Arxiu mensual: abril de 2020

Recomanacions psicològiques COVID19

Són moltes les queixes que ens arriben de docents que es veuen sobrepassats per la quantitat de feina burocràtica (noves programacions, nous criteris d’avaluació, programacions d’aula, completar quadres i graelles…) i reunions fora d’horari…

Tal com ens van afirmar en la Mesa Sectorial d’educació sobre la tercera avaluació:

-La prioritat és l’atenció a l’alumnat.

-No es pot assumir més feina de la possible.

-La burocràcia ha d’esperar.

-Les reunions han de ser les necessàries i en horaris convinguts.

-Són els DEPARTAMENTS DIDÀCTICS els que prenen les decisions pel que fa a la modificació de programacions, criteris i mecanismes d’avaluació.

En cas de dubte, posa’t en contacte amb nosaltres i farem arribar les teves reclamacions i denúncies al departament de la conselleria responsable com ja hem fet en diverses ocasions.


El servei de prevenció de riscos laborals de la Direcció General de Personal Docent ens fa arribar les següents recomanacions per afrontar la nova manera de fer docent durant aquest període.

Recomanacions per a la gestió psicològica en temps de confinament per a docents

Recomanacions per els directors, caps de departament o personal amb gent
al seu càrrec per ajudar a la gestió del treball en temps de confinament

 

Instruccions tràmit de presa de possessió

– INSTRUCCIONS PER A LA PRESA DE POSSESSIÓ: Tots els docents als quals se’ls adjudiqui una plaça durant aquest 3r trimestre hauran de fer el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió (disponible al ‘Portal del docent interí’) i, a continuació, posar-se en contacte amb el director del centre per formalitzar la presa de possessió.

El TERMINI MÀXIM per formalitzar la presa de possessió serà el dia següent a la data d’adjudicació. (mentre feu el tràmit de substitucions podeu consultar la fitxa de centre amb les dades de contacte).

– PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS EXTRAORDINARI: Es recorda que en els casos en què es justifiqui una necessitat urgent de cobrir una plaça per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials es podrà aplicar, en qualsevol moment, el procediment extraordinari d’adjudicació de places amb els aspirants disponibles a la borsa.

SEGON TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS: A causa de les circumstàncies excepcionals de l’estat d’alarma, el següent tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 30 d’abril i 4 de maig (en els horaris habituals dels tràmits de substitucions dels caps de setmana). L’adjudicació de les places es farà el mateix dia 4.

És important que les preses de possessió es formalitzin en el temps indicat. Si fos necessari els Serveis de Primària i Secundària, així com les delegacions territorials, podran facilitar el contacte dels centres i/o equips directius.