Arxiu mensual: novembre de 2019

Consell Escolar de Palma i Consell Escolar Sant Joan Labritja

CONSELL ESCOLAR PALMA (5/11/19)

Dia 5 de novembre vam assistir al Plenari del Consell escolar de Palma en el qual van prendre possessió els nous membres. S’ha presentat les línies de treball de la Regidoria d’Educació i Política Lingüística que treballarà en tres línies: les necessitats educatives de la ciutat, Palma com agent educatiu amb projectes com el projecte lingüístic i el projecte de Memòria de la ciutat i dinamitzant els barris i pobles donant força a les escoles obertes i escoles d’adults entre altres.

S’han treballat altres temes com l’escolarització equilibrada, es seguirà treballant en el sentit que es va començar a fer la legislatura passada. El model Escolar de Ciutat, es crearà un grup de treball. 

Des de FAPA es proposa ampliar l’oferta de l’IME a secundària, es pren nota des de la regidoria d’esports i s’intentarà posar en marxa en algun esport encara que hi ha dificultats de gestió.

També es tracten temes com la publicitat de les cases d’apostes a zones escolar, a zones esportives i a zones públiques.

Respecte l’acompanyament escolar, des de Conselleria declaren que hi ha voluntat però no pressupost i l’Ajuntament i Benestar Social no poden assumir més del que ja ofereixen perquè estan tots els contractes tancats fins a juny de 2020.

Es donen diferents informacions des de Presidència de les quals cal destacar que hi ha un nou acord d’oferta de places de PISE amb un pressupost de 35.000 € i una oferta de 25 places de les quals encara hi ha disponibilitat.

Des de l’Ajuntament es comunica que hi ha la voluntad d’aconseguir 4 nous centres en aquesta legislatura, i per això estan negociant amb Conselleria per la cessió dels solars necessaris. Un d’ells és un centre de secundària a Son Ferriol prop de Son Llàtzer, comentem que amb aquesta proximitat a l’hospital es podria aprofitar perquè el nou centre pugui tenir algun grau formatiu de la família de sanitat.


RESUM CEM SANT JOAN DE LABRITJA (24/10/2019)

1.- DADES ESCOLARITZACIÓ

S’exposen les dades a les que ja tenim accés i ja coneixiem per la comissió d’escolarització. El que sí es comenta que un dels municipis on més mobilitat d’alumnes hi ha durant tot el curs és Sant Joan (sembla ser més senzill trobar-hi vivenda a les famílies de nouvinguts que, una vegada assentats a l’illa, es traslladen de municipi més envant).

2.- SUBVENCIONS APIMAS I CEIPS

 • S’informa que s’han fet bestretes, especialment a les APIMA perquè puguin anar funcionant. Existeix la possibilitat que si no es gasten tots els sous (o no es justifiquen correctament) s’hagui de retornar una part.
 • Reutilització de llibres: es donarà el 50% del pressupost per a poder funcionar.

3.- MILLORES ALS CENTRES FETES PER L’AJUNTAMENT i CONSELLERIA

 • S’informa que durant l’estiu s’han fet tasques de manteniment als diferents CEIP del municipi (pintura, poda, desperfectes…)
 • Els CEIP exposen desperfectes importants que hi ha:
  • Balansat: 
   • degots importants al pavelló esportiu (que és municipal, però l’utilitza el centre); això preocupa especialment perquè el terra del pavelló s’ha canviat recentment.
   • Persianes
   • Demanen pintar algunes aules (la directora comenta que els canvis metodològics han d’anar acompanyats també de canvis en l’estructura, mobiliari i ambientació de les aules per a ser efectius)
  • Labritja:
   • Es comenta que algunes coses ja estan solucionades, però es recorda que l’edifici és vell i es necessiten reformes sovint.
   • La qüestió més preocupant és la valla perimetral. Les reparacions que s’han fet són insuficients i sembla ser un perill, a més que els nens s’escapen amb facilitat (a primària!!!)

En aquest punt hi ha una mica de partit de tennis entre Ajuntament i Conselleria. Margalida reconeix que tot allò que es pugui arreglar des de l’Ajuntament serà més ràpid ja que la burocràcia i lentitud de Conselleria és evident. Santi respon que no es poden fer càrrec de tot ja que sovint són bestretes importants, s’han de fer convenis perquè l’Ajuntament avanci els sous i després tarden molt a recuperar-los.

