Arxiu mensual: abril de 2021

Alternativa solidària 2020: resultat final!

Com cada any, destinem un 20% del pressupost total d’Alternativa Docent.

Acabat el procés de tria de propostes, fem pública les entitats i els resultat de la votació. Segons això, l’entitat que se’n durà l’aportació és ‘Sonrisa médica‘.

Ens posarem en contacte per poder fer-la efectiva.

Mesa sectorial d’educació

Dimarts, dia 27 d’abril, hi ha convocada una Mesa Sectorial d’Educació per tractar els següents temes:

1. Proposta de projecte de decret pel qual es crea el centre de Formació,
Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes
Balears.
2. Proposta de Decret pel qual es regula el Règim d’organització i
funcionament del Centre d’Innovació de Formació Professional de les Illes
Balears (CInFP-ib).
3. Proposta de Resolució per la qual es regula el funcionament de les aules
d’emprenedoria implantades per la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en els centres públics que
imparteixin ensenyaments de Formació Professional a les Illes Balears.
4. Proposta de Resolució per la qual es regula el funcionament de les aules de
tecnologia implantades per la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors en els centres públics que imparteixin
ensenyaments de Formació Professional a les Illes Balears.
5. Torn obert de paraules.

Podeu consultar la documentació aquí

Si voleu fer-nos arribar propostes: info@sindicatalternativa.cat

Instruccions específiques sobre sortides escolars: COVID-19

Amb motiu de la publicació d’unes instruccions específiques sobre sortides escolars degut a la COVID-19, volem recordar a la Conselleria d’Educació, i en especial a la DG de Planificació i Centres, que aquesta és una qüestió per a la que el Sindicat Alternativa ja ha demanat resposta, fins i tot abans de l’aparició de la pandèmia.

Les podeu consultar aquí: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4657866&lang=ca&coduo=7

En el curs 2019-20, vam fer una petició de mesa sectorial per tractar la possibilitat de fer una normativa unificada de criteris que afecten a l’obligatorietat o no de participar en sortides escolars, a les responsabilitats dels docents en les mateixes, a més de la compensació d’hores extraordinàries en sortides com viatges de fi d’etapa.

En octubre de 2020, vam demanar a la DG de Planificació i Centres que ens facilités informació per aclarir dubtes que ens feien arribar els docents respecte de la gestió d’activitats complementàries i extraescolars en situació pandèmica.

Mai no hem rebut resposta de cap de les peticions, per això ara insistim en la necessitat de la creació d’una normativa comuna per a activitats complementàries i extraescolars.