Arxiu mensual: novembre de 2020

RESPOSTA A LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOIB

Sra Costa,

Els docents no tenim carrera professional com altres funcionaris d’altres sectors o altres administracions i quan n’hem volgut parlar, ens han passat en lliçons. Com vostè, ahir.

Pel que fa al nostre complement de destinació i d’altres, el seu Govern ens els ha reduït per no haver de pagar-nos l’augment del 2% que totes les altres comunitats i administracions públiques de tot l’Estat Espanyol, menys el seu Govern, sí han fet efectiva.

Vostè parla de solidaritat. Vostè, que cobra 22.000 euros en complement de residència, sense parlar del que cobren els seus assessors. El complement de residència d’un docent del cos A (professor de secundària) és de 97,22 euros.

Recordem que la Solidaritat és voluntària, no imposada.

Solidaritat també és repartir quan tot va bé i els sectors més boiants fan molts beneficis dels quals ni els seus treballadors ni els funcionaris en veiem ni 5 cèntims.

Per què ens mobilitzam?

Els curs escolar iniciat fa unes setmanes, en unes circumstàncies especials degut a la COVID19, ha posat de manifest algunes mancances que ja havíem advertit des de principi de curs:

 • Sobreesforç dels docents per arribar a tots els alumnes.
 • Semipresencialitat: a secundària, els docents es veuen forçats a doblar la jornada (presencial i online)
 • Increment de la burocràcia per a docents.
 • La reducció de ràtios a infantil no ha estat real per tots els centres.
 • Pèrdues d’espais educatius als centres
 • Falta de recursos informàtics: no tots els centres estan preparats
 • La majoria de docents aporten recursos informàtics propis. Hem demanat una inclusió per aquest aspecte a fons social.
 • Aturada de les negociacions de millora del sistema educatiu: quota de docents, infrastructures, etc…
 • No han arribat mascaretes protectores FFP2 per a tots els docents.
 • No s’han actualitzat les nòmines (2% abans de COVID i 0’9%) i som els únics de tot l’Estat que no el cobram.
 • Intercanvi de conceptes a la nòmina per complir la normativa (¨trilerismes¨ legal o frau de llei)es

És per això que, juntament amb altres sindicats de diferents sectors, iniciem mobilitzacions per reclamar el pagament del 2% i l’actualització del 0’9% del salari. No podem ser els únics  docents de tot l’Estat que no cobrin aquest augment

Aquesta petició s’afegeix a les altres condicions perdudes a causa de la COVID19.

 

Mesa sectorial: presentació programa PROA+

Hem assistit a la mesa on la Directora General de Primera Infància ens ha presentat el programa PROA+.

Es tracta d’un programa creat pel Ministeri d’Educació i dotat amb 2 milions d’euros a les Illes Balears per atendre les necessitats dels centres més vulnerables des de 4 línies d’actuació.

1- Reforç escolar, que a les Illes es fa amb el nom de PAE a tots els centres.

2- Suport a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar a través de la contractació de personal (PTSC)

3-  Adaptació dels PEC dels centres als plans de contingència.

4- Formació en noves tecnologies.

Se’ns explica que s’ha descartat la inversió en la línia 4 ja que està en marxa amb l’IBSTEAM i el propi pressupost de Conselleria i es prefereix dedicar aquesta dotació econòmica a l’atenció a la diversitat, que s’ha vist tan perjudicada per la situació i les decisions preses en l’organització dels diferents escenaris.

Se’ns informa també que posteriorment a l’inici dels tràmits per posar en marxa el programa, des del Ministeri s’ha confirmat l’ampliació del pressupost un 1 milió d’euros més, que Conselleria ha decidit dedicar a la la contractació de professionals per atendre la diversitat als centres.

Per part dels sindicats, tots hem estat d’acord que aquestes mesures són ben rebudes sempre que serveixin per atendre directament l’alumnat més desfavorit, encara que lamentam que aquesta informació no ha passat per mesa sectorial per ser negociada la part que afecta les condicions laborals dels treballadors; i hem demanat un aclariment pel que fa a les contractacions d’aquests docents, que ens han assegurat que seran tots personal de les llistes d’interins.

Finalment, tots els sindicats hem aprofitat per fer arribar tant a la Directora de Primera Infància, com a la Directora de Personal Docent, dubtes i inquietuds que hem anat fent arribar a ambdós departaments i que encara no tenen resposta.