Arxiu mensual: abril de 2022

RESUM MESA TÈCNICA SOBRE ELS CURRÍCULUMS

Ahir, 7 d’abril, vam assistir a la Mesa tècnica de la DG de Planificació que havíem sol·licitat.

El director general de Planificació, Antoni Morante, ens va informar del procés de la publicació dels currículums.

El retard en la publicació dels Decrets estatal dels currículums ha endarrerit la publicació dels decrets autonòmics. Ha assegurat que van demanar que s’allargassin els terminis d’aplicació, però que el Ministeri d’Educació s’hi va negar.

Davant d’aquesta situació sols poden tramitar per via d’urgència els currículums de les Balears i han advertit al CEIB de la situació. Aquest ja hi està fent feina en comissió. 

Els centres poden començar a planificar el curs 22-23.

Donaran màxima flexibilització per l’aplicació de la normativa, dins dels límits de la legislació als centres.

Des del Servei de formació del professorat, Carme Jaume, ha informat que han augmentat el nombre de cursos de formació sobre situació d’aprenentatge de 25 a 40. A més, es faran aquests cursos fins al 15 de juliol perquè són presencials, però aviat els incorporaran en el programa de Formació a Distància. 

Des de la DG de Planificació han fet un esforç de difusió a través de la pàgina web on penjaran models.

Pel que fa al treball per àmbit, asseguren des de Planificació que és una decisió del Claustre, no una obligació.

Pel que fa als dubtes sobre la possible reducció de la plantilla que no n’hi haurà perquè es podrà redistribuir les hores en coordinacions, optatives que no tenen atribucions docents específiques, desdoblaments, etc. 

Pel que fa a la nova assignatura de “Recerca” de Batxillerat, el grup serà de 15 alumnes per professor.

Alternativa ha demanat que s’informi el més aviat de manera concreta sobre la flexibilització de l’aplicació dels currículum de la que disposaran els centres i els docents.

A més, hem tornat a reiterar que és necessari una reducció de ràtios i d’hores lectives dels docents per poder aplicar aquesta reforma de manera eficient.

 

Resum Mesa Tècnica: Estabilitat d’interins de llarga durada

Dia 6 vam assistir a la Mesa tècnica on la Direcció general de personal docent ens va explicar el procediment per determinar les places que poden oferir als funcionaris interins de llarga durada en els processos extraordinaris d’estabilització.

La base jurídica és la llei estatal 20/2021, i concretament la “Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo”, la “Disposición adicional octava. Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de concurso.” i l’article 2.

La Disposició 6a indica que es convocarà de caràcter excepcional un concurs per les places ocupades de manera continuada per personal interí des de d’abans de l’1 de gener de 2016. Les persones que puguin optar a aquestes places podran participar d’un Concurs d’Ingrés a funcionari de carrera.

La Disposició 8a indica que s’afegiran a les places de la Disposició 6a les places ocupades de manera temporal per personal interí. Les persones que puguin optar a aquestes places podran participar d’una oposició.

L’Article 2 indica que cal afegir les places ocupades de manera temporal i continuada com a mínim 3 anys anteriors al 31 de desembre de 2020. Aquestes places seran objecte d’oposició.

la Conselleria ha fet els càlculs per especialitats i per illes a partir del curs 14/15 tenint en compte aquestes disposicions i articles i a més, ha afegit la taxa de reposició de 2021. També s’ha tingut en compte la llei nova d’FP.

Ens han presentat el nombre global per la comunitat.

RESULTAT

2092 PLACES per la via Disposicions 6 i 8

502 PLACES per la via de l’Article 2

TOTAL 2594 PLACES

Per cossos serien: 

SECUNDÀRIA, 1917 places

FP, 81 places

EOI, 34 places

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, 53 places

ART I DISSENY, 5 places

INFANTIL I PRIMÀRIA, 857 places

Pel que fa a calendari, la previsió és la següent.

En 2022 hi haurà les convocatòries del Concurs d’ingrés i de les Oposicions.

Abans de maig de 2022 es publicarà l’Oferta pública d’estabilitat.

Abans de desembre de 2022 es publicarà la convocatòria del Concurs i de les oposicions.

Entre gener i febrer de 2023 es resoldrà el Concurs. Els docents admesos serien nomenats funcionaris de carrera i romandrien en expectativa de destinació. No tindrien fase de pràctiques i haurien de participar del primer concurs de trasllat.

En 2023 i en 2024 hi haurà oposició, dintre d’aquest procés d’estabilització

Queden molts dubtes per aclarir com són si el concurs serà per illes o autonòmic, els criteris que s’aplicaran. De moment, Conselleria hi està treballant i esperem que en una propera Mesa ens donin informació definitiva.

 

Novetats al procés d’estabilització d’interins !!

Demà dimarts 4 d’abril hi ha convocada una mesa de negociació al Ministeri d’Educació per tractar :

Integració del professors tècnics de FP

Criteris pel desenvolupament del procés d’estabilització d’interins

Hem pogut accedir a l’esborrany de la mesa i davant la gran expectació i les consultes que generen aquests temes , el compartim a continuació . Tan aviat com tenguem més dades del desenvolupament d’aquesta mesa o de la conselleria ampliarem la informació.

Esborrany

Download