Arxiu mensual: juliol de 2020

Resum Mesa Sectorial sobre tutorització i adjudicacions. 9/07/2020.

Avui hem assistís a la Mesa sectorial convocada per tractar els següents punts : 

Procés de tutorització 2020-21.  

L’esborrany per les tutoritzacions del pròxim curs presenta molt poques diferències respecte la del curs anterior. S’han introduït petites modificacions en els terminis  i alguna clarificació en el redactat. Com a novetat, s’ha creat la possibilitat que una persona sigui qualificada com a “No avaluat” si és el cas (Ex maternitat) i no tengui la qualificació que fins ara tenien de No Apte i d’aquesta manera només podia repetir el procés una vegada.  

Per part d’Alternativa, hem manifestat la necessitat de reactivar el grup de treball sobre tutoritzacions, que va quedar sense activitat, per poder tractar les següents propostes: 

  • Establir un vertader procés de tutorització que acompanyi els que s’inicien a la feina als centres públics. 
  • Establir mecanismes que possibilitin la tutorització per acumulació d’experiència en diferents centres. 
  • Establir una duració igual per tots, perquè en la situació actual hi ha companys que fan 30 dies i d’altres 7 mesos.  

La Directora General de Personal Docent ha dit que reactivaria el grup de treball sobre aquest tema com estava previst, però per la COVID s’ha hagut de limitar a presentar una resolució continuista amb la d’anys anteriors.   

Procés d’adjudicacions de places: 

El Cap de servei ha explicat les principals novetats del procés d’adjudicació de places 

  • En el procés de substitucions els aspirants podran optar a totes les places, independentment de les opcions triades pel que fa a jornada i illa. 
  • El exclosos per català podran participar de l’adjudicació i només obtindran plaça en cas que no hi hagi aspirants amb titulació de català. 
  • S’ha especificat l’ordre en l’adjudicació de les places en funció de la convocatòria d’aquest curs. Funcionaris de carrera, desplaçats, interins, interins exclosos.  

El contingut de la resolució continua com la del curs passat.  

En el cas dels interins amb una plaça de tot el curs escolar, desplaçats a conseqüència del canvi de plaça d’un funcionari de carrera per motius de prevenció de riscos laborals, hem proposat que la conselleria ofereixi una permuta voluntària a l’interí que fins ara era cessat a la seva plaça. La Directora General ha considerat oportuna la proposta i valoraran la possibilitat d’introduir-la  a la convocatòria.  

Per part del Sindicat Alternativa hem manifestat el nostre descontent per la descoordinació del curs actual que ha generat moltes dubtes i preguntes entre els interins.  

Hem tornat a demanar la possibilitat d’introduir criteris de flexibilitat en la tria de places, i que no s’hagin de triar forçosament totes. Hem passat d’una situació d’absoluta voluntarietat a la total obligatorietat. Pensam que hi ha punts intermedis que millorarien la situació i evitarien molts de problemes i que a la vegada garantirien l’adjudicació de les places oferides. Es tracta d’una qüestió de voluntat, en aquest cas no és un tema econòmic i que no perjudica ningú.  

Hem demanat informació sobre la quantitat de places d’aquest curs i sobre l’anunci d’increment  places que ha fet la Conselleria i han dit que de moment s’oferiran les places “quota zero”, és a dir, sense cap increment i si hi ha un increment més endavant ja s’adjudicarà a setembre.  

Hem traslladat a la Conselleria els problemes que es creen amb la diversitat de llistes generades i haver de fer la tria de places sense tan sols tenir la llista definitiva d’aspirants.  

Tot i que en aquests darrers anys moltes de les propostes del nostre sindicat, com pugui ser l’adjudicació telemàtica voluntària i no estar pendents d’un telèfon, la transparència en les llistes on tots podem veure qui obté cada plaça i els seus punts, la llista única que ha simplificat i millorat l’adjudicació,  han estat recollides i per això ens sentim copartícips de la millora que tot això ha suposat, en aquesta ocasió hem votat en contra per manifestar el nostre descontent pel caos generat i que pot tirar per terra la feina feta aquests darrers anys.  

Aquest dissabte dia 11 de juliol es publicarà al BOIB la resolució definitiva.  

Torn obert de paraules. 

En el torn obert, hem plantejat la necessitat d’establir criteris clars i per tots iguals pel que fa a l’assistència presencial als centres educatius. Hem demanat que els equips directius hagin de justificar i registrar les convocatòries fetes. La Conselleria va establir que els docents de forma puntual haurien d’anar als centres, com per exemple assistir a claustres , consell escolar, etc.. però en cap cas anar de forma sistemàtica.  

També hem plantejat la necessitat de reactivar la negociació de temes pendents com la pujada de sou del 2% que ja estan cobrant a tot l’estat i aquí està paralitzada i la carrera professional dels docents que ja estan cobrant tots els companys funcionaris de les illes (sanitaris, ajuntaments, Consells insulars, etc.., tots manco els docents. Sabem que això ara pot semblar inoportú, però el que no pot ser que els docents de les Illes Balears siguem sempre els perjudicats. Quan era el moment d’introduir aquestes millores, que si varen tenir altres, no és va fer. Nosaltres continuarem reivindicant-les.  

 

Curs 20/21…Així, no!

El sindicat Docent Alternativa ha votat en contra de l’esborrany de la resolució de les instruccions de principi de curs 20/21 que ha presentat la Conselleria d’Educació en coordinació amb la conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears en la continuació de la Mesa sectorial d’educació.

Aquest document preveu un canvi substancial en les condicions laborals dels docents que, malgrat la situació excepcional, no es poden assumir de cap manera: augment d’hores lectives, reducció d’hores de coordinació, augment de burocràcia…

S’ atorga als docents una responsabilitat en aspectes de salut i protecció dels quals no ens en podem fer responsables perquè no som experts ni és la nostra feina.

Es plantegen mesures de higiene-ficció, més pròpies d’un estament militar que d’una escola. En cas d’aplicar-se, els docents haurien d’estar més pendents de fer complir els protocols que de poder fer la seva feina. No s’ha de menystenir el paper dels centres educatius. A més, veiem molt complicat que es compleixin les distàncies de seguretat previstes, degut a la insuficiència d’espais als centres.

I, com sempre, ens falta conèixer del cert alguns aspectes importants per poder aplicar els protocols. A hores d’ara, no sabem de manera oficial ni el pressupost ni el número total de docents que serà l’encarregat de dur-lo a terme. Lamentem aquesta pèrdua de transparència del govern que la va instaurar. Això ens dona peu a pensar que la situació, com a mínim, no millorarà.

Tot això són línies vermelles que no podem deixar passar per alt.

Si la normativa continua endavant,  els plans de contingència hauran de ser aprovats pels claustres. 

A més, recordem que dimarts passat, Alternativa va decidir no quedar-se a la mesa extraordinària perquè va ser plantejada com purament informativa d’una resolució que ja havia estat decidida de manera unilateral per part de l’Administració. De fet, el Conseller havia fet una roda de premsa per presentar la Resolució quan a nosaltres ens havia lliurat el text de 71 pàgines, dues hores abans de la reunió.

Per a ALTERNATIVA ,la Mesa Sectorial implica una negociació després d’haver fet un estudi de tot allò que representa.
Recordem també que no hem tingut Mesa Sectorial per tractar dels criteris de quota i que l’any passat ja no n’hi va haver. Es va incloure en les instruccions la pròrroga dels criteris del curs anterior (2018-2019).