Arxiu mensual: setembre de 2022

L’aplicació de la LOMLOE a correcuita crea angoixa entre els docents

L’aprovació dels currículums durant el mes d’agost i la complexitat del disseny de situacions d’aprenentatge així com dels canvis a l’avaluació, són aspectes que generen angoixa als docents aquest inici de curs.

Vam acollir amb alegria la bona notícia de la derogació de la LOMCE, que tant vam lluitar, però, ara s’ha convertit en un maldecap per les presses pel que fa a l’aplicació de la nova llei i pels canvis complexos que això suposa al dia a dia a les aules. Està clar que aquestes presses venen per la proximitat de les eleccions autonòmiques i estatals. Una vegada més, veiem que els interessos polítics estan per sobre els educatius. 

Un dels aspectes que ens ha sorprès de la LOMLOE, ara que començam a veure les aplicacions a l’aula, és que una de les promeses la reducció de la tasca burocràtica per als docents, una vegada més no es compleix,  i ens topam amb un augment de la mateixa.

Insistim en el fet que la millor reforma educativa és la rebaixa de ràtios, no canvis continus i sense consens de la normativa.

Des del Sindicat Alternativa, demanam una major flexibilització per a l’aplicació de la LOMLOE aquest curs i que tant el Departament d’Inspecció educativa com les directives dels centres no pressionin als docents.

Reclamam, a més, el compliment de la promesa de reducció d’hores lectives, això permetria poder fer una bona aplicació amb tot el que implica la LOMLOE.

Demanam la millora de recursos tècnics i humans, així com la subsanació de les errades produïdes.

El Sindicat Alternativa lamenta els problemes tècnics dels últims tràmits de gestió d’interinitats i demana la millora de recursos tècnics i humans, així com la subsanació de les errades produïdes.

Després dels canvis introduïts per Conselleria al sistema d’interinitats, els continuats errors informàtics contribueixen a la incertesa laboral d’aquest col·lectiu i empitjoren la situació laboral i personal de molts dels docents participants.

Com ja és habitual,  el sistema informàtic de la Conselleria d’Educació no ha funcionat bé durant el tràmit d’aquest cap de setmana, que és un dels més importants, posat que s’adjudiquen al voltant de 1000 llocs de feina per a docents. Recordem que en el tràmit de la tria del mes d’agost ja hi va haver problemes. Molts docents van haver-lo de repetir quan detectaren que no els apareixien places seleccionades com a “d’especial dificultat”. En altres casos, aquests canvis han provocat que s’incompleixi el sistema de mèrits adjudicant places a docents amb menys puntuació que altres que han quedat a l’expectativa.

Un dels problemes principals ha estat que a moltes places no apareix la data prevista de fi i això ha provocat que s’hagi de triar sense saber les característiques de la plaça a què optaven i això pot ocasionar que el barem d’interins es vegi afectat.

També cal afegir que el sistema informàtic ha fallat ja que la mateixa plaça apareixia com a substitució o com a vacant, depenent del moment del tràmit. O que no es canviaven les dades personals i de comunicació.

Reclamam també i de forma urgent la millora de recursos tècnics i humans per tal de garantir un bon funcionament informàtic dels diversos tràmits que han de fer els docents al llarg del curs. Sabent que, com a tot el que afecta a la Conselleria d’Educació, el més necessari és un augment en el seu pressupost tant tècnic com de recursos humans.

 

A classe, amb un ventall!

  • En cas d’incomplir-se les condicions de temperatura, s’ha de comunicar i aturar les classes per seguretat de docents i alumnat.
  • El nou protocol contra els efectes de les onades de calor no soluciona el problema de fons: la manca d’adaptació dels centres educatius .
  • Els centres educatius de nova construcció han de tenir en compte la nova situació climatològica en la licitació per tal que siguin més eficients.

La Conselleria d’educació ha presentat un protocol d’actuació en els centres educatius en cas d’onades de calor cada cop més habituals ens el primers i darrers mesos de cada curs escolar.

Amb aquest protocol, es reconeix que en molts centres educatius s’incompleix la normativa establerta en relació a l’adequació dels espais de treball i educatius (entre els 17 i els 27 ºC – consulta’n la normativa). 

És un fet que els centres educatius són dels pocs edificis públics que no tenen un sistema de climatització apte a les inclemències meteorològiques de cada època de l’any i aquest fet pot dificultar el normal desenvolupament de les activitats educatives.També es posa de manifest la manca de zones d’ombra i espais verds als patis, hem vist aquesta manca també als darrers projectes presentats per la Conselleria. Així, si s’apliqués la normativa amb exactitud, moltes aules haurien de tancar-se, però els docents cerquen alternatives i solucions per poder seguir treballant amb l’alumnat.

Especialment delicat és a l’assignatura que, per la seva natura, s’acostuma a impartir a l’exterior. L’Educació física, en cap cas, s’hauria de dur a terme més enllà de les 12h, ja sigui a interior o a l’exterior.

A més d’establir el protocol d’actuació en aquests casos, la Conselleria ha de fer una aposta decidida i real per invertir en uns centres adaptats a la situació. És a dir, adequar els edificis antics i exigir que, en les noves licitacions, es respectin les mesures per protegir la salut d’alumnes i treballadors i, en definitiva, propiciar un bon ambient per al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Protocol Conselleria

Altres: https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/09/02/1784429/institut-balear-energia-ropone-los-colegios-sean-refugios-olas-calor.html