Arxiu mensual: octubre de 2015

Mesa tècnica 28-10-15

La Direcció General de personal Docent ens havia convocat avui a una mesa tècnica per iniciar la tramitació de diversos procediments i informar-nos d’altres. La reunió d’avui només pretenia ser una primera presa de contacte i una sessió informativa. Properament, en Meses Sectorials, es tancaran tots aquests apunts. És per això que totes les informacions no són definitives a hores d’ara.

 • Criteri de plantilla orgànica

Ens han fet arribar els criteris que faran servir per crear la plantilla orgànica del sistema educatiu. És la primera vegada que es negociarà després de 3 anys. La podeu consultar a continuació:

plant1plant2plant3

 

S’hi poden presentar esmenes fins al proper 4 de novembre.

S’ha de tenir en compte que aquesta plantilla es completa posteriorment amb la quota de professorat, de la qual ens faran arribar també els criteris per establir-les. Es negociarà més endavant.

 • Procediment contradictori

La Conselleria d’Educació i Universitat, a petició del Cos d’Inspectors, s’ha posat a treballar en un nou procediment per tal d’avaluar la idoneïtat de la tasca dels docents interins. A falta del document definitiu, el procediment d’avaluació l’iniciarà el centre, a través del director, i tindrà en compte l’activitat docent, el sistema d’avaluació, la gestió de l’aula, la participació en el centre, etc. Si després del procés d’avaluació s’emet un informe negatiu i, passant per comissió i Mesa sectorial, el docent  serà exclòs de les llistes durant un curs.  En tot moment, però, la persona afectada tindrà dret a al·legacions i a la defensa pròpia.

Quan  en tinguem més informació, us la farem arribar.

 • Adjudicació de substitucions

Davant de la dificultat per cobrir la totalitat de les places a través del sistema telemàtic, l’Administració es planteja mantenir l’optativitat per participar en el procés telemàtic, però, l’obligatorietat d’acceptar la plaça en cas d’aconseguir-la en l’adjudicació.

Quan tinguem més informació, us la farem arribar.

 • Obertura de borses de 37 especialitats

A partir de divendres, estarà obert el procediment per completar les borses d’interins de 37 especialitats que coneixerem demà en el BOIB.

 

Deficiències en els centres educatius d’Eivissa

Des de la Delegació d’Alternativa Docent hem valorat la situació d’alguns centres educatius d’Eivissa durant el primer mes del curs 15/16.

Entre els centres eivissencs, dos arrosseguen greus problemes des de fa massa temps. Com per exemple, l’Escola d’Arts i Oficis, que porta 19 anys de forma provisional en un espai vell amb mancances que requereixen una intervenció urgent: canonades oxidades, finestres que no tanquen, goteres, pistes poliesportives insuficients, manca de gimnàs i vestuaris, espais exteriors abandonats, aules velles sense tancaments aïllants, falta de pissarres digitals (només disposen de dues), tallers que han sofert alguna adaptació però que segons el IBISEC segueixen necessitant millores, i, tot i que, des de la direcció del centre fan meravelles amb l’escàs pressupost del que disposen, no s’arriben a cobrir recursos bàsics com laa calefacció, la neteja, llum, material per a classes de pintura, forja, ebenisteria, etc. Fa 6 anys que no reben partides pressupostàries per a la millora de l’ Escola d’Arts i Oficis. El més destacable és el fet d’estar situats provisionalment a l’edifici amb adreça en carrer des Riu Duero nº5 de Ca Cifre, Sant Josep, encara, després de 19 anys, no els han proporcionat una ubicació definitiva.

Una altre cas similar és el de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa, que des de fa 22 anys no disposa de centre propi. Les classes s’imparteixen en l’IES BlancaDona a les tardes i als matins en l’IES Sa Serra, aquesta situació perjudica greument  l’alumnat perquè per fer accions diàries com ara realitzar consultes, formar part dels grups de pràctiques orals, utilització de biblioteca, etc, s’ha de desplaçar doblement. A més, aquesta situació no afavoreix la integració dels estudiants  privant-los de poder realitzar activitats culturals, com exposicions que romanguin de forma permanent en algun lloc del centre . També és un perjudici per a la directiva de la EOI i dels instituts en els quals imparteixen classes, ja que si bé gràcies a la seva bona comunicació i coordinació han anat salvant la situació, es troben amb el problema de no poder utilitzar materials didàctics a les aules que siguin permanents, o que el curs proper en l’IES Sa Serra no podran cedir les aules com ho han estat fent aquests últims anys, ja que veuran augmentat el seu alumnat i no quedaran aules lliures.

El CEIP Sant Ciriac porta des del curs 2008/09 sol·licitant que se solucionin els problemes d’infraestructures que sofreixen a causa de les modificacions que s’han anat fent des de la seva creació fins a aquest curs amb la finalitat de poder acollir a l’alumnat i poder resoldre així els problemes d’escolarització del municipi. Les necessitats més urgents són:

