Arxiu mensual: juny de 2021

Mesa sectorial d’educació: quota de professorat

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial Extraordinària, amb el punt únic a tractar sobre els criteris de confecció de grups i de quota de professorat als centres públics.

Aquest document és molt tècnic, marca els criteris que cal seguir per distribuir l’alumnat en grups segons l’etapa, el nombre d’hores de cada grup, les hores del professorat, etc. En tenir la versió definitiva ampliarem la informació.

Si bé s’han fet millores com són desdoblament de grup a primària a partir de 25 alumnes, cosa que farà baixar un poc la ràtio mitjana, Alternativa troba que encara són insuficients.

Continuem amb centres on la ràtio segueix sent molt elevada i aquest és un problema que l’educació balear arrossega des de fa ja temps sense vistes de solució a curt termini per manca de finançament.

Pel que fa a l’horari lectiu del docent, el criteri és de 25 període a Infantil i Primària i de 18 a 21 períodes a Secundària. Alternativa reivindica 23 períodes a Infantil i Primària i 18 a Secundària, igual que en altres comunitats com València o Catalunya.

Pensam que ja no basten les bones paraules de reconeixement als docents de les Balears pel seu esforç i dedicació durant el curs tan dur que acaba. Els docents es mereixen un reconeixement tangible en reducció de càrrega laboral i en augment real de sou. 

Alternativa considera que el responsable de la Conselleria d’Educació ha mancat de capacitat de negociació per obtenir un millor pressupost per l’àmbit que dirigeix. Alhora, considerem que la representant del Govern Balears manca de capacitat de negociació per obtenir un millor finançament, cosa que repercuteix en el pressupost que l’Educació es mereix.

Per tots aquests motius Alternativa ha votat en contra del document presentat.

Resum mesa sectorial sobre adjudicacions i tutorització.

Avui hem assistit a la mesa sectorial per tractar la resolució de les adjudicacions de destinacions i també la tutorització. 

 • ADJUDICACIONS 

Les novetats són les següents.

1- Distinció entre els diferents tipus de plaça: vacants, substitucions de tot el curs escolar i substitucions ordinàries, així com les diferències entre elles pel que fa a la durada i el motiu de cessament.

2- Adjudicació  dels funcionaris de carrera.

Es prioritza tenir la titulació de català.

L’ordre d’adjudicacions ha canviat i ara és el següent:

 1. Funcionaris de carrera amb català suprimits, desplaçats, reingressats…
 2. Comissions de serveis de fora.
 3. Funcionaris de carrera sense català suprimits, desplaçats, reingressats…

3- Adjudicació a funcionaris interins.

Els canvis en la forma d’adjudicació són els següents: 

 1. Adjudicació prioritària de les places reservades a discapacitat. Sorteig de la via d’accés 2 (discapacitat). Aquestes places tenen  la denominació de Perfil 500. Tothom les veurà i les podrà triar, però tenen preferència les persones amb discapacitat. Si no les trien com a preferents, passen a l’adjudicació ordinària.
 2. Classificació en dos grups de les places triades: preferents i no preferents.
 3. Primer, adjudicació de preferents a tutoritzats i no tutoritzats,
 4. Segon, adjudicació de no preferents: les que han quedat buides del procés anterior. Primer tutoritzats i no tutoritzats.
 5. Exclosos per català: no es prioritzen places (siguin o no discapacitats). Els que no tenen cap titulació de català no poden participar en el procés de juliol, però sí en el procés d’adjudicació de setembre.

Des del Sindicat Alternativa hem fet les següents aportacions: 

Des de fa uns anys, quan la Conselleria unilateralment va decidir que els interins havien de triar totes les places, hem lluitat per tornar a un sistema on els interins, per motius personals (de distància, de conciliació familiar, etc.), tinguessin la possibilitat de no triar totes les  places al procés d’adjudicació. Sempre hem defensat que aquesta possibilitat no perjudica a ningú i que les places que un interí descarta un altre aspirant les desitjarà. Des d’Alternativa hem anat fent propostes a Conselleria per tal d’introduir d’una forma o altra aquesta possibilitat. 

Finalment, Conselleria ha rectificat introduint la possibilitat de triar les places preferents i les que no siguin d’interès pels interins designar-les com a NO PREFERENTS. Tot i que la nostra proposta està relacionada amb la possibilitat de no triar un determinat percentatge de places, amb aquesta nova proposta de Conselleria s’introdueix una certa opcionalitat, cosa que defensem.

A la convocatòria d’interins, donarem el nostre vot a favor condicionat a que la Conselleria introduiria la possibilitat de descartar algunes places al procés d’adjudicació. La Conselleria ha complit i nosaltres també complim votant a favor d’aquesta resolució d’adjudicació . 

Quan surti la versió definitiva de la Resolució al BOIB, farem una ampliació respecte a les novetats en l’adjudicació d’enguany. 

A més:

 • hem recordat que el barem dóna estabilitat i hi ha molta satisfacció amb la llista única que tant ens va costar aconseguir introduir-la a l’adjudicació. Ara, ja ningú vol tornar als dobles punts, ni a les “llistes cremallera”.
 • hem demanat que s’expliqui bé les places amb perfil 500 reservades a persones amb discapacitats perquè ningú que hi estigui interessat les puguin elegir.
 • hem demanat que els perfils de les places siguin, com fins ara, informatius, oberts a tothom, excepte els que van lligats a titulacions.
 • hem recordat que fa uns dies vàrem registrat una petició per poder tenir tots els llistats de les convocatòries anteriors en format PDF.
 • hem demanat que es cerqui una solució a l’abús en la contractació temporal dels interins, i a altres problemàtiques lligades a aquesta contractació fraudulenta.

 

 • TUTORITZACIÓ 

No s’han fet canvis i s’ha prorrogat l’anterior resolució de tutorització, perquè els canvis s’han que cal fer dependent de la normativa LOMLOE i LLEIB. 

Des del Sindicat Alternativa hem fet les següents aportacions: 

 •  Esperam el grup de treball per poder participar en l’adaptació del nou model segons la nova normativa. 
 • Es podria allargar la tutorització fins dia 30 de juny perquè encara que no es fa docència activa entre el 20 i el 30 de juny, sí es fan tasques relacionades amb la docència que són objecte de tutorització.
 • Hem demanat què passa si un interí és no apte dues vegades seguides.

Hem votat a favor d’aquesta prorroga, per no crear canvis continus en el model de tutorització.  

Només queda l’empenta final!

Els docents de les Illes portem dos cursos molt complicats i a Alternativa sabem que no basten les bones paraules i els ànims, calen solucions i millores. Però no per això deixarem d’agrair-vos a tots els que esteu al peu del canó el vostre esforç.

Gràcies als docents que feu l’impossible per continuar treballant encara que teniu molts motius per queixar-vos.

Gràcies a l’esforç i la dedicació més enllà del que molts pensen.

Gràcies per l’atenció que reben els nostres alumnes.

Gràcies per mantenir el somriure i la il·lusió per l’educació

Per tot això, i mil raons més, us volem felicitar i animar-vos en aquesta empenta de final de curs.

A tots aquells que la fi del curs s’uneix amb les oposicions, d’una o altra forma, no defalliu!

Nosaltres continuarem treballant per poder seguir donant-vos les gràcies en unes condicions laborals cada vegada millors.