[Resum] Mesa sectorial d’Educació: borsí inspecció i Centres Alta Prioritat.

En la mesa sectorial d’avui, s’han tractat dos temes:

1. Creació d’un borsí per cobrir places en el cos d’inspectors. Donades les diferents baixes, el Departament d’Inspecció Educativa obrirà un procés per conformar una borsa de candidats per cobrir, de manera temporal, diferents places vacants com a inspector.

El procediment serà l’habitual: una baremació de punts i la valoració d’un projecte individual i una entrevista personal. A partir d’aquí, es crearà un llistat a partir del qual s’aniran convocant els aspirants quan hi hagi vacants.

D’aquesta manera s’agilitza el procediment per cobrir les places. Tot i axò, també es convocaran els procediments per cobrir de manera definitiva les places que quedin vacants.

El procediments començarà amb la publicació en el BOIB de la convocatòria (dijous o dissabte).

2.Dotació de millora de les condicions del Centres d’Atenció Preferent

La Conselleria preveu dotar de més recursos tant humans com econòmics aquells centres que, segons l’ Index social, econòmic i cultural, requereixen més atenció. És una millora per a alguns centres, però es reconeix, en certa mesura, que cal millorar sobretot el sistema de repartiment equilibrat d’alumnat, ja que es dona en zones molt concretes on conviu amb el sistema privat subvencionat.

S’aconsegueix així millorar el sistema actual, però hem demanat solucions per evitar cronificar el problema i evitar centres de primera i de segona categoria. Entenem que és una mesura extra per frenar casos greus, però no volem que sigui la realitat als centres educatius de les Illes Balears.

En l’aptartat de personal docent, hem demanat que es valori aquesta feina de manera monetària com en altres sectors públics considerats de difícil cobertura per la tasca que s’hi desenvolupa.

Podeu consultar la documentació aquí: http://www.sindicatalternativa.cat/documentacio-mesa-28-de-juny/

 

[DOCUMENTACIÓ]Mesa sectorial d’educació: adjudicació i tutorització d’interins

Mesa Sectorial d’Educació, que tendrà lloc dijous 30 de juny, a les 9.30 h

-ADJUDICACIONS INTERINS Documentació

-Tutorització d’interins. Documentació

Aportacions a info@sindicatalternativa.cat

 

[DOCUMENTACIÓ] MESA SECTORIAL 29 de juny. Meses de participació i perfilacions de places

Convoda Mesa sectorial EXTRAORDINÀRIA dia 29 de junt a les 11:30 amb la presència del Conseller d’Educació i Formació professional.

1. Esborrany de Decret pel qual es regulen les meses de participació per
sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l’àmbit de
l’educació no universitària.

2. Esborrany de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional
per la qual s’estableixen els criteris que han de regir el procediment per
convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb
perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Consulta’n la documentació aquí