Arxiu mensual: febrer de 2016

Esmenes al Decret ”de competència comunicativa”

A la sessió extraordinària de la mesa sectorial d’educació de dia 11 de febrer amb l’ordre del dia:

-Ratificació del decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius.

Hem presentat les esmenes següents:

Download

I l’esborrany del decret:

Download

Comissió Formació Permanent del Professorat

La comissió de Formació Permanent del Professorat s’ha reunit aquest matí per donar a conèixer el Pla Quadriennal de Formació permanent del professorat.

La directora general de Formació del professorat, Maria Alorda, i el seu equip han informat que:

  1. El nou Pla quadriennal es basa en les reflexions i aportacions que es van fer en les jornades de reflexió i orientació per a la formació del professorat que es va fer a inicis de curs.
  2. Les línies d’actuació que vol seguir el nou pla de formació (els podeu consultar en el document)
  3. La tipologia de formació: fan una aposta per la formació en els centres, dels centres i per als centres. La formació que s’imparteixi haurà de ser aplicable a les aules; formació especialitzada i intercentres; funció directiva, formació professional,  experiències formatives, etc…
  4. Moficicació del decret de Formació del professorat per aconseguir que:
    1. Reconèixer la formació, que es basarà en l’impacte educatiu que tingui la formació.
    2. Canviar la normativa i estructura interna.
    3. Valorar els col·laboradors i les entitats que puguin dur a terme activitats de formació.
Tot això comptarà amb un pressupost d’uns 9 milions d’euros.