Arxiu mensual: setembre de 2016

Cobrament de sexennis

Els docents, tant funcionaris de carrera com funcionaris interins, recuperarem el cobrament del complement de formació  permanent (sexennis) després de molt temps i moltes reivindicacions.

Com a mesura excepcional i per estalviar tràmits, la Conselleria actuarà d’ofici i aplicarà el pagament a tots aquell que compleixin els requisits:

  •  6 anys de feina, 1 sexenni
  • 100 hores de formació permanent per cada sexenni.

Podeu comprovar al vostre portal de personal (WEIB > Portal de Personal > Triennis i Sexennis) si teniu actualitzada la vostra informació. En cas contrari, l’heu de sol·licitar seguint les instruccions que trobareu en aquest enllaç. Triennis i sexennis

sexennis

 

Informació sobre les revàlides

Informació de la reunió amb el Conseller d’Educació i Universitat sobre les revàlides.

En una reunió informativa, el Conseller d’Educació i Universitat, sr. Martí March, ha explicat la postura del govern de les Illes Balears respecte de les proves de revàlida que contempla la LOMCE.

Sembla que la posició comuna en la comunitat educativa de les Illes Balears és clara: oposició a aquestes proves injustes, antigues i aprovades per un govern estatal en funcions.

Així, s’ha informat que la conselleria vol mantenir reunions d’aquest caràcter amb tota la comunitat educativa per tal de donar a conèixer la seva posició i recollir la postura de totes les parts.

La trobada ha començat amb la informació apareguda avui als mitjans de comunicació: el Govern ha interposat un recurs jurídic al decret de les revàlides davant del tribunal superior de justícia. A més, ha comunicat que s’estan coordinant amb altres comunitats autònomes per tal de convocar la Conferència Sectorial d’Educació per tractar exclusivament aquest tema, però el ministeri no contesta la proposta de convocatòria.

Així les coses, les proves de revàlida del curs 2016-2017 queden, per etapa, de la següent manera:

Primària: es manté el model que es va aplicar el curs passat, per les quals el govern té un requeriment judicial per part del ministeri.

Secundària: aquest curs no tenen repercusió acadèmica sobre la titulació de l’alumnat (no serà així en propers cursos).

4t ESO: són les proves més incongruents. Els alumnes, amb el títol ja a la mà, hauran de fer proves que no serviran per a res ja que aquest curs aquestes proves no tenen incidència en l’obtenció del títol de la ESO. A més, donat l’elevat número d’alumnat que les ha de fer (entre 7000 i 8000) les proves implicaran un absolut caos organitzatius i, el més greu, una gran despesa econòmica (ja que requereixen per fer-se de 4 a 5 dies). Aquestes proves hauran de ser corregides per funcionaris segons marca la LOMCE.

-Batxillerat: com les anteriors, no tindran efectes acadèmics. Des del Govern, s’assegura que intentaran que es mantiguin les mateixes proves que han existit fins ara, això és, matenir les proves d’accés a la universitat. Tot i això, s’està pendent de rebre el decret des de Madrid, on s’indican les indicacions per desenvolupar les proves, el qual encara no ha passat pel Consell Escolar estatal per la manca de president i de secretari -s’està pendent de la decisió de l’advocacia de l’estat per desencallar la situació-. En tot cas, tenen fins al 30 de novembre per publicar el decret.  En qualsevol cas, des  de la Conselleria s’ha assegurat que es vol mantenir l’estructura organitzativa que ha existit fins ara, així com el model de les proves.

També s’ha informant que l’IAQSE continua treballant en un sistema propi d’avaluació com el que existeix a Catalunya i al Euskadi.

Alternativa Docent s’hi oposa frontalment a les revàlides i al conjunt de la LOMCE i demanem al Govern que sigui valent en aquest sentit.

Revàlides? No, gràcies!

13895452_973949786059120_6576004382034285355_n

MESA TÈCNICA PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ I EL TRACTAMENT DEL MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Avui a les 10 hem anat a la reunió de la mesa on han informat de les primeres accions de la Conselleria per al foment de la normalització lingüística engegades el curs passat en els centres escolars: S’oferten cursos de Formació a centres, que estaran encaminats a la metodologia i actituds envers la llengua, aquesta convocatòria acabava el setembre, però s’ha ajornat per a que tots aquells centres que ho desitgin ho puguin sol·licitar, els centres de Palma tendran com a suport un becari (dinamitzadors lingüístics).

Els inspectors dels centres vetllaran perquè els centres tenguin el projecte lingüístic actualitzat i que es du a terme, respectant el decret de mínims.

Ens comuniquen que s’han detectat algunes irregularitats quant a les titulacions de català en alguns centres concertats, així com també, en les escoletes d’infants. Per aquest motiu, es revisarà la documentació per poder fer totes les certificacions que siguin procedents.

S’ha informat que s’han hagut de fer molts esforços per a tornar a reubicar les tasques que durant la darrera legislatura s’havien desmantellat o fusionat amb l’IEB, per la qual cosa s’ha recuperat el projecte DINAMICAT, que estarà formada per personal de Formació del Professorat, Normalització lingüística i FOLC. Una de les seves accions serà fer una xarxa de coordinadors lingüístics on hi formaran part els diferents CEP d’arreu de les illes. En breu s’emetrà un comunicat explicant tots els canvis que han succeït.

Al mateix temps, s’ha informat que la tasca de la creada mesa d’experts, els quals han estat recollint informació per poder fer una primera valoració de la situació del català l’àmbit educatiu, una vegada estigui enllestit es farà públic, si bé, abans es passarà a persones que es considerin expertes en aquest tema de les diferents illes.

S’ha informat que en breu el FOLC -antic reciclatge de català- passarà a gestionar-ho la UIB, a la qual només li falta assignar la persona que ha d’ocupar aquest departament, una vegada fet, es traspassarà de tota la informació i es faran els canvis normatius pertinents per si escau un canvi de pla d’estudis.