 • Alternativa aprofita per recordar als representants dels centres que tenim l’apartat infraestructures, o que es poden posar en contacte amb nosaltres directament per informar-mos de les necessitats que tenguin i ajudar-los a reclamar millores.

4.- ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS (subvencionades per l’Ajuntament)

 • L’Ajuntament demana als centres que els facin arribar les propostes que els interessin per a fer activitats de caire mediambiental.
  • Balàfia: volen treballar la recollida i anàlisi de microplàstics i fer alguna excursió marítima.
  • Balansat: fan la setmana de la sostenibilitat, i demanen si coneixem organitzacions que preparin activitats i tallers per a infantil i primària.

Alternativa informa de la plataforma Docents pel Futur i els recoman contactar amb la Conselleria de Medi Ambient.

5.- CURS ANTIINCENDIS

El curs passat els centres van demanar formació (especialment per a saber utilitzar els dispositius apaga-foc: extintors, mànegues…). L’ajuntament té un pressupost, però l’empresa els ha oferit una formació més completa per 200€ més. Seria una formació a les instal·lacions de l’empresa, per unes vint persones (uns 3 membres de cada centre i aproritarien també per formar el personal de les instal·lacions municipals).

Com em sembla una formació necessària per als docents, comento a Margalida que aquesta formació s’hauria de poder fer des de la Conselleria, especialment ara que es posa en marxa el servei de Prevenció

6.- CONGRÉS VÍVETE

Santi explica que els organitzadors del Congrés, que es farà dia 5 de novembre amb la participació de Irene Villa i el fill del narcotraficant Pablo Escobar entre d’altres, li van demanar col·laboració econòmica cosa a què va accedir pensant que hi assistirien alumnes del municipi, però l’IES no tenia la intenció de participar-hi i per tant no troba que l’ajuntament hagui de finançar si no hi ha participació de l’alumnat del municipi.

Margalida Marí explica que no tenien intenció de participar-hi degut a experiències prèvies amb la ONG organitzadora malgrat que els ponent són interessantíssims, però tenen les seves reticències pel que fa al format. (Es té la intenció d’ajuntar 2000 alumnes al recinte firal en dos torns, de 10 a 12 i de 12 a 14h).  

De tota manera, el centre ha decidit participar-hi, amb les reticències pertinents. Després en faran una valoració.

7.- INFORMACIONS DEL PRESIDENT

 • Amb motiu del 25N es vol organitzar una exposició amb dibuixos fets per l’alumnat del municipi i donar diversos premis. S’acorda que el dibuix anirà acompanyat d’un eslògan i es farà un manifest.
 • L’IES no hi participarà ja que tenen previst que la violència de gènere estigui present al centre no només aquest dia (com ja han fet en cursos anteriors) i informa que a més en aquest curs es volen centrar en treballar el model de masculinitat.

8.- TORN OBERT

 • Balansat:
  • Demanen organitzar el dia del llibre i les jornades esportives amb més antelació.
  • Demanen que els membres de l’Ajuntament es comuniquin més entre ells ja que sovint parlen amb un primer i després un altre que no sap de què li parlen.
  • Exposen que hi ha famílies amb dificultats per  participar a les activitats que es fan al pavelló municipal degut al transport, encara que es valora positivament que es concentrin diverses activitats allí.
  • Conviden a la xerrada “Aromateràpia científica” que es farà al centre dia 5 de novembre a les 18h.
  • Labritja:
   • Comunica que han rebut els resultats de l’anàlisi d’aigües, però que l’hauria de tenir l’Ajuntament.
   • Proposa coordinar-se per fer la proposta dels dies festius al municipi. 

* Balàfia: 

* Respecte dels dies festius, exposa que tenen la meitat de l’alumnat de Sant Joan i l’altra meitat de Santa Eulàlia, per tant seria lleig. De tota manera se’n parlarà a final de curs.

 

COMUNICAT A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ RESPECTE DEL MARCATGE

ACTUALITZACIÓ (8/11/2019)

Avui han presentat el comunicat a Menorca respecte al marcatge.

