Arxiu mensual: febrer de 2017

ASSEMBLEA DE DOCENTS DIA 2 DE MARÇ

 

Aquí teniu l’ordre del dia de la propera assemblea general que tindrà lloc el 2 de març a l’IES Sant Marçal a les 17:30h:

  1. Informació de les gestions fetes per la coordinadora: Document amb 8 propostes pel 2017, reunió amb el Director General d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, qüestionaris ràtios…
  2. Decissió postura Assemblea de Docents davant la vaga de 9 març.
  3. Campanya ràtios inasumibles i denúncies.
  4. Modificacions al calendari escolar.
  5. Informació convocatòria d’oposicions.
  6. Informació convocatòria d’interins.
  7. Informació col·legi professional.
  8. Premi Ramon Llull 2017 a Illes Per un Pacte.
  9. Torn obert de paraules.

La vaga de dia 9 de març està convocada per la Plataforma Estatal per l’Escola Pública (pares, sindicats estatals, estudiants…). És una vaga general que afecta a tots els nivells d’ensenyament i es fa en contra del recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d’aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE. La protesta té l’objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Si heu seguit la premsa haureu vist que hi ha opinions a favor de secundar-la ja que els punts que reivindica són coherents amb la lluita feta fins ara; però també hi ha motius per dubtar de la seva eficàciaja que la convocatòria no surt de les bases i es pot mantenir la lluita contra la LOMCE d’altres maneres.

Què pensau al vostre centre? Veniu el màxim de gent per decidir entre tots. 

Cada opinió compta!

Majors de 55 anys, reducció de jornada: Recordeu

Professors majors de 55 anys

El professors majors de 55 anys poden acollir-se a una de les següents mesures:

1. Reducció de mitja jornada amb, la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució per altres activitats sense disminució retributiva d’acord amb els

criteris per a la confecció de les quotes.

El requisit perquè un professor pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.
La sol·licitud, segons model de l’annex , s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 24 de març. El director del centre, fins al 7 d’abril ha d’introduir al programa de gestió GestIB la relació de persones que han fet la sol·licitud i arxivar aquestes sol·licituds a la secretaria del centre, en l’expedient del professor.

Download