Arxiu mensual: febrer de 2021

Recollida de propostes per a l’acord de millora.

Volem recollir la teva proposta per a incloure en la proposta d’acord de millores sociolaborals i les mesures d’estabilitat que hem de presentar a la Conselleria per millorar la seva proposta.

Es tracta d’una primera recollida d’idees i de propostes per poder fer arribar a la Conselleria.

1)Consulta el document que ens ha facilitat la Conselleria d’Educació aquí

2)Fes arribar les teves propostes participant en el formulari aquí 

Protocol d’exàmens de salut als docents

Avui s’ha dut a terme una reunió de la comissió tècnica per avaluar el protocol que regirà la realització d’exàmens de salut als docents. Aquest protocol serà aprovat en breu per la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, però us traslladem els trets més destacables del mateix a hores d’ara.

  • Els exàmens de salut per als docents seran voluntaris, llevat d’una sèrie de supòsits que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals cataloga com a obligatoris.
  • Els exàmens consistiran de dues parts: una tècnica on es farà un qüestionari de salud que valorarà condicions del lloc de treball, nivell d’estrès, qüestions d’ergonomia… i una mèdica on es faran les proves pertinents, a més d’una revisió amb el servei de logopèdia.
  • Començaran en breu, de seguida que els nivells d’incidència de la pandèmia ho permetin.
  • Els docents que ho considerin oportú  (siguin interins o funcionaris de carrera) els podran sol·licitar al SPRL.

Seguirem informant-vos de seguida que el protocol sigui aprovat i definitiu.

 

 

Mesa sectorial d’educació: relació de llocs de treball.

La Mesa sectorial d’educació s’ha reunit avui per tramitar l’adaptació del document de relació de places d’ocupació. No suposava un canvi en les plantilles, la Conselleria ha d’actualitzar  el format de document per poder fer la reserva de llocs de feina. El document, amb un nou format, explicita les places aprovades en Mesa sectorial el passat mes d’octubre. 

Hem recordat que d’algunes modificacions ens he assabentat pels companys i/o directament en el BOIB. La manca d’informació no ajuda a fer una negociació neta. 

De cara a properes negociacions de plantilles, com cada curs, recordarem que cal baixar ràtios, reduir les hores lectives dels docents, etc… A més, l’aplicació de la LOMLOE planteja certs canvis que s’hauran d’aplicar a partir del setembre.