Arxiu mensual: setembre de 2020

Mesa sectorial d’educació: substitucions d’urgència COVID19

En la mesa sectorial, s’ha continuat la negociació per l’adjudicació urgent de les substitucions generades per la COVID.

Des d’Alternativa hem recordat que aquestes places no serien necessàries si la dotació de plantilla dels centres fos superior a la que s’ha dotat als centres al principi de curs. Tot i això ens sembla una proposta interessant per poder donar una resposta ràpida a les necessitats dels centres.
Respecte a la resolució anterior, hem valorat positivament la introducció d’algunes de les nostres peticions fetes anteriorment, com pugui ser la tutorització, o la incorporació de places de secundària i l’increment del nombre d’aquestes places si és necessari.

Per la nostra part reiterat les següents peticions :

Contractació mínima de tres mesos, independentment del moment de la contractació, amb això es dona seguretat als companys que agafin aquest tipus de plaça i permet cercar habitatge a aquells que es desplacin a treballar a una altra illa.
Implantar un sistema d’adjudicació ordinària diaria que solucionaria molts dels problemes actuals i permetria adjudicar ràpidament les substitucions a tots els cosos docents i especialitats.
Establir un seguiment sanitari especial del docents que accedeixen a aquestes places, ja que aniran a substituir companys on hi ha hagut situacions actives de coronavirus.
Que les places de Formentera siguin només per aquesta illa i els substituts puguin cercar-hi allotjament .
La Conselleria ha considerat que aquests punts pendents molt interessants i s’ha compromès a fer un seguiment conjunt amb els sindicats del funcionament i evolució d’aquestes places i modificar si és necessari. Des d’Alternativa hem donat suport a la posada en marxa per aquest divendres d’aquesta UDE, unitat docent d’emergència per la necessitat urgent de poder donar una resposta als centres.
Aquestes places UDE, de moment seran per trimestres i s’adjudicaran en el procés ordinari de substitucions setmanal. Conselleria ha dit que a l’adjudicació d’aquest cap de setmana ja n’hi haurà per poder enviar els substituts als centres a partir de dimarts. Al procediment de substitucions apareixeran amb una informació addicional, indicant les característiques especials .

La conselleria també ha informat que d’algunes especialitats manquen docents a les llistes i posarà en marxa les substitucions extraordinàries i urgents per poder cobrir aquest tipus de substitucions. Conselleria ens informará prèviament de les característiques concretes d’aquest tipus de substitucions.

Punt 2 ordre del dia:
Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova la instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l’ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En aquesta resolució, s’ha tractat la problemàtica que es genera quan un funcionari es traslladat per raons de salut a una altre plaça durant el curs per un interí . La conselleria va presentar un esborrany a l’anterior convocatòria, i en aquesta ha introduït alguna modificació per tal de millorar la situació dels interins que quedin sense feina per aquesta situació. Nosaltres a l’anterior Mesa sectorial ja demanàrem establir un procediment de permuta entre el funcionari desplaçat i l’interí que no s’ha incorporat en aquest nou esborrany. Hem exposat algunes problemàtiques legals que no estaven ben resoltes i hem insistit que la millor manera se solucionar-ho és establint una permuta entre els afectats i d’aquesta manera es respecten els drets a la salut i alhora els drets laborals de l’interí afectat que mantindrà un lloc de feina de la mateixa durada que el contracte que te.
La Conselleria , ha considerat que el nostre raonament és adequat i ha decidit estudiar jurídicament aquesta situació per reformular la resolució . Per part d’Alternativa consideram molt positiva aquesta forma de funcionament de la mesa sectorial i hem demanat la reactivació dels grups de treball d’altres qüestions pendents que ens permeti arribar a acords beneficiosos pel sistema educatiu.

FONS SOCIAL

INFORMACIÓ DGP DOCENT: FONS SOCIAL

Avuí hem assitit a la reunió de la Comissió de Fons Social.

Hem tornat a demanar que hi hagi ajudes o bestretes per comprar material informàtic. Conselleria n’ha pres nota. Estarem a l’espera de la decisió.

En el següent enllaç teniu tota la informació sobre ajudes i bestretes.

http://www.caib.es/sites/fonssocial

Ara mateix, totes les sol·licituds es podem tramitar per via telemàtica o per Registre presencial amb cita prèvia. 

El Servei de Fons Social demana que si heu de fer alguna gestió, utilitzeu preferentment el correu electrònic.

fonssocial@dgpodocen.caib.es

Mesa sectorial: NOU sistema d’adjudicació de places per a interins i places causades per COVID19

A la mesa sectorial d’avui dematí s’han tractat els següents temes:

La Directora General de personal docent ha manifestat que ens trobam en moments molt difícils i que la societat espera que tots donem una mà per solucionar els problemes generats per la pandèmia. Ha agraït la feina dels sindicats i ha expressat la necessitat de treballar units per fer front a aquest desafiament global.

La Conselleria ha exposat la situació actual i la necessitat d’accelerar les substitucions, per això inicialment a la documentació havia proposat un sistema d’adjudicació d’urgència, però ha demanat poder introduir canvis de darrera hora. Per la nostra part hem acceptat debatre noves propostes i poder fer-les nostres. La conselleria s’ha mostrat receptiva a la posada en marxa d’un sistema ordinari d’adjudicació diari, semblant al que ara només es feia setmanalment, garantint la transparència i el respecte a la puntuació del barem dels interins, tant de primària com de secundària. A la vegada i de forma paral·lela han proposat crear unes places a infantil i primària, amb una duració inicial de 3 mesos, per cobrir les substitucions de forma immediata.

Aquestes places s’oferiran per cobrir totes aquelles substitucions relacionades amb el COVID amb l’objectiu que els centres tenguin cobertes les seves necessitats el més aviat possible. La setmana vinent s’acabarà de perfilar la convocatòria amb les aportacions dels sindicats, però us avancem alguns detalls perquè tingueu coneixement de com funcionarà.

Seran places de selecció voluntària, però irrenunciables. És a dir, si no interessen es pot no demanar-les.
Seran places amb previsible mobilitat.
Les substitucions seran sempre dins la mateixa illa durant tot el trimestre, llevat d’Eivissa-Formentera on és possible que en algun moment s’hagi de canviar d’illa.
S’està estudiant la manera per tutoritzar els interins que agafin aquestes places.