Arxiu mensual: març de 2022

Comissió paritària de Riscos Laborals

Dimarts dia 22 vàrem formam part de la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent on revisarem la Memòria de les activitats realitzades al llarg de l’any 2021 i presentaren la proposta de planificació de les previstes per aquest any. 

Al llarg de la reunió es va tractar el tema de les malalties professionals que es va sol.licitar que es fes llistat i s’ampliessin pel personal docent, però van respondre que aquest tema es decideix a nivell estatal.

A petició d’ Alternativa que va demanar per què en les línies d’actuació pel curs actual no hi havia l’aplicació a Menorca i Eivissa i Formentera d’un servei propi i no subcontractat, Vàrem tractar el tema dels metges i de la dificultat en que es troba l’ administració de tenir professionals específics a nivell de totes les Illes. 

Es va comentar que s’han de revisar els incentius i van dir que ja ho havien traslladat a funció pública i tenien coneixement del problema, però que no veien possible d’ implementar aquest serveis a les Illes a curt termini.

Download

[DOCUMENTACIÓ] Mesa sectorial d’educació

El proper dilluns, 4 d’abril, en sessió ordinària, es reuneix la MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ.

Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de les actes de sessió núm. 293 i 321.
2. Proposta de modificació de la Instrucció del conseller d’Educació i
Universitat de dia 8 de febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i les
pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions
d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Universitat
(actualment conselleria d’Educació i Formació Professional) mitjançant
concurs públic de mèrits.
3. Proposta de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per
la qual s’assignen noves funcions a llocs d’assessor tècnic docent de la
Conselleria d’Educació i Formació Professional i es modifiquen les funcions
de determinats llocs d’assessor tècnic docent.
4. Proposta de Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional per la qual s’aprova la convocatòria per proveir
comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions
d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Formació
Professional.
5. Proposta de Resolució de la directora general de Personal Docent per la
qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de
comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.

Trobaràs tota la documentació AQUÍ

Hi serem!

El Sindicat Alternativa docent s’adhereix a la concentració que tindrà lloc el proper 2 d’abril a les 12h a la plaça del Tub (Palma) per defensar els drets lingüístics, especialment a l’escola, que promou la plataforma Enllaçats per la llengua.

A més, convidem i animem a la participació de docents i famílies.