Arxiu mensual: març de 2022

Ja n’hi ha prou, d’excuses! Per un plus d’insularitat just!

El Sindicat Docent Alternativa du molts anys exigint la millora del complement de residència per poder fer front a l’elevat nivell de vida a les Illes Balears. Hem batallat aquest tema en molts de fronts i moltes vegades hem sentit que això depèn del Parlament estatal. A la notícia que compartim resulta que els companys de l’administració estatal veuran un increment de sou en el complement de residència .
Els #docents de les Illes Balears, per moltes qüestions ens consideren cossos estatals i per a altres, no. Normalment, per les qüestions positives com la pujada dels sous del 2,9% dels funcionaris de l’estat, que no ens aplicaren o com aquest complement de residencia no existim i per les qüestions negatives som els primers en rebre les conseqüències .
Ja n’hi ha prou d’excuses entre administracions i queixar-se que hi ha problemes per cobrir places docents a les Illes Balears!

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-congreso-pide-gobierno-central-sume-minimo-18-millones-euros-complemento-insularidad-20220323184944.html

[RESUM] Mesa sectorial d’educació 21/3/22

Després de molt de temps hem assistit de manera presencial a la Mesa sectorial d’Educació. Cosa que ens ha alegrat a tots els presents.

Es van tractar els punts següents

Punt 1: Es van aprovar les actes de sessions anteriors.

Punt 2: Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de

l’Administració de la CAIB.

És la Plantilla orgànica però en un format diferent per unificar-lo amb Funció Pública. Aquesta relació de places vacant es revisarà el 1r de juny i es modificarà si cal. Queden fora d’aquesta relació les places dels Camps d’aprenentatge perquè és normativa estatal que obliga que aquestes places s’han de cobrir per comissions de trasllat.

A principi de juny s’actuarà el llistat de places si fos necessari.

Punt 3: Proposta de modificació de la Resolució de trasllat per motius de salut de funcionaris docents.

Les novetats són que els informes de prevenció de riscs i salut laboral hauran de tenir un com a màxim una antiguitat de 3 mesos. El docent traslladat  podrà obtenir una destinació provisional fins a 31 d’agost si ha participat en el concurs de trasllat. El funcionari interí desplaçat pel trasllat per salut d’un funcionari de carrera haurà de participar del primer procés d’adjudicació de places i se li mantindrà la categoria de la plaça vacant que hagués aconseguit prèviament. 

Punt 4: Proposta de Resolució de comissions de serveis per al curs 2022/2023.

Una de les novetats és un increment de centres perquè s’han incorporat els centres d’Atenció a la diversitat. Per contra, no es podran demanar els Camps d’aprenentatge, Institut d’ensenyament a distància de les Illes Balears (IEDIB), Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears.

L’altra novetat és que en els motius per conciliar la vida laboral i la familiar, s’ha apujat l’edat de l’infant menor de 6 a 12 anys. 

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 5 al 12 de maig de 2022, ambdós inclosos. 

Punt 5: Torn obert de paraules.

En aquest punt Alternativa va demanar aclariments sobre el procés del Decret d’estabilització d’interins ja que a hores d’ara manca molta informació i concreció d’aquest procés tan trascendental pel interins . La directora general de Personal Docent, Na Rafi Sánchez, va respondre que sols han fet una reunió amb la resta de responsables del ministeri i les CCAA per unificar criteris i que no estan tancats. S’ha compromés a dur a Mesa tota la informació i punt de negociació quan estiguin més concrets, però de moment encara no hi ha res.

Estarem pendents i informarem tot d’una que tinguem més dades fiables.

A més, Alternativa va demanar la reobertura de negociacions per acordar un pla de millora de les condicions dels docents, que el Conseller va anunciar en diverses vegades i ha quedat paralitzat. 

 

[DOCUMENTACIÓ]Mesa sectorial

Dilluns, es torna a convocar una Mesa sectorial d’educació PRESENCIAL.

Aquest és l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de les actes de sessió núm. 281, 287, 290, 291, 292 i 320.
2. Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de
l’Administració de la CAIB.
3. Proposta de modificació de la Resolució de trasllat per motius de salut de
funcionaris docents.
4. Proposta de Resolució de comissions de serveis per al curs 2022/2023.
5. Torn obert de paraules.

Podeu consultar la documentació en aquest enllaç.

Feu-nos arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat