Arxiu mensual: maig de 2021

Planificació del curs 21/22: la coneix tothom, menys els docents!

Com ja vam denunciar al seu moment, la premsa coneix  abans les delicades condicions amb les quals s’ha de començar a organitzar el curs 21/22.El passat 29 d’abril vam registrar una petició a la Conselleria d’Educació sobre aquest tema, encara no tenim resposta.

L’actual Conselleria d’educació menysté el paper constructiu dels docents en el procés d’organització i l’experiència viscuda als centres més enllà de les dades que obtenen dels múltiples formularis i avaluacions, omplint de burocràcia la tasca docent.

Segons hem conegut, les mesures que es plantegen són insuficients per fer un curs completament segur i recuperar la presencialitat plena de l’alumnat. Ja vam advertir que, malgrat la urgència,prescindir dels mestres especialistes i la semipresencialitat no era una bona solució ja que molts alumnes es perdrien pel camí, fet que han denunciat entitats representants de famílies darrerament. 

Com sempre, el pressupost és el problema: la nostra proposta passa per reduir la ràtio de docent/alumne i, òbviament, per la contractació de més docents. (…) A més, de la reducció d’horari lectiu dels docents per poder dedicar més hores a la coordinació entre docents i a la comunicació amb les famílies, que facilitarien molt la recuperació de molts alumnes perduts durant aquest curs.

Conselleria. https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4709892&coduo=7&lang=ca

Alternativa a IB3 Ràdio

2’9%: Empara del ‘Defensor del pueblo’

Després de les múltiples mostres de menyspreu per part del Govern als docent i de no voler aplicar la pujada de sou que SÍ cobren a altres Comunitats Autònomes, demanam empara al Defensor del pueblo perquè estudiï el cas i es pronunciï.

Recordem que, fins i tot, el Govern central ha advertit el Govern presidit per Francina Armengol perquè faci efectiva la millora salarial dels docents.

Oposicions sense descans

Arran de les queixes rebudes a causa de la decisió de dur a terme les proves de la part A els dies 19 i 20 de juny, el Sindicat Alternativa reitera la seva disconformitat en relació a aquesta decisió, com ja vam expressar a la Mesa de dia 17 de maig, la Comissió Paritària del mateix dia i altres reunions anteriors.

En primer lloc, recordem que aquest sindicat ja havia demanat en meses anteriors que es convoquessin les oposicions com a mínim una setmana més tard, com s’havia fet en convocatòries anteriors, una vegada finalitzades les activitats lectives. Per tant, la Conselleria va decidir posar les dates dia 19 i 20 de juny de manera unilateral amb la justificació que l’endarreriment implicaria dificultats per dur a terme totes les adjudicacions que es fan durant el mes de juliol.

Posteriorment, hem conegut les indicaciones que la setmana del 21 al 25 de juny tant els membres dels tribunals com els opositors han d’acudir als seus llocs de treball habitual per evitar desatendre l’alumnat. Això implica:

Els membres dels tribunals s’han d’incorporar als centres els dies següents a la celebració de les oposicions ( 19 i 20 juny) sense tenir cap dia de descans.

Mentre les activitats lectives continuïn, no es convocaran aspirants de certes especialitats per fer la 2ª prova de la part A i els tribunals tampoc no podran corregir les proves escrites ja que la correcció es fa a les seus de les oposicions i anar als seus centres al matí i a corregir a la tarda implica una doble jornada laboral.

Per tant, és una realitat que el fet de fer les proves una setmana després implica l’inconvenient de no poder acabar tots els processos en els terminis adients? O el que significa realment és augmentar l’estrés de tribunals i aspirants que combinen avaluacions, finals de curs, entrega de notes… amb estar pendents del procés d’oposició?

A banda d’això, cal esmentar que aquesta és la primera vegada que es fan les proves en dissabte i diumenge cosa que, segons ha comunicat la Conselleria, es fa per garantir el descans entre les proves. Això tal vegada podria afavorir els opositors, però també suposa que els membres dels tribunals hagin d’estar disponibles dissabtes i diumenges.

Recordem que els membres dels tribunals han d’acudir de manera obligatòria a desenvolupar aquesta feina i no és una decisió personal ni voluntària sinó que estan obligats a dur a terme aquesta funció mentre tenen també l’obligació de seguir amb la seva tasca habitual com a docents, com ja hem esmentat anteriorment.