 

COMUNICAT A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ RESPECTE DEL MARCATGE (6/11/2019)

Avui matí els membre de la Permanent, han comunicat a la Conselleria d’Educació el posicionament de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, posterior a la reunió del 29 d’octubre, respecte del marcatge.

El compromís és traslladar-ho a les Juntes d’Eivissa i Formentera i Menorca.

Adjuntam el comunicat i  imatge.

Download

 

CAMPANYA 10N-ELECCIONS GENERALS

En les eleccions del dia 10 de novembre ens juguem el futur de l’educació en un moment clau. Malgrat això, la majoria de partits polítics no parlaran gaire o gens d’Educació durant la campanya.

Per aquest motiu, l’ASD, Alternativa Sindicat Docent, vol concórrer de manera simbòlica a aquests comicis per posar al centre del debat l’educació a les Illes Balears.

És una campanya breu, una setmana, cada dia tractarem un tema cabdal en l’educació.


1.PEL 5% DEL PIB EN EDUCACIÓ

El primer requisit que farà possible que puguem començar a negociar i  aconseguir les nostres reivindicacions és que augmenti la dotació pressupostària que es destina a educació.

Necessitam que es dediquin més recursos econòmics i com a mínim una dotació del 5% del PIB a l’Educació per poder pal·liar mancances estructurals i començar a desenvolupar les millores que el sistema està reclamant.


2. PER LA DEROGACIÓ IMMEDIATA DE LA LOMQE!

Un any després del canvi de Govern estatal encara és vigent la LOMQE. És hora de prendre mesures serioses contra ella. Demanam al nou Govern que derogui la LOMQE i cerqui el consens amb tota la comunitat educativa i la societat, en general, perquè crei una llei estable que perduri en el temps encara que canviïn els governs.

3.PER UN SISTEMA EDUCATIU PÚBLIC, DE QUALITAT I EQUITATIU!

L’alumnat i els docents necessiten poder treballar amb bones condicions. Per això es necessiten infraestructures dignes i de qualitat adaptades al segle XXI i amb quantitat suficient per baixar les ràtios actuals. Necessiten uns currículums actualitzat al segle XXI. La societat necessita un sistema equitatiu perquè cada alumne pugui aprofitar el millor del sistema sigui quin sigui la seva situació personal i estigui on estigui.


4.Per una escola laica!

Al segle XXI ja és ben hora de separar les religions de l’escola. La religió és d’àmbit privat i no ha de sortir d’aquest ambit. L’escola, en canvi, és d’àmbit públic, per a tothom, ha de ser laica, cap religió hi cap.
A més, vivim en un estat aconfessional. La religió contravé els principis científics i filosòfics que haurien de prevaler en els nostres centres escolars i, per tant, ha de quedar-se en l’àmbit privat. 

Alternativa Sindicat Docent proposa que s’augmentin les hores de classe de les disciplines de les Ciències Socials, ja que són aspectes del seu currículum: La influència de la religió als altres àmbits de la societat


5.Per uns docents respectats i valorats!

Reclamam que es valori i respecti als docents, començant  a implementar les millores sociolaborals que se’ns han estat prometent i no acaben d’arribar.

Aquestes millores fan referència a:

 • Aconseguir la reducció a les 18h lectives a secundària i a les 23h lectives a primària,
 • Recuperar el poder adquisitiu perdut.
 • Complements que garanteixin un augment real del sous  (equiparables a carrera professional)
 • Complement de Residència igual al de les Illes Canàries
 • Mesures que afavoreixin la conciliació familiar i laborar amb plens drets.
 • Evitar mesures que no aporten res en benefici ni del docent ni del sistema educatiu ni de l’alumne, com el marcatge.
 • Regulació de les altres feines dels docents: extraescolars, sortides, etc…


6. Per una escola en català

Alternativa Sindicat Docent aposta per l’educació en català. La llengua vehicular ha de ser el català.


Informa’t, reflexiona, decideix el teu vot i que sigui una aposta pel futur amb equitat, qualitat, dignitat.


Recordam que les nostres reivindicacions per a les anteriors eleccions, segueixen vigents:

http://www.sindicatalternativa.cat/eleccions-26m/