 • El tancament dels passadissos del 1r pis i finestres de baix, amb correderes, cobriment dels sostres de la planta baixa de la part vella.  
 • La col·locació de rajoles noves a la planta baixa de la part vella del centre (s’haurien de llevar les que hi ha perquè sovint es rompen i els nens es tallen).
 • La reforma dels banys dels alumnes d’Educació Infantil, d’Educació Primària, dels mestres i la construcció de banys nous al pati d’EP.
 • Canviar la ubicació o remodelar les oficines per a fer-les més funcionals.
 • La construcció d’un gimnàs.
 • Ampliar o canviar de lloc el menjador perquè l’aula que s’utilitza és massa petita.
 • Ampliar l’aula d’informàtica.   
 • Construcció d’espais per a tutories, desdoblaments, reforç…
 • Construcció de noves porxades als patis i remodelació de la que hi ha a la sortida del pati d’EP.
 • La reforma dels patis d’EP (Educació Primària), perquè no estan en bones condicions, presenten barreres arquitectòniques i són perillosos pels alumnes.
 • Canviar les tanques de l’escola per unes altres més adequades i segures.
 • Reforma de les instal·lacions de fontaneria i electricitat perquè sovint presenten problemes.
 • Reforma de la climatització de tota l’escola (la calefacció no arriba bé a totes les aules i fa molt de fred a l’hivern i molta calor a l’estiu perquè s’ha de tenir tancat per mor de la remor).
 • Adaptar el centre a la normativa vigent quant a seguretat i suprimir totes les barreres arquitectòniques.

I, dels centres de recent creació, el CEIP Sa Joveria  preocupa perquè el seu l’alumnat ve d’estar anteriorment en barracons 5 cursos, i just els grups d’alumnes de 4t de primària cada any continuen patint problemes a l’inici de curs, els mateixos alumnes que quan tenien 3 anys varen patir l’obertura de l’escola en barracons.

El curs ha començat amb problemes en diversos àmbits: 

 • La manca de  mobiliari de les dues aules noves de 4t de primària, cosa que sorprèn respecte a la falta de previsió per part de l’Administració, ja que som un centre que va creixent cada curs escolar, i es poden preveure les necessitats per a la seva planificació i poder dotar del mobiliari requerit abans que comenci el curs perquè el professorat pugui situar-se i organitzar les aules pertinentment amb data anterior al començament del curs. I perquè  l’alumnat  disposi de l’ambient adequat i necessari per estar a l’aula.

Actualmlent ja han arribat les taules i cadires dels alumnes, però encara ha  d´arribar les pissarres, el tauló de suro, la taula i cadira dels docents, i els   penjadors. La resposta rebuda des de l’Administració va ser que en produir-se el canvi de govern es necessitava que l’equip de govern autoritzés la partida pressupostària. Amb la peculiar situació que l’empresa que va guanyar el concurs per dotar el mobiliari aquest any és una empresa portuguesa,ja que el concurs era d’àmbit europeu. Considerem que la Conselleria ha de preveure amb temps la planificació del pròxim curs, ja que hi haurà dues classes noves de 5è EP, i evitar que torne a succeir el mateix amb els mateixos alumnes, tema que es tracta en les taules sectorial amb temps suficient perquè la dotació arribe als centres abans de l’1 de setembre de 2016.

 • Problemes d’infraestructures, el centre encara no té línea telefònica fixa, tot   pendent de que Teleco faci el darrer tram per instal·lar el cablejat. No tenir línea fixa, repercuteix en altres aspectes del centre: xarxa interna, control de la refrigeració de l’aire de les aules, fax, ascensor.
 • El  manteniment dels jardins, les competències dels jardiners són mínimes i no dóna per fer un bon manteniment ja que hi ha males herbes des del curs passat.
 • L’augment de dotació de recursos personals d’atenció a la diversitat,ja que sense aquesta dotació  l’educació inclusiva no és viable. Ara per ara l’Administració ha respost que ja no contracten a ningú més, i amb les noves matrícules a vegades augmenta el nombre d’alumnes NESE i les dotacions de recursos personals es fan en funció dels alumnes que ja tenen dictamen a finals del curs anterior, no amb totes les dades reals d’un centre, ja que hi ha tots aquells alumnes que s’està fent un seguiment i/o observacions.

Valoració resultats ‘Acord global’

Després de conèixer els resultats de les votacions sobre l’acord Marc per desconvocar la vaga indefinida que proposava la Conselleria d’Educació i Universitats i que els Sindicats STEI i CCOO van donar per suficient (ratificat en Mesa Sectorial amb la votació a favor d’ANPE), Alternativa Docent vol expressar la seva enorme satisfacció per la gran participació dels docents. Cal tenir en compte que han sigut les Assemblees de centre les quals, coordinades per l’Assemblea Docent, han preparat tot allò necessari per poder dur a terme aquestes votacions de manera transparent i democràtica.

Un total de 4768* docents van decidir posar el seu vot en una urna, aquest gran nombre dóna als resultats una legitimitat i una representativitat molt elevada que ens apropa al semblar general de mestres i professors.

Els docents que han expressat la seva opinió ho han deixat ben clar. Amb un 69’09% dels vots, rebutgen aquest acord per ser completament insuficient i poc valent. S’han trobat a faltar mesures que reduïssin els efectes de les politiques de l’anterior govern en qüestions econòmiques, però sobretot en elements que afecten directament en l’educació de l’alumnat de les Illes balears: aules massificades, hores lectives del professorat, etc.

Alternativa Docent pren nota d’aquestes dades i defensarà davant del Govern la veu dels docents. A més, instarà a la Conselleria a fer una nova proposta perquè continuï el diàleg  i s’arribi a un acord que sigui satisfactori per a totes les parts i que sigui beneficiós al conjunt del sistema educatiu.

cartell gracies

*DADES no definitives:

187 URNES

Sí a l’acord: 1223 (25’65%)

No a l’acord: 3294 (69’09%)

Blanc: 227 (4’76%)

Nul: 24 (0’5%)