Arxiu mensual: març de 2020

Plenari de la JPDnU de MENORCA

Dimarts, 10 de març vam participar en el Plenari de la JPDnU de Menorca en el qual aprovarem aquestes resolucions:

Resolució sobre la falta de voluntat negociadora de Conselleria 

La JPDnU trasllada el seu malestar davant la nul·la voluntat negociadora de la Conselleria d’Educació envers a les propostes sobre: oposicions, control assistència professorat, convocatòria interins, romanents…

Resolució sobre l’Avantprojecte de la Llei d’Educació de les Illes Balears. 

La Junta de personal docent de Menorca demana al conseller la suspensió de la tramitació d’aquest Avantprojecte de la Llei d’educació de les Illes Balears per diferents motius, d’ entre els quals son rellevants: arraconament català , carrera professional basada en l’avaluació, sistema gerencial, equips directius i perfilació de places, pèrdua poder decisió claustres , pèrdua poder negociació mesa sectorial, manca de finançament,no clarifica repartiment alumnat centres finançats amb fons públics,…. podeu veure tot el llistat d’ esmenes a la proposta resolució pdf adjunt

Resolució sobre augment salarial 

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca demana L’ APLICACIÓ IMMEDIATA DE LA PUJADA SALARIAL DE 2020

Resolució sobre la retirada del sistema de marcatge

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca reitera la seva petició de que s’elimini el sistema de marcatge que s’està imposant actualment i es torni al sistema que hi havia abans de les instruccions de dia 2 de juliol de 2019.

Resolució sobre els romanents dels centres 

La Junta de Personal no Universitari de Menorca expressa la seva disconformitat en el fons, i sobretot en les formes, amb en què la Conselleria d’Educació ha aplicat les mesures relacionades amb els romanents dels centres educatius, ja que això afectarà al funcionament d’aquests. Per això, la JPDnU sol·licita que aquest tema es negociï en mesa sectorial amb els representants dels treballadors i treballadores.

Resolució sobre el replantejament de la ubicació del nou CIFP de la zona de llevant

La Junta de Personal Docent No Universitari de Menorca eleva les protestes del professorat d’FP i dels Caps de departament de la zona de Llevant, així com també de l’Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Menorca per ignorar les peticions de diàleg que ha demanat reiteradament la comunitat educativa pel que fa a la ubicació del nou CIFP de la zona de Llevant. 

Adhesió al manifest en suport de la llengua catalana 

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca s’adhereix al Manifest Docent de suport a la Llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge al sistema educatiu de les Illes Balears. 

 

Aquí teniu el PDF dels esborranys i en breu us farem arribar les resolucions definitives.

Download

Reunió grup de treball sobre gestió econòmica de centres

Ahir assistirem a la reunió del grup de treball sobre la gestió econòmica dels centres i especialment sobre els romanents d’anys anteriors bloquejats per la Conselleria.

Per part d’Alternativa insistirem en les següents peticions :

  • Millora de la dotació econòmica dels centres per les despeses de funcionament i retorn de les quantitats retingudes
  • Clarificar les competències de la conselleria i dels ajuntaments a l’hora de fer inversions per evitar que els centres tenguin que fer front a inversions mitjançant l’estalvi i reducció de despeses de funcionament.
  • Reducció de la burocràcia als centres , millorant el programa ECOIB de comptabilitat dels centres i la formació.
  • Dotació de personal administratiu suficient a tots els centres.
  • Que la Conselleria negocii acords globals per la compra d’equipaments per reduir el preu i la burocràcia que implica la compra centre a centre.
  • Limitar les aportacions de les families als centres publics i concertats per evitar la segregació escolar per raó socioeconòmica.

 

Al grup de treball es va acordar un nou document de treball, una nota aclaratòria de les instruccions  i la posada en marxa de les mesures que s’hi contemplen.

Reunió de la Junta de Personal d’Eivissa i Formentera amb la DG de personal docent

El dimecres passat es va dur a terme la desitjada reunió entre els representants sindicals membres de la JPDNU. Va ser una reunió intensa de 3 hores i mitja on es parlà de moltes qüestions, encara que n’han quedat moltes més per a tractar. Les sensacions són essencialment positives. Els representants sindicals vam percebre una bona sintonia i molt bones paraules. Encara que sembli estrany els representants de la Conselleria van estar d’acord amb nosaltres en pràcticament tots els problemes que l’educació a Pitiüses té.

Malauradament, la sensació positiva també té un costat negatiu. El reconeixement de problemes per part de qui gestiona no necessàriament implica la posada en marxa de solucions. Els diferents sindicats no només posam sobre la taula els problemes, en molts casos aportam també possibles formes de solventar-los i sempre hi ha dues respostes: no hi ha pressupost i això s’ha de canviar a Madrid per a poder-ho canviar a les comunitats.

Davant aquesta situació, vam animar la Conselleria que aprofiti la conjuntura política que fa que el Govern Central mostri la disposició de fer canvis en aspectes com la llei o el sistema d’oposicions per portar les propostes de les Illes, sobretot perquè en les modificacions que es puguin fer es tenguin en compte les particularitats de les Illes.