Arxiu mensual: novembre de 2018

Mesa Sectorial d’Educació

Avui, 13 de novembre de 2018, la Mesa Sectorial d’Educació ha tractat aquests punts:

1)Instruccions eleccions sindicals:  S’ha discutit i esmenat l’esborrany. Una vegada més, hem recordat la necessitat real de fer les eleccions sindical de manera telemàtica a través del GESTIB, com ja s’han fet a Euskadi. Aquesta opció té molts beneficis: reducció de la despesa (paperetes, dietes, etc…), agilitat en el procés i no pèrdua d’hores lectives. Es tindrà en compte per a les properes eleccions sindicals, d’aquí a quatre anys.

2)Acord de govern sobre l’oferta pública d’ocupació: S’ha comentat l’esborrany que, una vegada aprovat pel Govern, reservarà les places que ha quedat vacants l’any 2018 (per jubilació, mort o renúncia) de funcionacis de carrera. Les places (consulta-les aquí) es reservaran durant tres anys i es poden treure a oposicions durant aquests anys. EN CAP CAS, ES TRACTA DE  LA CONVOCATÒRIA DE PLACES QUE SORTIRAN A OPOSICIONS L’ANY 2019.
La Conselleria ha afirmat que durant el mes de desembre faran públic el llistat d’especialitats amb places i illa.

3)Plantilles orgàniques: S’ha debatut el document que establidrà les plantilles orgàniques del centres escoles de les Illes Balears. Cal destacar la intenció d’estabilitzar el 85% de la plantilla, fet que facilitarà la mobilitat dels docents funcionaris de carrera. A més, hem recordat la necessitat de rebaixar ràtios, com ja s’ha fet a educació infantil.

Resum de la mesa sectorial convocatòria interins.

Resum mesa sectorial interins  novembre 2018

La Mesa sectorial d’educació va reunir-se per negociar la nova convocatòria d’interins del curs 2019/2020. Esperàvem que aquest curs es negociés el decret que donés estabilitat a la convocatòria per cobrir places vacants o en substitució. Ja es van negociar unes bases generals que continuaven amb el model establert i que introduïa un canvi: llista única.

La convocatòria no havia de presentar grans canvis respecte de les convocatòries anteriors, però, com tots sabeu, no va ser així. No entenem aquests canvis que han acabat perjudicant tothom per igual.

Per això, la NEGOCIACIÓ  s’ha basat en la recuperació de les condicions de tot allò que amb la proposta de la Conselleria es perdia i que tant ha preocupat els docents.

Llista única: És una de les modificacions que s’havia aprovat ja a les bases i per la qual Alternativa havia lluitat des del primer dia. Es va aprovar per majoria sindical perquè respecta la vocació dels docents i garanteix que ningú tindrà ½ jornada podent-ne tenir una de completa.

 

Optativitat en la tria de places: durant els darrers tres anys s’havia aconseguit un model que permetia la llibertat de tria de places en el tràmit del juliol. Era un model beneficiós per a tots els docents interins. La Conselleria ha modificat el model i obligarà a tots els docents a triar totes les places a què s’opta, en cas de no fer-ho, es farà d’ofici. Tornarem a lluitar per la situació anterior, tan beneficiosa per a tothom, com hem vist fins ara. La Conselleria es va comprometre a reconèixer el dret a l’atur a tots els que siguin cessats.

Modificacions al barem: En el primer esborrany, es plantejava un canvi substancial en la política de la conselleria. Fins ara, ens havia enfocat cap a una formació permanent als centres, per als centres i en els centres, que havia tingut un ampli suport entre els docents, que han participat majoritàriament d’aquest model. Ara presentaven un model en què el màxim de puntuació era 40 amb dualitat entre titulació acadèmica i formació permanent, fet que mai havia estat motiu de debat. No es podia permetre que es deixessin perdre hores i hores de formació ja feta.

Després de la negociació per mantenir el model que permetia que el docent triés el seu itinerari formatiu. Com queda? Un màxim de 35 punts a completar en dos blocs: 30 punts per la formació permanent i 10 per a formació acadèmica. Vam intentar aconseguir que no es dividís en dos blocs i que, com ja hem dit, fos el docent qui triés com vol formar-se. No va ser possible.

Es tindran en compte els mèrits assolits fins a data de 31 de desembre de 2018.

Puntuació per haver superat la primera fase d’oposicions: Malgrat haver demanat estudiar la possibilitat de puntuar per haver supera la primera fase de les oposicions, no volíem que es fes ni de forma retroactiva (Quin ha de ser el límit?) ni que s’obrís a altres oposicions d’altres Comunitats Autònomes. La Conselleria no va veure seguretat jurídica en la seva aplicació i va tirar enrere aquest punt.

En cap cas acceptarem un model que lligui directament les notes de les oposicions amb la llista d’interins que tanta inestabilitat genera on s’aplica.

El termini per presentar sol·licituds de forma telemàtica i/o presencials serà del dia 8 de gener de 2019 a 22 de gener de 2019.

 

Finalment s’ha arribat a un model que no varia substancialment l’ordre de la llista , però deixa alguns damnificats pel camí i tots perdem la optativitat en la tria de places . Tant d’enrenou per a això.

Alternativa insistirà en la necessitat de configurar un decret que doni estabilitat en el model de contractació dels docents interins i no haver d’estar pendent cada curs de les ocurrències polítiques.

Avanç mesa sectorial convocatòria interins 2019-20

Avanç informatiu, en breu ampliarem la informació.

  • La puntuació del barem tendrà un màxim de 35 punts, subdividits en 10 punts  de les titulacions i 30 punts  de formació permanent .
  • La superació de la primera fase d’oposicions, degut a la inseguretat jurídica en la seva aplicació, ha decaigut i finalment no puntuarà.
  • S’hauran de seleccionar totes les places a l’adjudicació del mes de juliol i es perd la opcionalitat en la tria de places, cosa que s’havia aconseguitels darrers anys, segons la Conselleria, per aconseguir ocupar totes les places possibles el dia 1 de setembre.
  • S’amplia el termini de reconeixement de cursos del 31/8/18 al 31/12/18.