Arxiu mensual: abril de 2019

Resum del plenari del CEIB 9 abril 2019

Resum del plenari del CEIB 9 abril 2019

  • Aprovació de l’acta sessió anterior
  • Informacions del president :
  • Entrega Memòria Consell Escolar impresa i Informe Sistema Educatiu ISE 2015-2016
  • Ha sortit al BOIB 4 d’Abril la Llei del Consell Escolar de les Illes Balears. Es farà en 3 mesos la renovació del Consell Escolar.
  • Presentació memòria del Convivexit  del curs 2017-18per part de Marta Escoda.

http://convivexit.caib.es/

S’ha exposat la feina feta i s’ha tractat especialment el tema de l’excés d’expulsions que es donen principalment a ESO. També s’ha fet referència a l’arquitectura de convivència, com per exemple, passadissos més amples, ràtios baixes,.. que milloren la convivència.

  •  Aprovació de l’Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.
  • Aprovació de l’Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret XX/2018, de XX de XXX, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.
  • Aprovació de la resolució:

Resum Mesa Sectorial 08/04/2019

 

A la Mesa Sectorial Extraordinària d’avui s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

 

  • Comissions de Serveis a l’Institut d’Educació a Distància de les Illes Balears IEDIB.

 

El Director General, Antoni Morante, ha explicat que s’ha iniciat el procés d’elaboració del Decret del IEDIB i que va estar oberta la consulta prèvia preceptiva del 25 de febrer al 18 de març. Durant el mes d’abril enviaran als sindicats el primer esborrany d’aquest Decret.

Aquest curs hi ha més places de comissió de servei perquè s’ha incrementat l’oferta acadèmica al IEDIB en particular places d’EOI i FP.

Per part d’Alternativa hem manifestat que les instruccions de funcionament del pròxim curs no havien passat per la Mesa Sectorial i el Director General ha reconegut aquesta errada.

També hem manifestat que les  comissions de serveis per Educació especial, IEDIB i CEP necessitarien d’un procés d’homogeneïtzació. Actualment ens trobam amb una diversitat de convocatòries i cada una fixa els seus propis requisits, durada, avaluació, renovació, etc. Som partidaris de què aquest tipus de comissions de servei haurien de tenir la mateixa durada i s’haurien de regir pel mateix procediment de selecció (concurs, projecte i entrevista). De la mateixa manera s’hauria d’unificar l’avaluació de seguiment al cap de 2 anys i amb els mateixos criteris. Hem demanat que aquests siguin clars i públics i que en cas que l’avaluació sigui negativa que hi hagi un retorn al candidat.

 

  • Comissions de Serveis dels Serveis Educatius Especialitzats.

 

El Director General, Jaume Ribas, ha explicat que les places d’aquest servei són molt variades perquè van des d’aules hospitalàries a aules on s’atén alumnat tutelat pel Servei de menors. El curs passat sols es van presentar sol·licitud pel 50% de les places ofertes.

Per part d’Alternativa hem demanat, com per pel servei d’educació especial, homogeneïtat de les comissions de serveis. Hem demanat que es mantingui l’entrevista personal i que s’especifiquen els criteris d’avaluació de seguiment i que siguin públics.

COMUNICAT DE PREMSA

Davant de les notícies sortides a premsa a on la Conselleria ha mantingut contactes amb els sindicats de l’escola concertada, volem manifestar que:

El Sindicat docent Alternativa critica que la Conselleria d’Educació prioritzi les propostes d’acord que vol signar ara amb l’educació concertada abans d’assumir els compromisos (hores, retribucions, complements … ) pendents amb l’educació pública.

Alternativa, defensant l’escola pública i els seus treballadors, reclama que aquesta Conselleria s’assegui amb els sindicats de l’educació pública per negociar i aprovar aquests temes pendents i demostri així si té voluntat de dur-los endavant abans de les eleccions.

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/04/05/educacion-promete-financiar-costes-jubilaciones/1406758.html#cxrecs_s