Arxiu mensual: novembre de 2016

MESA EXTRAORDINÀRIA 02/11/16

cropped-logo.png

Avui hem assistit a la mesa extraordinària amb el següent ordre del dia:

captura-de-pantalla-2016-11-02-a-les-19-03-27

Abans de começar la Directora General de Personal Docent ens ha fet cinc cèntims de la reunió que tingueren a Madrid respecte  poder ampliar la taxa de reposició anual per a poder definir les places per a les oposicions de 2017. Evidentment no s’han compromés a res i estan a l’espera, de si hi han canvis en la composició dels membres d’educació o no, en cas afirmatiu se’ls transmetrerà la proposta de la Conselleria a Hisenda.

Cal recordar que la taxa de reposició acumulada des dels anys 2011, 2012 i 2013 és de 681 places, si sumam les 425 de la darrera taxa de reposició fan un total de 1.016 places. Només es podran treure aquestes darreres, 425, fins que Madrid autoritzi la resta. Aquesta situació és insostenible si tenim en compte que tenim una tasa un 30% d’interins.

Tot seguit, s’han exposat les diferents al·legacions presentades pels sindicats.

Tots hem coincidit amb el fet que: Rebutjam totalment l’aplicació de la LOMCE i per tant, qualsevol esmena és per «imperatiu legal».

Les al.legacions presentades per part d’Alternativa han estat les següents:

  • Si es vol aconseguir que els projectes de centre involucrin a tota la comunitat educativa, es fa necessari afegir un representant més del centre que represen al sector de l’alumnat. Creiem que que aquest representant hauria de sor r de la Junta de Delegats.

També es fa imprescindible que:

  • La composició de la comissió de selecció ha de ser equilibrada entre els tres sectors de la comunitat educativa: docents, famílies, alumnat, i si s’escau, forces socials i Administració de manera que una no pugui vetar les decisions de les altres dues. D’aquesta forma, serà una decisió transparent, democràtica i en relació a uns criteris clars en què predominin els factors pedagògics. Per aquest raó per a triar el director/a i el seu equip directiu, hauria de comptar amb el vist i plau del Claustre i del Consell Escolar, pel que fa la coherència del projecte de direcció respecte del PEC.

Exposat això les nostres propostes són :

Article 7 Comissió de selecció.

1. Afegir un representant més del centre que representi al sector de l’alumnat (així hi haurà representació explícita i quedaria equilibrat). Proposam que aquest representant hauria de sortir de la Junta de Delegats.

Aprovació del Consell i el claustre.

El claustre i el Consell Escolar han d’aprovar l’adequació dels projectes de direcció dels candidats al Projecte Educatiu del Centre perquè puguin ser admesos a la consideració de la comissió de selecció.

Les dues han estat acceptades. Degut a que la LOMCE no deixa marge, es farà un redactat on es digui que es necessari la valoració per part de Claustre i del Consell Escolar, un informe on s’expliqui perquè és rebutjat o acceptat.

Per part del Director General de Planificació i centres a deixat clar el seu total rebuig a la LOMCE, per la qual cosa tot alló que es pugui canviar és farà efectiu. Així com també a recordat el compromís de la Conselleria d’acceptar totes aquelles propostes que es facin des del Pacte Educatiu. Com es la esmena presentada per a canviar el terme de «lideratge» per «facilitador».

Un altre punt que han estat d’acord tots els sindicats és amb la necessitat que la Conselleria doni tots els mitjans possibles perquè tothom que es vol presentar a director, tengui accés a fer el curs a directors ja que a partir del 2018 serà un requisit i no un mèrit.

Quasi totes les esmenes presentades han estat acceptades per canvi de redactat o posteriorment amb resolucions.

Una vegada tornat a refer se’ns remetrà un altre pic l’esborrany.

 

COMUNICAT SOBRE PRESSUPOSTOS

Sindicat Alternativa Docent

cropped-logo.png

2 de novembre de 2016

Pressupostos d’educació i altres quimeres.

Uns altres pressupostos i una altra decepció en relació als pressupostos del Govern de les Illes Balears per a educació.

Pel que fa al pressupost d’educació pel 2017 s’anuncien 882 milions  per educació respecte als 817 milions del pressupost del 2016, el que representa un augment del 8%. Com va anunciar el Conseller d’educació, el pressupost final del 2016 es liquidarà amb un increment respecte als pressupostat d’uns 25 milions, fet que posa de manifest que l’increment real disponible en el sistema educatiu respecte aquest any serà d’uns 40 milions, un 4,7% superior i que dificilment podrà cobrir la bateria de mesures anunciades al Pla d’èxit Escolar i molt manco revertir la situació diagnosticada al propi pla de la conselleria.

El pressupost del 2017 s’ha incrementat en  427 milions i volem recordar l’esperit de l’acord parlamentari amb el qual es comprometia a destinar un 30% de qualsevol increment de pressupost a educació, el que suposaria incrementar-los, al manco, durant el  2017, en 128 milions arribant als  945 milions. Aquest fet tampoc s’ha produit i per aquest motiu  la inversió en educació ha vist reduïda la seva importància en el conjunt del pressupost, davallant al 18,89% del total i quedant totalment allunyats dels #MésDeMil milions d’euros que la comunitat educativa exigia  per garantir el bon funcionament del sistema educatiu balear (ràtios, infraestrucutres…). Una altra vegada, es posa en dubte que l’educació sigui una prioritat real de l’actual consell de govern.

Sorprèn més si fem vista enrere i ens fixem els programes electorals dels partits polítics que permeten, amb el seu suport o activament, el govern de les Illes Balears. El director general de pressupostos, anomenat pel PSIB, diu que és una “quimera” dedicar un 4% del PIB a Educació, quan prometien des del PSIB arribar al 5%. Si volem millorar de veres l’educació, haurem de seguir reclamant quimeres!

Per altra banda, el PP de les Illes Balears ha demanat en seu parlamentària, fent gala d’una amnèsia preocupant, que es dediquin a Educació els mil milions d’euros als quals ens referim més amunt i que arribin als 1300 milions. Ens pareix, com a mínim, estrany que sigui el partit popular qui demani això, quan durant la darrera legislatura no varen fer res per millorar el sistema educatiu, més aviat tot el contrari, i no només en l’aspecte econòmic, fins al punt d’aconseguir la major manifestació vista mai a les Balears.

Havent vist el canvi en la seva postura, si és realment així, poden defensar a Madrid una millora en el finançament de les Illes Balears.