Arxiu mensual: febrer de 2020

Mesa sectorial “mesures per a la millora de la gestió econòmica dels centres i gestió dels romanents”

El proper dimarts, dia 25 de febrer, està convocada la Mesa Sectorial d’Educació per tractar la polèmica gestió dels romanents dels centres de les Illes Balears.

Podeu consultar l’esborrany aquí.

Feu-nos arribar propostes i comentaris a info@sindicatalternativa.cat

 

Reunió amb la Directora General de personal docent a Menorca

Ahir la Directora general de personal docent Rafaela Sánchez i els Cap Servei de Provisió,  el de Servei de Secundària, el Cap de departament de Personal Docent i el Delegat d’educació a  Menorca, juntament amb els representants dels sindicats amb representació a la JPDnU de Menorca ens reunirem a la Delegació d’Educació per a una sessió informativa que  tenia com a punt de partida temes com les oposicions, tutorització , comissions de serveis , substitucions i permisos…

Es tractaren aquests temes i sobretot va servir per posar damunt la taula temes que a Menorca considerem que son prioritaris.

  1. Oposicions

Tot i que encara no ha sortit la resolució es va demanar com tindrien les programacions els tribunals i ens varen dir que això era  lliure criteri del tribunal ( poden tenir-les amb ordinadors o se les podrien haver descarregat i tenir-les en paper).

Pel que fa  al sorteig dels tribunals, ens varen dir que aquest any es farà diferent; s’ assignarà un nº a cada un dels possibles candidats a ser escollits i s’ordenen de manera alfabètica amb una llista única formada pels professors de carrera de totes les illes i especialitats i després es farà un sorteig amb un programa informàtic i sortirà un nombre. A partir d’aquest nombre es determina una persona amb noms i llinatges es farà després la composició de tribunals de cada especialitat i illa seguint l’ordre de la llista.

També des de Alternativa es va tornar a incidir que el fet de fer oposicions de manera reiterada durant tres anys consecutius damunt una illa com Menorca i amb algunes especialitats amb pocs funcionaris de carrera suposa una pressió damunt d’ aquest professorat ja que tenen gairebé un 100%  de possibilitats de ser tribunals any rere any amb el perjudici que això els origina i que s’ hauria de fer d’una altra manera. També que el fet de fer els tribunals d’aquesta manera qüestiona el criteri de transparència i objectivitat que haurien de tenir les oposicions ja que hi ha molts professors que son companys de departament del tribunals i això pot generar situacions de favoritismes o prejudicis previs al procés oposicions i no això no hauria de ser així.

Es va demanar si hi havia previsió de fer oposicions al cos de catedràtics de Secundària i ens digueren que per aquest curs no. Però que aquest any se’n convocaven a Andalusia i tot i que no ho tenien previst no era descartable que ho poguessin fer a 1-3 any vista. Que ho estudiarien.

  1. Pel que fa al procés de tutorització ens digueren que s’està revisant i que en breu sortirà una resolució juntament amb la resolució de comissió de serveis . Estan previst que surtin ara el mes de febrer-març.

Demandes que férem des d’Alternativa:

  •  En primer lloc demanarem que per a properes vegades es pogués fer mesa sectorial a Menorca,ja que reunions com aquesta si bé eran profitoses haurien de ser realment reunions de negociació no només d’informació i que es fes un format de mesa sectorial  a Menorca on es puguin prendre decisions reals.
  • Reclamàrem per quan seria efectiva la pujada del 2%  del sou aprovat a nivell estatal i ens contestaren que ells de moment no tenen constància que l’ hagin de fer efectiva i que per tant no serà ara a la nòmina de febrer, que quan es faci efectiva es cobrarà amb efectes retroactius des del mes de gener.
  • Reclamarem i demanarem un retirada definitiva del sistema de marcatge i ens digueren que segons el seu punt de vista ara no hi ha cap obligatorietat d’ emprar cap tipus de registre i que és una competència del director vetllar pel compliment de l’horari del professorat però no hi ha cap format ni sistema a seguir, per tant no veuen cap inconvenient  a emprar sistemes que tinguessin els centres amb anterioritat al gestib.
  • També demanàrem que instin al Conseller a convocar als sindicats ja per a negociar un Nou Acord de Millora de les condicions sociolaborals dels docents perquè l’anterior ha acabat amb part dels acord pendents d’aplicar (com la baixada de ràtios i 18 i 23 h a secundària i primària respectivament, recuperació del poder adquisitiu…). Aquesta nova negociació no es pot fer esperar més.
  • També varem demanar que es traslladés la nostra disconformitat amb el redactat de l’Avantprojecte de la llei d’educació i que trobem seria necessari es suspengués la seva tramitació a l’espera que quedi tancada la normativa de la llei estatal d’educació i que ha de tenir en compte les aportacions dels sindicats.

La Conselleria d’Educació ignora els sindicats

Una vegada més en el curs 2019/20, i ja comença a ser la tònica habitual de la Conselleria d’Educació, el Sindicat Docent Alternativa ens sentim ignorats i d’alguna manera menyspreats. 

Sembla que les nostres propostes no agraden… No és que no en facem de propostes, és que no són ni tan sols considerades.

En la mesa de juliol ja ho vam comentar i fa uns mesos vam demanar formalment una mesa per tractar la qüestió de les activitats extraescolars i viatges d’estudis. Encara no hem rebut resposta.

Les nostres aportacions han estat ignorades a la convocatòria d’interins per al curs 2020/21 i també per a la convocatòria d’oposicions per al curs 2020.

Els sindicats no tenim presència al grup de treball de gestió econòmica del centres que s’ha de crear arran del despropòsit amb què va començar l’any.

Arribarà en algun moment l’acord de millores sociolaborals?

Afortunadament el decret del català s’ha paralitzat!

Seran ignorades també les aportacions per a la Llei Educativa?

Potser hi ha millors idees i maneres de fer les coses, però no valorar suggeriments ni dialogar segur que és la manera de generar malestar entre la comunitat educativa.