Arxiu mensual: febrer de 2020

Plenari de la Junta de Personal Docent de Mallorca

El plenari de la Junta de Personal de Mallorca es va reunir per tractar els següents temes:

-Comunicat sobre l’avantprojecte de llei educativa de les Illes Balears. Tots els grups amb representació a la Junta de Personal docent van consensuar demanar la retirada de l’avantprojecte de llei per molts motius:

Text complet

-Comunicat contra les retallades econòmiques als centres.

Mesa sectorial: convocatòria d’oposicions

La MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ va reunir-se ahir amb l’ordre del dia següent.

-Convocatòria d’una plaça per a inspecció educativa a Menorca en comissió de serveis.

-Aprovació de la relació de llocs de treball: un tràmit administratiu per tal d’assegurar estabilitzar places. Vam reclamar que es recuperessin les 18h lectives a secundària i 23h a primària, fet que propiciaria una ampliació substancial de la plantilla i una millora de les condicions laborals dels docents.

-Convocatòria d’oposicions 2020: La Conselleria ha decidit no fer modificacions substancials en el procés d’oposicions per donar continuïtat les oposicions dels darrers anys. Sembla que serà el darrer any de mega oposicions.

S’esperen canvis per als propers anys des del sistema promocionats pel govern central.

En aquesta convocatòria, les grans novetats són:

-L’entrega de la programació didàctica serà de forma telemàtica i només per aquells que hagin superat la primera part.

-Es publicaran a la web de la conselleria models de proves pràctiques amb anterioritat.

-El sorteig per a la tria del tribunal serà numèric, no per lletra com fins ara. S’obre així la probabilitat.

-La inscripció telemàtica serà del dia 26 de febrer al 16 de març (via telemàtica o presencial).

-Les proves començaran el dia 20 de juny. 

Tota la documentació aquí

Vam reclamar algunes millores possibles perquè, dins de la normativa, hauria millorat el sistema: canvi de l’ordre de les proves, més facilitats als opositors de Menorca i Pitiüses, publicació dels criteris d’avaluació i de les rúbriques de correcció…

-Vam acabar reclamant l’aplicació immediata de l’augment del sou anunciat pel govern central i la defensa dels docents per part de la conselleria dels diferents atacs sistemàtics de l’extrema dreta i de grups adjacents.