional Docent: Equiparació.

La “carrera professional” dels docents, un greuge que no pot continuar.
 -La diferència retributiva entre un funcionari docent i no docent arriba a 150.000€*.

*150.000€ durant tota la carrera (32 anys)

-Hem vist com altres treballadors del sector públic han vist millorades les condicions sociolaborals en els darrers mesos.

-La proposta d’acord marc ha d’equiparar els cossos docents amb la resta de treballadors públics.

Des de fa anys s’està parlant de la carrera professional dels docents i de millorar el reconeixement del la seva feina. Des del Sindicat Alternativa, volem mostrar amb dades comparatives el què significa per nosaltres la carrera professional.

A la primavera del 2015, el govern Bauzà va fer una proposta de carrera professional per als docents. Durant els anys 2015 i 2016, l’actual Govern la va fer efectiva a funció pública i a Sanitat però els docents encara esperam. 

Per il·lustrar el greuge comparatiu i, a títol d’exemple, hem fet una anàlisi comparativa entre les retribucions  d’un funcionari  docent de secundària i no docent de la CAIB al llarg de 32 anys de carrera professional. La diferència  és de 148.291,68 euros  per la carrera professional, descomptats els sexennis i de 4.9543,04 euros per altres conceptes retributius. Total 197.834,72 euros. (vegeu annex).

La pèrdua de poder adquisitiu durant els darrers 15 anys, unit a l’increment de càrrega de feina i formació exigida,   fa que ens trobem amb especialitats sense cobrir perquè per molts de professionals ja no és atractiva la carrera docent. També hi ha una  dificultat creixent per cobrir moltes substitucions en algunes zones de les Illes Balears, perquè fins i tot suposen perdre doblers pel fet de fer feina.  El Govern ha de millorar les retribucions per la feina que fan els docents.

Altres sindicats han exigit i signat la carrera professional per tota la resta de funcionaris, però no han dedicat els mateixos esforços per signar la dels docents. 

Des d’Alternativa, s’ha exigit contínuament l’equiparació del docents amb la resta de funcionaris, però arribats al final de legislatura, el Govern no pot continuar més amb aquest greuge comparatiu d’aquesta magnitud, ni justificar-ho en la manca de finançament autonòmic,   ni en els terminis  que planteja  la LEIB, (2 anys per fer una proposta ), ni esperar a una proposta del ministeri   i per això volem negociar la implantació de l’equiparació definitiva.

El vertader reconeixement de la tasca dels docents ha de venir també per l’equiparació retributiva. Les paraules i els reconeixements s’han de materialitzar en fets. 

Download

DIARIO DE MALLORCA

ÚLTIMA HORA

DIARIO DE IBIZA

MENORCA.INFO

 

Mesa sectorial: Proposta d’acord marc

La Conselleria d’Educació ens convoca a una MESA SECTORIAL per tractar la proposta d’un nou acord marc de Millores sociolaborals i de millores educatives.

1. Propostes d’aspectes a negociar per a un possible segon Acord.
2. Proposta de treball per al procés de negociació d’un possible segon Acord.

Podeu consultar la documentació i fer les aportacions a info@sindicatalternativa.cat :

Download

Download

Del 29S al 18O: continua la mobilització

Alternativa Docent, després de la concentració del 29S, se suma a la mobilització acordada a la Junta de Personal Docent de Mallorca. Hem insistit en la necessitat de seguir mobilitzats per aconseguir millores en el món educatiu i en les condicions sociolaborals dels docents. A més, hem demanat fer-ho extensiu a la resta de Juntes de Personal de Menorca i Eivissa-Formentera.

Aquest és el text acordat en la Junta de personal docent de Mallorca:

La Junta de Personal Docent de Mallorca convoca mobilitzacions davant la manca de diàleg de la Conselleria d’Educació

Hi haurà una aturada entre les 12 i les 14 hores el proper 18 d’octubre a tots els centres educatius de les Illes Balears

A Mallorca, es farà una concentració davant el Parlament a les 13 hores. Menorca i Eivissa han de decidir si s’hi sumen amb les seves mobilitzacions

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca (formada pels sindicats STEI Intersindical, ANPE, Unió Obrera Balear, Alternativa, CCOO i UGT) ha decidit convocar mobilitzacions per al proper dimarts 18 d’octubre, davant la manca d’iniciativa de la Conselleria d’Educació i Formació a les demandes del col·lectiu docent de les Illes Balears. Les Juntes de Menorca i d’Eivissa i Formentera han de decidir si hi donen suport.

Després d’uns cursos molt complicats a causa de la pandèmia, d’una implantació precipitada de la LOMLOE amb currículums provisionals i una escassa oferta formativa per al professorat, la gota que ha fet acabar la paciència ha estat la publicació de les noves instruccions per a avaluar l’aprenentatge de l’alumnat dos dies abans de l’inici de curs, sense cap tipus de negociació amb la comunitat educativa.

Les mobilitzacions del 18 d’octubre se sumen a les dels passats mesos de juny i juliol davant la Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Consolat de la Mar, en què es reclamava obrir un procés de negociació a l’àmbit de la Mesa Sectorial en qüestions com la rebaixa de les ràtios, la reducció de l’horari lectiu per a tots els cossos docents, una millora del Pla d’infraestructures o la simplificació de la burocràcia en els centres docents.

Altres aspectes pendents de negociació són el segon acord de millora de les condicions sociolaborals del professorat, anunciat pel conseller el novembre de 2018, l’increment del pressupost destinat a educació, un pla de formació del professorat per al Pla digital, el cobrament de l’estiu dels docents interins o la recuperació de les llicències per a estudis, entre d’altres.

Dia 18 d’octubre hi haurà una aturada a tots els centres educatius entre les 12 i les 14 hores. En el cas de Mallorca, a les 13 hores hi haurà una concentració davant el Parlament, a la qual es convida a assistir tota la comunitat educativa. Les Juntes de Personal de Menorca i d’Eivissa i Formentera decidiran si fan mobilitzacions en els seus territoris.

També s’ha elaborat un Manifest per a aquest jornada, “Ja n’hi ha prou: per la negociació col·lectiva”. La Junta de Personal convida els centres educatius a fer la lectura del manifest durant la jornada escolar en els dies previs en suport a la mobilització, amb altres iniciatives que es considerin adients.