Arxiu mensual: juny de 2016

Estiu dels docents interins: prou discriminació salarial!

Com cada 30 de juny, s’acaba el curs escolar i malauradament avui molts companys seran cessats i deixaran de cobrar l’estiu  i passaran a formar part de les llistes de l’atur durant l’estiu. Aquests docents han fet feina durant  el curs escolar, amb els mateixos companys i amb els mateixos alumnes.

Malgrat això, no seran iguals que els companys amb qui han compartit claustre durant  el curs. No seran iguals perquè la normativa estableix que si es va obtenir una plaça en substitució  i no una plaça vacant no es té dret a tenir un contracte de tot el curs.

Altres companyes i companys, que han fet substitucions durant  el curs en diversos centres, amb els perjudicis que això comporta, tampoc no tenen aquest dret.

No només això, més enllà dels perjudicis econòmics, suposa un greuge en la  puntuació per experiència en el llistat d’interinatge.

Es posa de manifest una injustícia que va en contra dels principis de mateixa feina, mateix sou, segons diu l’Organització Internacional del Trreball (OIT) i les Directives de la comunitat europea.

Des d’Alternativa Docent volem denunciar aquesta discriminació i instem a la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears a solucionar aquesta situació de manera immediata.

viajar-por-el-mundo-sin-dinero

Final de contracte: i ara què?

Docents que cobraran i puntuaran els mesos de juliol i agost complets:

  • Docents amb vacant adjudicada
  • Docents amb vacant sobrevinguda abans de l’11 de gener.
  • Docents amb una substitució prevista per tot el curs escolar, adjudicada al tràmit de l’agost del 2015.

La resta de docents, substitucions en diversos centres, vacants posteriors a l’11 de gener, només cobraran la part proporcional de vacances no gaudides, referents al mes d’agost a raó de 2,5 dies per mes treballat. En cap cas, aquest període es tendrà en compte com experiència docent a la puntuació de l’experiència docent ni als conceptes retributius de triennis i sexennis.

Sol·licitud de la prestació d’atur:

  1. Sol·licitar el certificat d’empresa a la Conselleria d’educació, telemàticament al portal del personal. Una vegada sol·licitat la Conselleria el remet directament al SOIB. https://www.caib.es/pfunciona/
  2. A la finalització de les vacances no gaudides,no es pot fer abans, tendrem un període de 15 dies per sol·licitar al SOIB la prestació d’atur. S’ha de demanar cita prèvia. https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do

 

Publicada la Resolució del procés d’adjudicació de destinacions pel curs 2016-17

Publicada en el BOIB la resolució d’adjudicació de destinacions.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10507/581918/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce