Arxiu mensual: juliol de 2017

Itineraris d’autoformació docent

Amb la nova normativa sobre formació dels docents, s’hi inclou la possibilitat d’ autoformació, una forma novedosa que no es podia aplicar fins ara.  Com tot el pla quadriennal, la formació ha de seguir un dels itineraris formatius següents:

1. Metodologies d’aprenentatge

2. Convivència i educació emocional

3. Gestió d’equips i coordinació docent

4. Educació inclusiva

5. Millora de les competències lingüístiques

6. TIC i competència digital

7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

8. Comunitat educativa d’aprenentatge

Poden formar part d’aquesta modalitat diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència  a congressos, jornades, etc…) per entitats homologades i/o de reconegut prestigi  realitzades durant el curs escolar.  (La normativa entra en vigor a partir del dia 1 de setembre de 2017, per tant, la formació ha de tenir lloc a partir d’aquesta data)

Una vegada acabada la formació, s’ha de presentar una memòria justificativa en què s’exposi quina és la línia estratègica de formació i un informe, d’una extensió d’entre 5 i 10 pàgines, ha de posar de manifest les possibilitats de transferència en un centre educatiu de la formació rebuda i la capacitat de l’interessat per aplicar els coneixements adquirits en activitats amb l’alumnat a l’aula o al centre, a partir del disseny d’una aplicació didàctica, d’un projecte d’aula, de material didàctic, etc.

Una comissió decidirà si es valida la formació amb un màxim de 100h per curs i línia estratègica.

Més informació

 

Fons social 17/07/17 No tendrem l’ 1%

Avui ha tengut lloc una reunió de fons social on se’ns han lliurat, com sempre,  el llistat de persones que han demanat bestretes tant ordinàries com extraordinàries, així com, el llistat de persones que se’ls ha concedit l’ajut d’estudis i ajuts per menors de 18 anys.

Les persones que varen sol.licitar ajuda per estudis, la darrera quinzena d’abril, no ho cobraran fins al mes de setembre.

Alternativa ha volgut fer constar el seu desacord amb les instruccions publicades en el BOE on s’especifica que la pujada de l’1% no afectarà  les prestacions del fons social. Al mateix temps seguim esperant que es convoqui una mesa en l’àmbit de la funció pública per revisar el decret.