Arxiu mensual: novembre de 2020

Resum mesa sectorial . Noves mesures COVID.

A la mesa sectorial d’educació extraordinària s’ha tractat la modificació de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual es modifiquen les resolucions conjuntes de 3 i 25 de setembre de 2020 que modifiquen la Resolució de 6 de juliol, sobre l’aprovació de les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 20-2021.

A la reunió el Director General de Planificació i centres, Antoni Morante, ha exposat les modificacions proposades , per poder adaptar-se a l’evolució de la pandèmia.
• Mesures encaminades a millorar la higiene respiratòria mitjançant l’increment del tema mínim de ventilació abans de l’inici i a cada canvi de 15 minuts. A la vegada la conselleria finançarà la compra d’aparells mesuradors de la qualitat de l’aire i la introducció de filtres EPA als llocs on la ventilació no sigui suficient.
• Canvis al protocols aplicables als ensenyaments d’Educació física, proposats pel docents d’aquesta especialitat.
• Especificació i millora del redactat, on es regulen les sortides extraescolars.
• Canvis als protocols del transport escolar , diari i a les d’activitats extraescolars.
• Provisió de mascaretes amb homologació FFP pels docents d’Educació infantil.

Per part d’ Alternativa, hem valorat positivament alguns dels punts proposats, però hem remarcat la divergència de regulacions entre dins i fora de l’escola. Aquest fet fa que els grans esforços que estan fent cada dins els docents per complir els protocols sanitaris, quedin diluïts quan la normativa fora de l’escola és molt més laxa. Per això hem demanat que es regulin al mateix nivell tots els àmbits. La conselleria ha informat , que la majoria de casos es donen fora de l’entorn escolar, i estan treballant en una proposta semblat a la proposada on s’establiran restriccions en funció del risc de cada activitat.

També hem demanat que millori la coordinació de EDUCOVID per evitar que es donin respostes diferents a situacions iguals , quan es detecten positius, contactes estrets etc..
Alternativa també ha plantejat la necessitat d’abordar una reducció dels ràtios a les unitats que no s’ha pogut fer, perquè estan treballant amb ràtios molt alts que dificulten el compliment de les distàncies i les mesures de seguretat. També hem plantejat la necessitat d’analitzar la situació dels ensenyaments semipresencials, per poder millorar el seu funcionament . Des de conselleria ens han comunicat que estan analitzant la situació de la semipresencialitat i que a les properes setmanes ens convocaran a una Mesa sectorial específica per analitzar el començament del curs.

 

 

 

Mobilitza’t per reclamar el nostre 2% i el 0,9%

El Sindicat Docent Alternativa s’adhereix a la proposta de concentracions de funció pública per reclamar el 2% i el 0,9%.

L’objectiu de les mobilitzacions és per una part reclamar el nostre 2% aprovat dels del gener de 2020, que s’ha fet efectiu ja a tot l’Estat i que aquí se’ns nega, i per l’altra, exigir que s’apliqui en el seu moment la pujada del 0,9 % proposada per l’ Estat i que el govern de la nostra Comunitat no vol efectiva segons el seu projecte de pressupostos presentat.

Fa unes setmanes vam enviar una convidada a tots els sindicats de docents i a la resta de sindicats del sector públic, a fer accions conjuntes i mobilitzacions si el Govern persisteix en el seu propòsit. Instam també al Govern autonòmic a plantar-se davant el govern estatal, per tal d’aconseguir un bon finançament per les Illes Balears, com ja vam anunciar durant l’estiu amb la petició d’un repartiment del Fons Interterritorial que tingués en compte la situació generada durant la crisi provocada per la pandèmia.

El Sindicat Docent Alternativa es mobilitza i participarà en les concentracions convocades.

DATES I LLOCS DE CONCENTRACIONS

Menorca:

 • Dilluns dia 16 a les 10:30h  Plaça Miranda.
 • Dilluns dia 23 a les 11h davant l’hospital Mateu Orfila
 • Dilluns dia 30 de novembre a les 11h Davant la Delegació Territorial Educació

C/ Josep Maria Quadrado n 30

Mallorca:

 • Dilluns dia 16 a les 10:30 Consolat de Mar
 • Dimarts 17 a les 11:00 Parlament
 • Dilluns dia 23 a les 10:30 davant l’hospital Son Espases
 • Dilluns dia 30 de novembre a les 11:00 davant la Conselleria d’educació

Eivissa:

 • Dilluns dia 16 a les 10:30h al Passeig Vara de Rei.
 • Dilluns dia 23 a les 11:00h davant l’hospital Can Misses, al C. de Corona s/n.
 • Dilluns dia 30 de novembre a les 11:00 h davant de la Delegació Territorial d’ Educació, al C. de Via Púnica,23.

Formentera:

 • Dilluns dia 23 a les a les 11:00h  davant l’hospital al C. de Venda des Brolls s/n.

 

Reactivació dels grups de treball

Des del Sindicat Docent Alternativa volem denunciar que la situació pandèmica no ha de ser un pretext per deixar de banda totes les altres qüestions relacionades amb l’educació, que han de ser objecte de revisió i millora. 

És per això que volem que la Conselleria d’Educació compleixi el seu compromís anunciat en mesa sectorial de reprendre tots els grups de treball que estan en pausa i de posar en marxa alguns de nous per tractar qüestions com:

 • Tutorització d’interins.
 • Millores en els processos d’oposicions que permeti el Decret Estatal.
 • Creació d’un grup de treball per fer uns criteris unificats en l’avaluació dels opositors.
 • Millores en la Formació Lingüística i Cultural dels docent (FOLC)
 • Revisió de l’annex 4, que indica les titulacions que donen accés a les diverses especialitats.
 • Cobrament del 2% en els salaris dels docents.
 • Carrera professional.
 • Motius per sol·licitar reducció de jornada. 
 • Protocols d’activitats complementàries i extraescolars

De moltes de les qüestions, ja vam demanar meses sectorials durant tot el curs passat.