Arxiu mensual: abril de 2016

Convocatòria d’interins 16/17

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Novetats :

 • Termini de presentació de sol·licituds del 13 al 29 d’abril. No espereu al darrer moment.
 • Increment de la puntuació màxima per formació de 25 a  30 punts.
 • Continua l’adjudicació diferenciada per cosos. No apliquen la llista única.
 • Possibilitat d’estar en situació de no disponible en qualsevol moment sense haver de justificar-ho. Aquesta situació serà per trimestres escolars i es podrà passar a disponible a cada canvi de trimestre.
 • Es tendrà en compte la situació de discapacitat en l’adjudicació de places.
 • S’haurà d’acreditar , en el mateix procés de sol·licitud la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals.
 • La puntuació de les titulacions d’idiomes han sofert petites variacions i només es valorarà la de nivell superior del mateix idioma.
 • Valoració de l’experiència docent a universitats públiques.
 • Es mantenen algunes excepcions per impartir determinades especialitats o funcions , amb l’obligació de seleccionar totes les especialitats o funcions a les que pot optar l’aspirant.

Download

Mesa EXTRAORDINÀRIA d’educació: Pla de millora de centres

Conselleria, representada pel director general de Planificació i Centres, la directora general de Personal Docent i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, ens havia convocat per presentar-nos els esborranys de dues resolucions vinculades:

-Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la implantació de plans integrals de millora dels centres en el curs 2016-2017

– Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats al Pla integral de millora per al curs 2016-2017 i 2017-2018 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears.

El Pla Integral de millora que presenta la Resolució serveix bàsicament per donar cobertura legal a aquells centres que ja estan aplicant mesures innovadores en el seu projecte de centre. D’aquest programa, sols se’n podrien beneficiar 30 centres (20 a primària i 10 a secundària).

Hem lamentat que aquest pla, que realment serà un pla pilot d’una durada de 2 cursos, no hagi anat precedit d’un estudi de la situació actual d’aquestos experiments a la nostra comunitat.

També hem lamentat que no s’hagin fet consultes prèvies a la presentació dels esborranys.

Ens han respost que han tengut temps perquè volen treure aquesta normativa aviat.

Però el punt més conflictiu, rebutjat per totes les organitzacions sindicals, ha estat el de “places amb perfil específic” (annex 1, punt sisè, 2,f). Hem debatut molt aquest punt que té repercussions en altres aspectes laborals com ara comissions de serveis, places per a docents interins.

Esperem que ens hagin escoltat i que el següent esborrany que ens presenti es faci ressó de les aportacions fetes a la reunió.

Pel que fa a la segona resolució, els punts no han estat conflictius. Bàsicament allò que vol Conselleria és que es faci una formació activa amb un límit de la part teòrica. Els assessors i assessores dels CEPs ja s’estan formant en noves metodologies i a més, dintre d’aquests plans integrals de millora, seran sobretot coordinadors.

Al final, encara que no estigués a l’ordre del dia, se’ns ha permès fer preguntes a la directora general de Personal. Havem aprofitat per interessar-nos per:

 • OPOSICIONS

 

NO HI HA RES CONCRET. HI ESTAN TREBALLANT.

 • PEMAR

 

PLANIFICACIÓ N’ESTÀ FENT UN ESTUDI.

 • PROVES DE PRIMÀRIA

ENCARA NO HI HA RES CONCRET. HI ESTAN TREBALLANT.

La directora general de Personal Docent s’ha compromés a demanar una Mesa específica per debatre el desplegament de la LOMQE.