Arxiu mensual: desembre de 2016

Exàmens de setembre a debat

Avui horabaixa hi ha hagut una reunió de la comissió tècnica per la revisió del calendari escolar. Vos recordam que aquesta comissió va sortir de la reunió de dia 29 de novembre.

CONSELL ASSESSOR DEL CALENDARI ESCOLAR

El focus de la reunió ha estat cap a la possible estructuració d’un nou calendari els exàmens extraordinàris de setembre, la proposta és passar-los a juny. S’ha estudiat sobre un model de calendari proposat per la Conselleria.

Download

Podem dir que en general no es veu clar les dates per dur a terme aquest canvi. S’ha proposat diferentes possibilitats de dates. Els propers dies ens faran arribar les diferentes propostes que s’ha plantejat. Alternativa ha manifestat que no estava d’acord amb un canvi de calendari, encara que és una comissió d’estudi i que s’ha de traslladar als companys dels altres sindicats per a poder es debatre’l i votar al consell assessor. Hem demanat si aquest canvi de calendari, en cas de ser aprovat, passaria pel Consell escolar de les Illes Balears i se’ns ha aclarit que es durà a terme via resolució i per tant, no ha de passar pel Consell escolar.

30% un any després.

calendari-desembre-001

Ara fa un any l’Assemblea de Docents va aturar la vaga convocada pel dia 15 de desembre del 2016, fruit del Compromís parlamentari dels partits PSOE, MÉS i Podem que va posar fi a anys de mobilització sostinguda per part dels docents. Al document es comprometien a destinar, a l’educació, entorn del 30% de qualsevol millora pressupostària, que permetés incrementar la despesa de la Comunitat Autònoma.

Recordem que el document especifica  on la conselleria d’Educació i Universitat  s’havien de destinar prioritàriament a:

–Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i Primària.

–Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.

–Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.

Malauradament no s’ha produït una millora del finançament autonòmic per part de l’estat, però sí que s’ha incrementat la despesa a la nostra comunitat.

Ara que ja fa un any d’aquest compromís i s’apropa el final d’exercici pressupostari del 2016, és l’hora de passar comptes i mostrar a la comunitat educativa el compliment d’aquest compromís.

 

ÚLTIMA HORA: AMPLIACIÓ DEL CALENDARI D’APLICACIÓ DE LA LOMCE

 

Vos adjuntam l’enllaç de:

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf

13895452_973949786059120_6576004382034285355_n