Arxiu mensual: octubre de 2020

Criteris d’avaluacions BOIB Curs 20/21

La Conselleria ha aprovat les ordres d’avaluació per a aquest curs 20/21 seguint els paràmetres i les ordres ministerials.

Primària

Correcció d’errades: Primària

Secundària

Batxillerat

Comunicat Alternativa

 

Resum Mesa Sectorial 20 octubre 2020

A la Mesa Sectorial d’avui s’han tractat els següents punts :

  • Esborrany d’Ordre per la qual es regula l’homologació , el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la CAIB. 

En aquest punt, la Conselleria ha exposat les propostes de modificació per agilitzar el reconeixement de la formació permanent. 

S’ha desenvolupat i millorat la redacció del reconeixement de l’Autoformació, que el nostre sindicat va introduir fa uns anys. També s’han concretat els límits de la formació a distància 15 hores setmanals i es podran cursar a la vegada formacions presencials. No es podran solapar cursos a distància. 

Hem demanat que incrementi l’oferta formativa per part de l’administració i que s’adreci a tots els àmbits docents . També hem demanat una millora dels recursos humans i materials de l’administració per agilitzar el reconeixement dels cursos al portal del personal docent. 

  • Concurs de trasllats d’àmbit estatal de funcionaris docents i inspectors. 

Aquest any ambdós concursos de trasllat són d’àmbit estatal, i les úniques modificacions respecte a l’anterior convocatòria , fa referència a que les sol·licituds i reclamacions únicament es podran presentar telemàticament. És publicaran el 29 d’octubre i el termini de sol·licitud sera del 5 al 26 de novembre.

  • Pròrroga dels criteris de plantilla. 

La Conselleria ha exposat que en l’actual situació de pandèmia prorrogarà els criteris de plantilla del curs passat i ha dit que actualment la plantilla orgànica gairebé arriba al 90% de la quota dels centres.

Per part d’Alternativa hem tornat a reclamar una millora global, reduint ràtios , calculant les quotes en base a 23 hores lectives a primària i 18 a secundària, fet que incrementaria les quotes dels centres i la qualitat educativa i alhora generaria vacants per incrementar les plantilles orgàniques dels centres. 

  • Tutorització

En aquest punt han proposat una modificació que permeti la tutorització dels companys que siguin contractats pel procediment d’adjudicació urgent ,amb manca de capacitació pedagògica o de titulació de català. 

Per la nostra part hem demanat reactivar el grup de treball sobre tutorització per poder les problemàtiques actuals del sistema de tutorització . Entre elles introduir la possibilitat de tutorització per acumulació de feina en diversos centres educatius i fer d’aquest procés un vertader acompanyament dels companys que inicien la tasca al món docent. També hem expressat la necessitat d’incrementar l’oferta formativa del màster de capacitació i la nostra oposició a la rebaixa dels requisits exigits per accedir a la funció docent. Consideram que rebaixant els requists, es dóna un missatge erroni a la societat. 

Torn obert de paraules 

Tot i ser una mesa extraordinària sense torn obert de paraula , agraïm la flexibilitat mostrada per plantejar les següents qüestions.

Oposicions :

Hem demanat alguns aclariments respecte a les oposicions i des de conselleria han confirmat que les oposicions es faran, perquè estan convocades i tenen el pressupost assignat per fer-les. Avui es publicaran les llistes d’admesos i d’un termini de 10 dies per fer al·legacions. 

Conselleria ha confirmat que únicament es faran les oposicions previstes i que no hi haurà una nova convocatòria. 

Per part d’Alternativa, hem tornat a plantejar la problemàtica que està   creant la semipresencialitat, amb una càrrega de feina molt alta pels docents i la necessitat de donar-hi una solució.

Criteris de promoció 

Hem tornat a demanar la posada en marxa dels grups de treball sobre molts de temes que han quedat aparcats per la COVID, tutorització, interins, oposicions, condicions sociolaborals etc.. i la conselleria ha dit que a partir del novembre reprendrà aquests grups de treball.

Noves instruccions d’avaluació de secundària

Aquest cap de setmana s’ha publicat al BOIB una resolució on s’aproven les instruccions per portar a terme l’avaluació de l’alumnat d’ESO. Aquesta resolució ja s’ha fet arribar al centres i des del Sindicat Alternativa volem manifestar que en cap moment se n’ha parlat en mesa sectorial perquè els sindicats poguéssim aportar.

No entenem com es publiquen unes instruccions d’avaluació segons les quals el punt de partida per fer les programacions didàctiques són les avaluacions inicials, avaluacions que ja s’han fet a la majoria dels centres el dia de la publicació d’aquest document i quan els departaments tenen gairebé enllestides les seves programacions per entregar a inspecció, si no ho han fet ja. Què han de fer els docents ara? Refer tota la feina?

Ens preocupa el fet que aquestes instruccions puguin ser interpretades com una reducció del nivell d’exigència. Poden donar a entendre que durant un temps el nivells d’exigència serà menor però després l’exigència en determinats estudis serà molt més elevada provocant confusió en l’alumnat i els pares.

Si el que preocupa és l’èxit acadèmic de l’alumnat, és a dir que les xifres ens diguin que no hi ha fracàs escolar, la solució és ben senzilla; es diu inversió. Inversió per tenir unes infraestructures dignes on es puguin encabir més aules perquè això voldrà dir que les ràtios es redueixen i l’atenció a l’alumnat podrà ser més individualitzada sense haver de sobrecarregar de feina els docents.

A més, trobem diversos aspectes que ens criden l’atenció, com per exemple, el fet que només es mencioni als departaments lingüístics quan es parla del desenvolupament de les destreses lingüístiques quan es tracta d’una objectiu comú a totes les matèries.

Finalment, una vegada més es penja a les esquenes dels claustres la presa de certes decisions que haurien de ser norma per a tots, donant-los com a eina de treball un document interpretable que generarà desigualtats entre els centres i en conseqüència entre l’alumnat.

Boib
Explicació de la Conselleria